Hvad er vandforsyningssystemets beskyttelseszone + normerne til bestemmelse af grænserne


Vi kan ikke bare bekymre os om vandkvaliteten i vandrøret, som vi drikker og bruger til huslige og indenlandske behov. På renheden skal der tages hånd om og på hovedværkerne, hvor der er vandindtag og i vandforsyningsnet.

Beskyttelse mod forurening kræver ikke kun vandindtag, vandrensens beskyttelseszone over hele længden skal fuldt ud opfylde dens funktion.

Tre bælter i sundhedsbeskyttelseszonen

Med henblik på miljøbeskyttelse er der skabt en sundhedsbeskyttelseszone (ZSanO) omkring alle vandforsyningsanlæg.

Sanitærbeskyttende zoneinddeling indebærer dannelse af 3 bælter:

 • stramt regime - nummer 1
 • restriktive - nummer 2
 • Observation - №3.

I strengt tilstand, direkte beskyttede vandindtag faciliteter og stedet for vand abstraktion fra utilsigtet eller forsætlig skade. Det andet restriktive bælte er designet til at beskytte vandkilden mod mikrobiologisk kontaminering, og den tredje er nødvendig for at overvåge niveauet for kemisk forurening.

Hvis det første bælte kan skitseres manuelt, opererer med et lille antal reguleringsfigurer, bestemmes det andet og tredje bånd som et resultat af komplekse hydrodynamiske beregninger ved en kompliceret teknik. Det er meget mere bekvemt at mestre computerprogrammet AMWELLS, men for nu vil vi overveje de generelle principper for konstruktion af sundhedsbeskyttelseszoner i flere versioner.

# 1: Til vandforsyning fra en åben kilde

Lad os sige, at vand kommer ind i vandforsyningen fra floden - det er en åben kilde (eller overflade). Det første bælte bestemmes af placeringen af ​​vandindtagets faciliteter (hovedelementer i vandforsyningssystemet). Til dem tilføjer vi 180-200 meter mod strømmen og 90-100 m langs strømmen. Vandindtaget og det tilstødende vandområde styres af paramilitære vagter, her er det forbudt at finde fremmede.

Efter at have defineret længden, lad os finde ud af bredden af ​​kyststrimmel, som falder ind i ZanO. Der kan være 50 og 200 meter med beslaglæggelsen af ​​den modsatte bred, hvilket afhænger af selve flodens strøm. Langs en stor og dyb kanal med en intensiv strøm er ikke mere end 50 m kyst isoleret på begge sider. Og hvis floden er lille - op til 150 m og derover. Dette omfatter bredden af ​​de to kystkanter og selve floden.

Når indtagelsen af ​​en stor sø, vandbassin, når den modsatte bred meget langt væk, i alle retninger, måle 100 m. Det viser sig, ligheden med den radius af en cirkel, og noget af det passerer gennem vandet. Vandsgrænsen for zonen er markeret med bøjer og bøjer med belysning.

Det andet bælte er det område, der følger umiddelbart efter det første bælte og støder op til det. Det er underlagt strenge restriktioner: planter og industriel produktion, landbrugsjord, byggeri, udvikling af strande og steder for massiv forstædernes rekreation er forbudt. For at vide, hvor man skal placere grænsen for det andet bælte opstrøms, skal man studere flodvandets evne til selvrensning.

I gennemsnit genvinder floden kontaminering fra 3 til 5 dage. I løbet af denne tid bør flodens strøm ikke være i stand til at nå forurenet vand til vandindtagets punkt, selvrensning bør ske tidligere. Hvis vi oversætter til en kilometer, så indgår i det andet bælte 20-35 km af kanalen til store og 35-60 km for små floder over vandindtaget er ret nok.

Og nedstrøms grænsen vil passere i en afstand på 250-300 m fra vandindtaget. Her er det nødvendigt at udelukke den omvendte bevægelse af vand mod strømmen på grund af vind.

Det tredje bælte - det omfatter byer, landsbyer, landsbyer, der leveres med vand fra denne kilde, området kræver konstant overvågning, men sådanne restriktioner, som i første og anden, eksisterer ikke længere.

# 2: Til vandforsyning fra en underjordisk kilde (brønd)

I varianten med en underjordisk kilde er der også brug for en sundhedsbeskyttelseszone. For lavvandede brønde afslører de vandførende sedimenter, høj sikkerhedszone omkranset en radius på 50 m, og til dybe brønde nå grundvandet i indfødte klipper, dette tal er mindre end halvdelen - 25 m.

Der kan ikke være overflødige faciliteter, bortset fra den primære pumpestation, vandtårnet, minimum af hjælpebygninger.

Overflade og afløb skal flyttes uden for grænserne, og den meget landskab området, plante træer og buske, hegn til at skjule, samtidig sikres uhindret adgang særtransport med service teams for at eliminere eventuelle uventede problemer, de planlagte foranstaltninger vedrørende vedligeholdelse og reparation af udstyr.

Den anden zone er bestemt således, at forureningen på grund af sine begrænsninger ikke kan trænge ind vandførende lag og nå vandindtaget i perioden fra 100 til 400 dage - den specifikke tal beregnes på grundlag af lovene i hydrodynamik under hensyntagen til de særlige forhold i jord og klimatiske faktorer.

Det tredje bælte er zonen for aktiv human aktivitet. Det antages, at forurening fra dette område mod vandindtaget vil være langsom og tage længere tid end brøndens planlagte levetid (25-50 år).

VVS beskyttelseszoner er tegnet på kort, oplysninger om dem bliver offentliggjort, og høj sikkerhed zone er markeret med alle mulige advarselstegn og tegn på jorden, omgivet med et solidt hegn, mesh med pigtråd, osv

# 3: Til strukturer og vandledninger uden for vandindtaget

Udenfor de områder, der er relateret til vandindtag fra kilder, er der zoner med streng sanitær sikkerhed omkring sådanne vandværker:

 • reservoarer, filterstationer - 30 m;
 • vandtårn - 10 m;
 • pumpeanlæg, klor- og reagenslager, sedimenteringsanlæg mv. - 15 m.

Langs vandkanalerne, både til venstre og til højre, er det nødvendigt at lægge sanitetsbælter. Deres bredde varierer fra 10 til 50 m og afhænger af, hvor højt grundvandet stiger, hvad er diameteren af ​​vandledningen. Hvis rørsektionen ikke overstiger 1 m, 10 m brede nok båndbredde til rørdiametre større end 1 m bredde strimmel fordobles, mens ved høje grundvand - op til 50 m uanset rørets størrelse.

