SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03. Sanitære beskyttelseszoner og hygiejneklassificering af virksomheder, strukturer og andre genstande


4.5. Spildevandsrensningsanlæg

1. Sanitære beskyttelseszoner til rensningsanlæg skal tages i henhold til tabel 4.5.1.

Tabel 4.5.1.

Sanitære beskyttelseszoner til spildevandsrensningsanlæg

│ Faciliteter for │ Afstand i m ved nominel kapacitet │

Renseanlæg │ Renseanlæg i tusind m3 dag │

│ │ op til 0,2 │ mere end 0,2 │ mere end 5,0 │ mere end 50,0 │

│ │ │ til 5,0 │ 50,0 │ til 280 │

│Pumpestationer og │ 15 │ 20 │ 20 │ 30 │

│ Faciliteter til │ 150 │ 200 │ 400 │ 500 │

Rengøring med slam │ │ │ │

│ Faciliteter til │ 100 │ 150 │ 300 │ 400 │

│ behandling af slam i │ │ │ │ │

│a) filtrering │ 200 │ 300 │ 500 │ 1000 фильтрации

│b) kunstvanding │ 150 │ 200 │ 400 │ 1000 о

│Biologiske damme │ 200 │ 200 │ 300 │ 300 │

1.1. SPZ til rensningsanlæg kapacitet mere end 280 tusind. M3 / dag, og i løbet af tilbagetrækning af det modtagne spildevandsrensning og slambehandling opløsning skal installeres på Main State sanitære læge RF genstand eller en substituent.

1.2. For områderne filtreringsareal 0,5 m til vanding typen offentlige område til 1,0 m for mekaniske strukturer og biologisk spildevandsbehandling kapacitet på op til 50 m / dag, der skal tages SPZ størrelse på 100 m.

1.3. For underjordiske filtreringsfelter med en kapacitet på op til 15 m3 / dag, skal en SPZ tages som 50 m.

1.4. SPZ fra afløbsstationerne skal være 300 m.

1.