Når vandledningen er lagt over allerede bebyggede områder, er det tilladt at reducere beskyttede områder, hvis den sanitære-epidemiologiske tjeneste ikke gør indsigelse.

Specifikke forbud inden for grænserne for ZSANO

De strengeste krav pålægges strengt regime zoner (det første bælte). På deres område skal opføres bygninger og konstruktioner, grave grøfter eller andre midler til at gå dybt ned i jorden for at gemme eventuelle materialer, anvende gødning, affald, skære ned grønne plantager, at fodre husdyr, at drive fiskeri og til at udstyre bådpladser til både, svømning.

En omfattende liste over forbud er lavet til den anden vagtzone. Byggeri og sprengningsoperationer, kørselstunger og andre aktiviteter, der skaber vibrationer, er forbudt. Du kan ikke dumpe afløb, udvikle jordens indre, skære ned skove, for at placere pesticider pakhuse, gødning, brændstof og smøremidler, at pløje op jomfru jord, dræn sumpe.

Det er ikke tilladt at tildele plads til kvægkvæg, ensilage og gødningsgrave, husdyr og fjerkrækomplekser mv. Undtaget brugen af ​​sikkerhedsområde for at leve, udendørs aktiviteter, sportsbegivenheder. Det er forbudt at trække vandlinjer langs territorierne for lossepladser, filtreringsfelter, nær kirkegårde.

Nøjagtighed af at lægge spildevandssystemet i forhold til vandforsyningssystemet

Ulykker på kloaknet forekommer hyppigt, og årsagen er ikke kun det naturlige slid på rør og systemer. Afløb, som et vandrør, har en sikkerhedszone, men det er ikke sædvanligt at betegne skilt og skilte. Tilstedeværelsen af ​​kloakerør og deres placering skal bedømmes af brønde, lukket med massive metalbetræk mærket "K" eller "GK".

Før udgravning i kloakzonen er det nødvendigt at studere planer og ordninger for ingeniørkommunikation, få de relevante anbefalinger og konsultationer af specialister.

Ellers er det nemt at bryde kloakrøret med et uforsigtigt tryk på gravemaskinen, og hvem beregner derefter tabet og materialets omkostninger ved genopretningen? Og hvis der er en vandledning i nærheden, øges skaden og negative konsekvenser mange gange.

Sikkerhedszonen i kloaknet etableres i forhold til rørets tværsnit:

 • op til 0,6 m i diameter - ikke mindre end 5 meter i begge retninger;
 • fra 0,6 til 1,0 m og mere - på 10-25 meter.

I betragtning af det er nødvendigt at tage seismologiske egenskaber af terrænet, klima og månedlige gennemsnitstemperaturer, fugtighed og nedfrysning af jorden, jordens egenskaber. Tilstedeværelsen af ​​negative faktorer er en anledning til at øge sikkerhedszonen.

Reguleret og afstanden til kloaknet under jorden, fra sådanne genstande:

 • Fra ethvert fundament skal kloakken beskyttes med 3-5 meter (for en trykafstand mere end for en tyngdekraftstrøm);
 • fra understøttende strukturer, hegn, overpasses afstanden er fra 1,5 m til 3,0 m;
 • fra jernbanesporet - 3,5-4,0 m;
 • fra vejkanten på kørebanen - 2,0 m og 1,5 m (standarder for tryk og tyngdekraft kloakering);
 • fra grøfter og kyvetter - 1-1,5 m fra nærkanten;
 • gadebelysningspoler, rack af kontaktnet - 1-1,5 m;
 • støtte af højspændingsledninger - 2,5-3 m.

Reference cifre, præcise engineering beregninger giver os mulighed for at få mere gyldige data. Hvis vand- og kloakrør ikke kan krydses, skal vandforsyningen placeres over kloaksystemet. Når dette er teknisk vanskeligt at implementere, sættes et hus på kloakrørene.

Rummet mellem det og arbejdslederen er tæt pakket med jord. På lamm og ler er længden af ​​huset 10 meter på sandet - 20 meter. Krydsning af kommunikation til forskellige formål er bedre i rette vinkel.

Ved åbningen af ​​vand- og kloakrør i forbindelse med reparationen er det tilladt at anvende teknikken i udgravning til en bestemt dybde. Den sidste meter af jordlaget over røret fjernes pænt med hånden uden at bruge et værktøj med stød og vibration.

Strengt forbudt at lægge kloakvandsledninger til kloakvand, men i byen er kravene mindre strenge. I bymæssige forhold er det nødvendigt at modstå følgende afstande, når der er en tvungen parallel indretning af hovedvand og spildevandsledninger:

 • 10 m for rør op til 1,0 m i diameter;
 • 20 m med en rørdiameter på mere end 1,0 m;
 • 50 m - på en våd jord ved enhver diameter af et rør.

For tyndere rør af husholdningsaffald bestemmes afstanden til andre underjordiske forsyningsværker af deres standarder:

 • op til vandforsyningen - fra 1,5 til 5,0 m afhængigt af materialet og diameteren af ​​rørene;
 • op til regn drænesystemer - 0,4 m;
 • op til gasstrøm - fra 1,0 til 5 m;
 • til kabler under jorden - 0,5 m;
 • til varmeanlægget - 1,0 m.

Det sidste ord om, hvordan man sikrer en sikker sameksistens med vandforsyning og sanitet, overlades til specialisterne i vandkanalvirksomhederne. Alle kontroversielle problemer skal løses i designprocessen og flyde ikke i driftsfasen.

Liste over normative dokumenter

Den obligatoriske oprettelse af ZASO med en sammenbrud i bælterne er fastsat i loven "Om befolkningens sanitære og epidemiologiske velbefindende" (nr. 52FZ, 30.03.99). Ifølge denne lov skal udviklingen af ​​vandkilde ZSanO tilføjes til projektet for driften af ​​vandledningen, og den skal formaliseres af et særskilt projekt.

Designet af ZSANO er ​​baseret på SanPiN med koden 2.1.4.1110-02. Dette normative dokument bestemmer, hvordan man beregner sundhedsbeskyttelseszoner, og beskriver kravene til dem fra en stilling til sanitet og epidemiologi. Ses der bort fra de regler og forskrifter, der foreskrives i Sanpin 2.1.4.1110-02 fyldt med en høj sandsynlighed for alvorlige udbrud af smitsomme sygdomme, masse forgiftning udbrud.

Og vil være nyttige instrumenter med akronymet SNIP: 40-03-99 (ny version 2.04.03-85) 2.07.01-89 * 2.07.01-89 * 2.05.06-85 * 3.05.04-85 *, 2,04.02-84 (sektion 10 - zoner af sundhedsbeskyttelse). Bygningsreglementet med disse ciphers kan finde oplysninger om udformningen af ​​vand- og kloaknettet, for bygning af bosættelser, gennem rørledninger.

Normative materialer - grundlaget for udvikling af normer under hensyntagen til de lokale karakteristika i en bestemt region. Bymæssige og landlige administrative myndigheder er ansvarlige for at godkende og tilpasse normerne for ZSAN.

Ansvar for manglende overholdelse af beskyttelsesregler

Sikkerhedszoner - en slags garanti for renheden af ​​vand og beskytter den mod forurening. Overholdelse af gældende regler i disse zoner er alle økonomiske enheders og privatpersoners ansvar. For overtrædelse er der sådanne sanktioner:

 • erstatning for skade - ophavsmanden skal kompensere for skader forårsaget af uautoriseret byggeri, opbevaring og oplagring af materialer, ophobning af støv og affald er tættere end 5 m fra vandforsyningen;
 • administrative foranstaltninger, dvs. bøder - for forsømmelse af byggestandarder, regler for opførelse af bygninger og enhver anden bygning uden forudgående godkendt projekt
 • strafferetligt ansvar til selvbeslaglæggelse af jord i sundhedsbeskyttelseszonerne.

Det er fjollet at retfærdiggøre, som en undskyldning, at du ikke vidste om placeringen af ​​sikkerhedszoner - dette fraråder dig ikke fra ansvar. Før du udfører byggeri, jord og andet arbejde, skal du kontakte vandkanalen og se, hvor dine beskyttelseszoner er placeret i din bosætning og omgivelser, og hvilke handlinger der ikke kan tages på det valgte sted. Dette er den eneste måde at undgå ubehagelige og uventede konsekvenser af.

Siden det første bånd ZSanO skal være mærket med advarselsskilte, i deres fravær, ansvaret for at opretholde orden i bufferzonen ligger på det transporterende enhed, og der er ingen grund til at indgive en klage til dem, der ved et uheld invadere den forbudte område. Men hvis der er advarsler, for at fjerne skylden for ulovlig adgang til sundhedsområdet og iværksættelsen af ​​handlinger, kan volderen ikke.

Lovgivningen i Den Russiske Føderation bestemmer graden af ​​ansvar og straf for dem, der overtræder sanitære normer og krav. Du kan læse om dette i RF-koden "Ved administrative overtrædelser" (nr. 195FZ, 30. december 2001). Navnlig omhandler artikel 8.13 vandområder og deres beskyttelse.

Fin for krænkelser i sundhedsbeskyttelseszoner af vandrør og vandindtag af en gennemsnitlig person kan være i mængden af ​​500 til 1.000 rubler, en tjenestemand - 1-2 tusind rubler. Sanktioner for juridiske personer er fra 10 til 20 tusind rubler.

Hvis skadet zone sundhedsbeskyttelsesniveau af reservoirer, søer, floder, der er involveret i vandforsyningen, de sanktioner ovenfor - 1-2 tusinde, 3-4 tusind og 30-40 tusind rubler, hhv.... Overholdelse af regler og forskrifter i henhold til lovgivningen i Den Russiske Føderation er nøje kontrolleret.

Nyttig video om emnet

Hvad ser den strenge sikkerhedszone ud:

Hvordan arbejder programmet med at beregne zoner for sundhedsbeskyttelse af underjordiske vandindtag:

Lad os opsummere... Sikkerhedszoner er en vigtig forudsætning for at skabe vandforsyningssystemer. Og de skal fuldt ud opfylde deres funktionelle formål, hvis vi ønsker rent vand at løbe tør for vandhanerne. Når filtreringsstationerne på vandrørene ikke klare niveauet for forurening, tilsættes desinficerende vand, der er sundhedsskadeligt. Er det ikke bedre at huske økologien og ikke bryde ordren i de sundhedsbeskyttede zoner?

Verden af ​​vandforsyning og kloakering

alt for design

Sikkerhedszone, sundhedsbeskyttelseszone for vandforsyning og kloaksystem

1.Sanitærbeskyttelseszone for vandforsyning og kloaksystem

Hvis vandrøret passerer igennem uudviklede territorier, beskyttelsesstrimlens bredde (sundhedsbeskyttelseszone) afhænger af jordens kvalitet og rørledningens diameter:

 • i tørre jord - 10 m med en diameter på op til 1000 mm og 20 m til store rørstørrelser;
 • i våd jord - ikke mindre end 50 m.
 • VVS, hvis sikkerhedszone er i sektorer bygning, kan bære en ekstra miljø- og produktionsbelastning. Vandsystemets beskyttelseszone på udviklingsområdet kan reduceres efter aftale med SES-myndighederne.
  Lovgivningsmæssigt etableret obligatorisk mindste, som under ingen omstændigheder kan reduceres:
 • fra fundamentet af bygninger og strukturer - ikke mindre end 5 m;
 • fra fundamentet af hegn, overkørsler, understøtter - ikke mindre end 3 m;
 • fra gadenes side sten - mindst 2 m;
 • fra understøtninger af overheadledninger - fra 1 til 3 m afhængigt af netværksstyrken.

Sikkerhedszoner i vandforsyningen og kloaksystemet varierer således i bredden afhængigt af eksterne faktorer.

2. Sikkerhedszone for vandforsyning og kloaksystem

Byens vandforsyning og kloakanlæg er af særlig betydning i byens livsstøtte.

For netværksfaciliteter for vandforsyning og spildevandssystemer på gadepasser og andre åbne områder samt på abonnenternes område sikkerhedszone:

 • til netværk med en diameter på mindre end 600 mm - en 10 meter zone, 5 m på hver side af rørledningens ydervæg eller fra de udragende dele af bygningen, strukturen;
 • for motorveje med en diameter på mere end 1000 mm, en 20-50 meter zone i begge retninger fra rørledningens væg eller fra de udragende dele af bygningen, strukturer afhængigt af jorden og formålet med rørledningen. Vandrøret skal passere uden for stedet i en afstand på mindst 5 m fra hegnet.

Grundlæggende krav til sikkerhedszonen

Inden for sikkerhedszonen uden aftale med Mosvodokanal er forbudt producerer enhver form for arbejde, herunder:

 • opbygge bygninger og strukturer, både permanente og midlertidige, organisere varehuse, lossepladser, parkeringspladser eller bygningsmekanismer
 • plante træer og buske i en afstand på mindre end 3 m fra rørets vægge
 • ændre, dvs. Forøg ved polstring eller sænkning ved at skære, det eksisterende niveau af jordens overflade;
 • at arrangere permanente eller midlertidige fortove fra armeret betonplader
 • Brug bore- eller slagmekanismer nærmere end 15 m fra rørledningens akse eller fra andre vægternes ydre vægge.
 • rodfri adgang og indgange til vandforsyning og kloakruter til brønde, kamre og andre strukturer.

Uden tilladelse fra Mosvodokanal er forbudt:

 • at arrangere enhver form for forbindelser mellem byens vandnet og lokale vandforsyningskilder;
 • at udføre arbejde på gadenettet for vandforsyning og kloakering
 • Åbn lågerne af vand og spildevand brønde, gå ned i dem, luk og lås låsene på gadenettet og indgange, udslip sne i brøndene, affald, dræne forskellige væsker.

Grundlæggende krav til abonnenten af ​​vandforsyning og kloaknet

Abonnenten er forpligtet til at sikre fra frysning og beskadigelse af vandrørets indrejse i lokalerne til vandmålerens samling og vandmålerens samling.

Hvis abonnenten ikke overholder de lovbestemte krav til korrekt vedligeholdelse af sanitære beskyttelseszoner i vandforsyningen og kloaksystemet, har Mosvodokanal ret til at opkræve abonnenten for vand og kloakering som overtrædelse af disse regler..

Abonnenten skal være eneansvarlig for fuldstændighed, integritet og normal teknisk status for alle skifte enheder for at forhindre oversvømmelse af kældre i tilfælde af ulykker på vand og kloak netværk. I tilfælde af oversvømmelser i kældre, forårsaget af mangel af ventiler, porte, hermetisk lukker "audit", en fejl i andre intra-house tekniske anlæg, vand og kloaknet og faciliteter placeret på abonnentens balance, overgår ansvaret for det økonomiske tab være abonnent uanset hvor ulykken skete : på abonnentnetværk eller "Mosvodokanal".

 • SanPiN 2.1.4.1110 Par. 2.4.3 (a, b).
 • SP 18.13330.2011 - tabel 6, tabel 7 (stk. 1)
 • Moskvas regering af 17. august 1993 nr. 798 (klausul 3.1-3.7)

Sikkerhedszone for vandforsyning: Snip. Hvor mange meter i hver retning? beskrivelse

Vand er den vigtigste naturressource. Alle menneskers livsaktivitet er baseret på vand, uden at hele livet på vores planet, herunder mennesket, vil gå tabt. Kvaliteten af ​​vand er af stor betydning. Det er forbundet med miljøet og udvindingsstedet.

Levering af ressource til huse, industrielle faciliteter mv. er fremstillet af rørstammer.

Det er menneskets natur at ødelægge miljøet. Af denne grund blev vandbeskyttelseszonen oprettet.

Hvad er akveduktens sikkerhedszone?

Rusland er et land med en alvorlig miljøsituation. En stor skade skyldes industrien og direkte af manden. Frigivelse af affald, forurening af kystlinjen, udledning af spildevand i vandområder, manglende afløbssystemer, overtrædelse af byggeri, emission affald i de grønne områder, brug af kemikalier - alt dette er til skade for vandkilder.

Ministeriet for Naturressourcer og Økologi i Rusland har etableret beskyttelseszoner for vandforsyning. Zonale grænser er etableret i overensstemmelse med statens lovgivning. Standarder er afledt og berettiget af miljøforkæmpere. Statens mål er at beskytte ressourcen, for at forhindre ændringer i den kemiske sammensætning af vand og for at sikre en sikker vandforsyning.

Kategorier af akveduktens sikkerhedszone

Sundhedsbeskyttelseszonen er opdelt i tre kategorier:

 1. Til vandforsyning fra en åben kilde
 2. Til vandforsyning fra en brønd
 3. Til vandledninger uden for vandindtaget.

Hver zone består af tre bælter.

Vand kommer fra en åben kilde (flod, sø)

Første bælte

Varmindtagets meget struktur er det første bælte (stramt regime), det beskyttede objekt. Ophold i området er kun tilladt for medarbejdere. Det tilstødende område er beskyttet. Størrelsen af ​​det beskyttede område bestemmes af kildens omfang.

Det andet bælte (restriktive)

Der er en forlængelse af den første. Alle typer bygninger, herunder strande, er forbudt. Bæltets grænse bestemmer reservoirets evne til selvrensning. Hastigheden af ​​vandrensning afhænger af intensiteten af ​​vandbevægelsen og mængden af ​​kilden.

Det tredje bælte (observationelt)

Den består af alle bosættelser forbundet med denne kilde. Bæltet behøver konstant overvågning, men der er ingen strenge begrænsninger.

Advarsel og forbudte tegn er etableret på grænsen af ​​hvert beskyttet område.

Bælter med streng kontrol er vedlagt et kontinuerligt hegn.

Vandforsyning fra brønden

Den første zone bestemmer dybden af ​​brønden

Tilladte bygninger:

 • pumpestation,
 • vandtårn,
 • hjælpefaciliteter.

Området kræver hegn. Afløbene (dræning og overflade) udledes. Det resterende rum skal anlægges. Udstyret adgangsvej til specielle køretøjer.

Fastspændingsbælte

Det afhænger af den hastighed hvormed vandindtaget er nået. (100-400 dage) Måling bestemmes af en speciel formel.

Observationsbælte

Alle områder af befolkningen. Den forventede produktion af ressourcen fra brønden er 25-50 år. Denne periode er mindre end forureningshastigheden.

Beskyttede zoner med hygiejnekontrol er angivet på kort.

Til strukturer og vandledninger uden for vandindtaget

Følgende typer af strukturer er underlagt streng beskyttelse af regimet

 • Vandfiltreringsstationer, reservoarer
 • Vandtårne
 • Bosættere, kemiske oplagringssteder, pumpeenheder

På begge sider af vandlinierne er der udpeget beskyttelseszoner. Bælkens størrelse afhænger af dybden, hvormed grundvandet er placeret og diameteren af ​​vandrørene. Fra 10 til 50 meter.

Installationen af ​​en vandledning i et veludviklet område muliggør en reduktion af sanitetszoneens størrelse i samordning med sanitær epidemiologisk overvågning.

Grænserne for beskyttede områder er etableret i overensstemmelse med gældende SanPiN (sanitetsregler og regulativer) 2.1.4.1110-02

Mindste størrelse af grænsen for det beskyttede område tillader ikke overtrædelser:

 • fra grundlæggelsen af ​​bygningen - fra 5 m;
 • fra hegn, fundament, overkørsler, understøtninger - fra 3 m;
 • Fra vej adskillelse - fra 2 m;
 • fra installationer af kraftledninger (luft) - fra 1 til 3 m afhængigt af netværksstyrken.

For overtrædelse af reglerne for sanitære zoner anvendes sanktioner

 • I form af materiel straf. Beløbet bestemmes af skadenes omfang.
 • Ved administrative bøder i strid med regler og normer for byggeri. Og også for uautoriseret opførelse af genstande.
 • Frihedsberøvelse (strafferet) for beslaglæggelse af territorium i sikkerhedszoner

Gennemførelse af SanPin af hver person garanterer ressourcens renhed og forbedring af den økologiske situation.

CADsupport

Alt om BIM, CAD, ERP

Bybygning - Sikkerhedszoner af eksterne ingeniørnetværk

Sammensætning og afstande fra byggepladser til ingeniørkommunikation. beskyttelseszoner er defineret i SNiP 2.07.01-89 *, den nuværende effektive version af denne SNIP - JV 42.13330.2011. Faktisk fra denne snip følger det:

Sikkerhedszone af husholdningsaffald

Forskellige tryk og tyngdekraft dræning. Følgelig er sikkerhedszonen husholdnings tryk kloakering - 5 meter Fra røret til grundlæggelsen af ​​en bygning eller struktur.

Hvis kloaksystemet Gravity, så i henhold til SNIP vil sikkerhedszonen være - 3 meter.

I dette tilfælde er minimumsafstanden fra hegnet eller understøtninger i kontaktnetværket før kloakering vil være 3 og 1,5 meter henholdsvis.

Sikkerhedszone af akvedukt

Sikkerhedszone vandforsyning - 5 meter fra grunden til objektet til netværket. Sikkerhedszonen fra fundamentet for indhegning af virksomheder, overpasses, understøttelse af kontaktnet og kommunikation, jernbaner til vandledningen - 3 meter.

Derudover fra JV 42.133330.2011 Tabel 16 (for flere detaljer, se nedenfor) kan du tegne følgende oplysninger om lægning af vandrør og kloakrør:

"2. Afstande fra husholdning til husholdnings- og drikkevandstilførsel bør tages, m: til vandrøret af armeret beton og asbestbaserede rør - 5; op til et vandrør lavet af støbejernsrør med en diameter på op til 200 mm - 1,5, diameter på mere end 200 mm - 3; op til et vandrør fra plastrør - 1,5.

afstand mellem spildevand og industriel vandforsyning Afhængigt af rørets materiale og diameter, såvel som på nomenklaturen og jordens egenskaber, skal den være 1,5 m. "

Sikkerhedszone af varme netværk

Den minimale sikkerhedszone af varme netværk fra kanalens ydervæg, tunnelen, fra kanalen af ​​kanaliseringen der ligger til grundlæggelsen af ​​bygningen - 5 meter.

Sikkerhedszone for kabler og kommunikationsnet

Sikkerhedszonen af ​​strømkabler af alle spændings- og kommunikationskabler fra netværket til grundlæggelse af en bygning eller struktur - 0,6 m.

Og her er bordet selv - dets første del:

Sikkerhedszone for strømforsyning

Men ifølge samme punkt, hvis linjerne med kraft er lagt inden for grænserne af bosættelser under fortovet da:

 • op til 1 kW, tilladt beskyttelseszone fra de ydre ledninger - 0,6 meter til grundlæggelsen af ​​bygningen og 1 meter op ad vejen.
 • For linjer over 1 og op til 20 kW - vil sikkerhedszonen være 5 meter.

Ifølge samme bilag, på steder, hvor linjerne med transmissionslinjer krydser navigable floder, Sikkerhedszonen for dem vil være 100 meter. For ikke-navigerbare floder ændres beskyttelseszoner ikke.

En særlig orden på arealanvendelse er defineret i de beskyttede områder af kraftledningerne. Inden for de beskyttede zoner i jorden er ikke afvist af ejeren, men på dens anvendelse pålagt byrde - ikke at bygge, ikke at gemme, ikke at blokere, for ikke at smadre bunker, ikke at bore borehuller, med hjælp af tungt udstyr kun foretages i samråd med netværket organisation, og så videre. n. mere - se afgørelsen.

Beskyttelseszoner, selvom det bestemmes af ansøgningen, men i sidste ende er indstillet af netværksejer, Oplysninger om dem overføres til kadastrale kammer. I punkt 7 i beslutningen hedder det, at netværksorganisationen skal stille oplysninger om sikkerhedszonenes tilstedeværelse, fare og størrelse på egen regning i disse meget zoner - dvs. etablere passende informationsskilte.

Sikkerhedszone af beboelsesbygninger og offentlige bygninger

Også i JV 42.13330.2011, Du kan finde et bord der regulerer afstanden fra boliger til garager, parkeringspladser og servicestationer og til offentlige bygninger, herunder uddannelses- og førskoleinstitutioner.

Beskyttelseszonen af ​​træer og buske

Faktisk bør denne tabel forstås tværtimod som afstanden fra bygninger til træer og buske (grønne områder).

Det følger heraf, at minimumsafstanden fra bygningens mur til aksen af ​​træstammen er 5 meter.

Gasrørledningens sikkerhedszone

Gasrørledninger skelnes efter aftale (overjordisk, underjordisk) ved tryk inde i røret (fra flere kilopascals til 1,5 megapascals) og rørets diameter. Afstanden fra gasledningen til bygningen er defineret i SP 62.13330.2011 i Bilag B. Her er uddragene fra dette bilag til bestemmelse af beskyttelseszoner for underjordiske og overjordiske gasledninger.

Mindste afstande mellem forsyningsvirksomheder

Selv i JV kan du finde et bord der regulerer den minimale afstand mellem ingeniørkommunikation. Afstande mellem vandforsyning og kloaksystem, elkabler og varmelegemer mellem storm kloakering og husholdninger mv.

Sikkerhedszone for vandforsyningssystemet - krav og normer

Et hvilket som helst moderne spildevandsaffaldssystem dækker en potentiel fare for drikkevand og miljøet som helhed.

Udløbsrøret til bortskaffelse af vand

Til dette formål blev der indført et specielt koncept - vagtområdet for vandforsyningssystemet.

Hvorfor har jeg brug for en sikkerhedszone?

Det område, hvor afløb af kloaksystemets rør passerer, skal være udstyret i overensstemmelse med SNiPs regler. SNiP har i sine regler fastsat data om det tilladte omfang af det beskyttede område og standarderne for dets betegnelse.

For eksempel er det ifølge SNiPu inden for den bevogtede kloaksone forbudt at bygge, plante træer og udføre en anden liste over værker.

Hver indbygger mødte det etablerede tegn, hvorpå det er angivet, at dette er et beskyttet område. Ud over rensningsrørets passage er sådanne plaques anbragt, hvor der f.eks. Lægges et højspændingskabel.

Ifølge SNIP's krav er det strengt forbudt at udføre ukoordinerede jordarbejder på et sådant websted.

Tegn på vandbeskyttelseszone

Sikkerhedszonen til kloak er udpeget til at beskytte miljøet mod mulige negative konsekvenser og for at sikre, at rørledningen er pålideligt beskyttet mod utilsigtet skade.

Regler for beskyttelse af hovedledninger

Under beskyttelseszoner i kloak i henhold til SNIP menes de områder, der omgiver de bygninger, hvorfra kloakledninger stammer fra. Inden for rammerne af sådanne zoner er det forbudt at fremstille:

 • Uautoriseret plantning af træer;
 • Grave huller eller grøfter
 • Opbevaring af brænde og andre lignende materialer;
 • Losseplads;
 • Planlægning af bygninger af enhver art og ydeevne af høvling eller sprængning
 • Værker, hvis konsekvens kan være en stigning eller stigning i jordens niveau, produktion af jordskæringer eller polstring
 • Arrangement af fortove med armeret betonplader, selvom denne klud er midlertidig;
 • Eventuelle tiltag, der kan blokere passagen til kloaknet.

I henhold til kravene i SNIP er en klar grænse for det beskyttede område specificeret i en særlig beslutning.

Det er dannet i Miljøministeriet. Derudover kan de opdaterede data hentes fra lokale virksomheder relateret til vandkanalen.

Hvad kan føre til manglende overholdelse af standarder og krav

De fleste af de ulykker, der forekommer i spildevandet, skyldes, at disse områder ikke er mærket med advarselsskilte.

Der udføres ofte udgravningsarbejder på de steder, hvor rørledningen bygges, og arbejderne ved ikke om dets eksistens.

I sådanne tilfælde, når systemet ødelægges, forekommer der væsentlig skade på miljøet, sker der ejendomsskade, hvilket medfører omkostningerne i forbindelse med restaureringen.

For at undgå sådanne ubehagelige situationer, skal du grundigt studere omegnen inden du starter arbejde.

Hovedindikationen for placering af kloaksystemer er brønde, på hvis omslag der er en velmærket betegnelse i form af bogstavet "K".

Det er også nødvendigt at lave en foreløbig ordre i den lokale administrationsplan, som ifølge SNIP omfatter alle former for ingeniørkommunikation.

Derefter er planen grundigt bekendt med planen, og så får de den rette tilladelse til at udføre arbejdet. Når optagelsen er modtaget, skal entreprenøren:

 • Overhold alle regler og forskrifter fastsat i overensstemmelse med SNiPu;
 • Sikre den overordnede integritet og sikkerhed for den eksisterende rørledning
 • Tag en række forholdsregler;
 • Undgå at blokere passage til kloaksystemer.

Det skal bemærkes, at loven ikke angiver den obligatoriske installation af et advarselsskilt, og mange ejere af kloaksystemer forsømmer denne regel.

I tilfælde af skader på netværket vil det administrative ansvar blive båret af den person, der forårsagede skaden.

Om størrelserne af beskyttede områder

Znakamlivatsya med lovmæssige krav, som har størrelsen af ​​beskyttede områder er ikke kun nødvendig for personer, der udfører arbejde.

Dette skyldes, at ofte nogle boligejere opretter lokale pipeline systemer.

I sådanne tilfælde er det også meget vigtigt at overholde alle normer og parametre, der er fastlagt og reguleret af SNiP.

Det skal tages i betragtning, at der i denne kode kun er fastsat generelle krav, og sådanne detaljer som præcise dimensioner kan fås fra lokale selvstyreorganer. Vagtområdet er typisk 5 m på begge sider af røret.

Måling skal udføres med orientering til rørledningens sidevæg. Derudover er der en række betingelser, der kan påvirke parametrene for vagtzoner. De består i:

 • Øget seismisk aktivitet;
 • Ekstremt lave temperaturer om vinteren
 • Svagt og overdrevent mættet med fugtighedsjord.

I nærvær af sådanne komplicerede forhold fordobles området og afstanden fra røret til advarselsskiltene skal være mindst 10 m i hver side.

Hvordan placeres kloaksystemet korrekt på stedet?

Da ødelæggelsen af ​​spildevandet kan føre til meget alvorlige konsekvenser, regulerer SNiPom strengt reglerne for reglerne, hvorefter rørledningen skal placeres i forhold til ferskvandskilder. Så er røret til tryk placeret i ikke mindre end:

 • 250 m fra den nærliggende flod;
 • 100 m fra søen;
 • 50 m fra de tilgængelige underjordiske kilder;
 • 10 m fra vandforsyningsledningen, forudsat at rørets diameter er 1 m. Med en større diameter skal afstanden øges til 20 m.

I tilfælde af at rørledningen er for mættet med fugtighedsjord, stiger afstanden også til 50 m uden hensyntagen til rørets diameter.

Grænseopsætning

Det anbefales at oprette sikkerhedszoner, der er mindst 10% større end det, der var angivet i de nuværende krav.

Alle normer og regler skal overholdes ikke kun af udviklere, men også af dem, der skal producere private værker på det udpegede websted. Regnskab tager også hensyn til de specifikke krav i lokale lovgivningsorganisationer.

På trods af at fælles regler blev brugt i deres dannelse, kan der være en række nuancer, hvis uopmærksomheden, som udvikleren måtte have uforudsete problemer med.

Hvis systemet ifølge planen passerer i umiddelbar nærhed af bygningen, gøres lægningen med en orientering til fundamentet. Det vil sige, at afstanden måles præcist fra husets betonbase.

Reduktion af afstanden kan kun ske efter at have opnået det skriftlige samtykke fra bygherren, hvor der er tilladt specialarbejde.

Korrekt anbringelse af kloakerør (video)

Vandforureningsrør til spildevand

Oprettelse af en sikkerhedszone er nødvendig for pålidelig beskyttelse af drikkevandskilder fra at komme ind i dem uønskede urenheder og skadelige urenheder.

I lyset af dette er der taget en række foranstaltninger for at forbedre vandforsyningssystemerne med det formål at undgå situationer, der kan føre til et betydeligt fald i kvaliteten af ​​det forbruges vand.

Det er vigtigt at bemærke, at sundhedsområdet er opdelt i tre bælter. Den første er præsenteret i form af en cirkel, hvis centrum ligger ved det punkt, hvor vandindtaget er lavet.

Den har en radius på 30-50 m. Ved flere kilder er flere beskyttede områder tildelt.

Hvis der er behov for at reducere værdien af ​​radius af det første bælte, er det nødvendigt at anvende på de organer, der udfører sanitær-epidemiologisk kontrol. Denne service har alle de nødvendige kompetencer.

Den anden zone omfatter området, som bruges til at forhindre forurening af eksisterende drikkevand.

Dimensionerne af dette bælte bestemmes under hydrodynamiske undersøgelser og efterfølgende beregninger.

Samtidig beregnes tiden for hvilken en forurening af rent vand med skadelige urenheder kan teoretisk forekomme.

Dimensionerne af det andet bælte afhænger direkte af kendetegnene ved de lokale klimatiske forhold, jordens kvalitative egenskaber, niveauet for beskyttelse af grundvand og en række andre egenskaber. Det tredje bælte er skabt for at beskytte kilden til vandforsyning fra indtrængning af kemiske forurenende stoffer.

Hvordan vælger man et rensningsanlæg?

For at kunne ordentligt designe kloaksystemet og minimere skade i tilfælde af eventuel destruktion og bortskaffelse af affald i drikkevandskilderne, skal du vælge det rigtige rensningsanlæg.

Til dette kan en opbevaringstype septiktank anvendes. Dette er den sikreste løsning, men en sådan struktur er ikke i stand til at rense afløb - det akkumulerer dem.

Opbevaring septiktank forhindrer indtrængning af forurenet spildevand i jorden, og dets anvendelse er betinget af de relevante sanitære standarder.

Stakning af kloakrør

I huse af forstæder er sådan beskyttelse etableret sjældent og anvendes i tilfælde, hvor strømmen af ​​spildevand er forholdsvis lille.

Renseseptiktanke bruges både til ophobning af affald og til efterfølgende rensning.

I sådanne systemer behandler anaerobe bakterier organisk affald, hvilket er en af ​​de mest kvalitative metoder til oprensning.

Som følge heraf ryddes vand med 50-60%. Sådanne systemer anvendes, når der findes sand i jorden, i jordbundige lerarter anvendes andre rengøringsmetoder.

Nu modtager specielle stationer bred fordeling, som giver dyb biologisk rensning.

De kombinerer flere metoder på én gang. Ved udløbet er spildevandet næsten fuldstændigt renset (op til 95%), fordi dette vand kan udledes i floder, søer og jord.

Hvad har kloakbeskyttelseszonen fælles med den første episode af den ikoniske film Star Wars?

Afløbsluke - det eneste eksterne referencepunkt, der angiver afløbet

Hvis kloakbeskyttelseszonen skulle omdøbe, foreslår jeg at kalde det en "skjult trussel" analogt med den første episode af den berømte kosmiske saga. Og hele punktet er, at det i modsætning til et elektrisk kabel eller et vandrør ikke har nogen eksterne betegnelser. Men i tilfælde af skader på kloakken vil du have mange alvorlige problemer med loven.

Jeg vil forsøge at gøre dig bekendt med alle de nødvendige oplysninger, der vil hjælpe dig med at forhindre forekomsten af ​​ulykker på udgravninger nær kloaksystemer, samt gøre det muligt for kompetent til at bygge deres egen pibe i regenerering af et privat hjem, uden skade på miljøet.

Udendørs kloakering

Som allerede bemærket ovenfor, henviser udtrykket "bufferzonen" til den ydre kloaknettet, som består af brønde og rørledninger med forskellige diametre, sørge for transport af væsker fra indenlandske og industrielle spildevand pumpestationer, og derefter til et behandlingsanlæg.

Et eksempel på drift af eksterne kloaknet

I dette tilfælde kan brøndene være af tre typer:

 • syn. De er vant til at få adgang til rørledningen til reparation, om nødvendigt og vedligeholdelse;

Billede af et mandehul

 • Perepadnaya. Disse tekniske konstruktioner er designet til at slukke en uacceptabelt høj rensningshastighed;

Grafisk gengivelse af en lodret kloakbrønd

 • roterende. De installeres ved rørledningens drejepunkter, der forbinder sektioner med forskellige retninger.

Rotationsaksel af ekstern kloakering

Faktorer taget i betragtning ved udformningen af ​​ekstern kloakering

 • Volumetrisk mængde spildevand. Utilstrækkelige dimensioner af rørledningen kan føre til brud, hvilket vil medføre alvorlig forurening af miljøet.
 • Operationel belastning. For eksempel kan industrielle spildevand indeholde en farlig mængde syrer og alkalier, hvilket kræver anvendelse af rør fremstillet af specielle materialer;
 • Placeringen af ​​den nærmeste pumpestation. Denne nuance har en betydelig indvirkning på mængden af ​​hældning i rørledningen;

By kloaksystem indefra

 • Egenskaber af jordens sammensætning. Hver jordtype har en anden effekt på hovedlinjen og brøndene der betjener den;
 • Overflade relief. Det refererer til tilstedeværelsen af ​​pits og elevationer, som skal overvejes i processen med at lægge rørledningen;
 • Grundvandsniveau. Det øger også risikoen for forurening af underjordiske kilder, hvilket kræver en særlig tilgang til valget af rørmateriale og metoden til deres forbindelse.
 • Lokalt klima. Konstant tørke eller regelmæssig regner? Dette spørgsmål kræver også et udtømmende svar i udformningen af ​​kloakledninger;
 • Dybde af jordfrysning. Dette er den vigtigste indikator for at bestemme niveauet for nedsænkning i udgravningsprocessen.

Som du kan se, påvirkes det eksterne kloaksystem ikke kun af væskens indre tryk og dets sammensætning, men også af en lang række eksterne parametre, hvilket er særligt vigtigt, når du designer rørledningen med dine egne hænder.

Typer af kloaksystemer

 1. Separat. I dette tilfælde transporteres spildevand og husholdningsaffald separat fra hinanden. Den førstnævnte ende i rensningsstationerne, mens sidstnævnte udledes i floden;

Separat kloaksystem

 1. Polurazdelnaya. Umiddelbart udføres samlingen separat, hvorefter alle spildevand kombineres og leveres til stedet for tvangsrensning. Floden modtager den mindste mængde snavset vand;

Diagram af halvdelt kloaksystem

 1. Obschesplavnaya. Det indebærer generel indsamling og levering af affaldsvæsker i en rengøringsstation. Dette er den mest økonomiske med hensyn til finansielle omkostninger ved byggeriet, men det under kraftige regnskyl gennemført spildevand udledning i floden for at reducere arbejdsbyrden for den rengøringsudstyr, som naturligvis er skidt for den økologiske situation i regionen.

Ordningen for det generelle kloaksystem

SNiP'er vedrørende installation af ekstern kloakering

Hvis vi har besluttet at røre de elementer i enhedens kloaksystemer, er det nyttigt at være bekendt med den generelt accepterede og legitimerede deres afregningsregler er tydeligt illustreret i følgende billede:

Ordning med eksisterende SNiP'er til installation af ekstern kloakering

Alt du behøver at vide om sikkerhedszonen

Bælter af akvatisk beskyttelse

Så, med hvad er den eksterne kloak, har vi sorteret det ud. Hovedopgaven er at transportere spildevand med et tilstrækkeligt højt toksicitetsniveau. Det vil sige, kommer vi til det, jeg skrev i starten af ​​artiklen, nemlig truslen om forurening af drikkevand kilder og frugtbar jord som følge af manglende overholdelse af de operationelle procedurer, den vigtigste af dem er overholdelse af sikkerhedszonen.

Det er også meget vigtigt ikke at krænke de etablerede grænser for allerede anlagte motorveje, da prisen på en bøde ikke må begrænses til finansielle betalinger og blive en strafbar handling.

forbud

Sikkerhedszoner for vandforsyning og kloakering tillader ikke følgende aktiviteter på det overdækkede område:

 • Plante kimplanter af træer i en afstand på mindre end tre meter fra motorvejen. Rotsystemet kan til sidst beskadige rør;

Jeg anbefaler ikke at blive knyttet til en bestemt afstand, og se frem til kronen af ​​lignende voksne træer, og at lande i overensstemmelse med, hvor langt de er afskediget.
Faktum er, at rødderne som regel strækker sig til samme afstand fra stammen som grenene.

Ca. forholdet mellem kronen og rodsystemet i et træ

 • Betydeligt ændre mængden af ​​jord. Installationen tager højde for visse parametre i det omkringliggende landskab, og dets ændringer kan medføre uønskede konsekvenser;
 • Organiser opbevaringsfaciliteter og lossepladser. Dette fremkalder en stigning i trykket på røret, hvilket kan resultere i dens deformation og endda brud;
 • Udfør subversive aktiviteter, oprette bunker eller bore. Ved disse metoder er du sikker på at ødelægge rørledningen;

Gør det ikke på steder, hvor der lægges kloakker

 • Zagorazhivat fri adgang til systemet. Ellers vil der i tilfælde af en ulykke gå tabt kostbar tid for at rydde vejen

Desuden tæller, så der kunne køre bil.
Da f.eks assenizatorskaya professionelt udstyr nødvendige for en omgående evakuering af spildevand trængte på deres hænder ikke donesosh og slange kan ikke være nok.

 • At udføre byggearbejde uden den nødvendige tilladelse fra de relevante myndigheder. Sikkerhedszonen i kloaknet er stadig ikke en zone for fremmedgørelse, og nogle aktiviteter kan udføres på det, men kun hvis kvalificerede specialister har adgang til dette;
 • Skift linje af kysten eller bunden af ​​den nærliggende dam. Faktum er, at dette kan påvirke grundvandets bevægelse, som ikke bør komme i kontakt med de tekniske anlæg af ekstern kloakering.

forholdsregler

Jeg har allerede nævnt ovenfor, men jeg synes ikke, det er overflødigt at endnu engang understrege alle farerne i forbindelse med uforsigtig adfærd af ethvert arbejde i nærheden af ​​det eksterne kloaknet:

 1. Ingen annoncering af eksterne tegn, som det er tilfældet med elkabler og vandrør, bortset fra jernklækket med bogstavet "K", vil du ikke se. Det vil sige, truslen kan faktisk betragtes som helt skjult;

Mønster på en etiket til advarsel om beskyttelseszonen på et elektrisk kabel

 1. Arbejde "i blinde", det er let at beskadige rørledningen, hvilket medfører væsentlig skade på miljøet. Især er denne situation fyldt med de underjordiske floder, der fodrer drikkekilderne;

Reparér arbejde på stedet for beskadigelse af kloakrøret

 1. Glem ikke også de betydelige straffe, der afventer dig i tilfælde af overtrædelse af rensningszonen.

Derfor, hvis du er tæt på de steder, hvor der planlægger at udføre udgravning eller anlægsarbejde, bemærkede døren mærket "K", bedes du kontakte den relevante organisation, i rollen som som kan gøre design institutter, lokale myndigheder, trusts "Vodokanal", planen for forsyningsvirksomheder og tilladelse til at gennemføre de planlagte aktiviteter.

Følgende vejledning beskriver dine forpligtelser, som du skal overholde, når du er bekendt med al dokumentation og får adgang:

 • Det er absolut nødvendigt at overholde alle de nødvendige regler og forskrifter;
 • Gem alle tekniske konstruktioner i kloaksystemet intakt;
 • Stop arbejde og træffe passende forholdsregler, hvis der opdages uoverensstemmelser i den modtagne dokumentation;
 • Tidlig fjernelse af affald, og om vinteren også sne og is for at sikre nem adgang til rørledningen;
 • Vis leveringen af ​​objektet til den officielle repræsentant for den organisation, der udstedte arbejdstilladelsen.

Officielle standarder

Dæksel af dokumentet indeholdende byggestandarder og regler i Den Russiske Føderation

Generelle krav findes i dokumentationen, der er markeret på følgende diagram:

SNiPy, der regulerer overholdelse af kloakzonen

Samtidig skal det bemærkes, at for hver region reguleres stormvandsbeskyttelseszonen i henhold til SNiP og husstanden i overensstemmelse med lokale forhold.

I standard situationer afhænger det hele af rørens diameter:Næste Artikel
Toilet uden tank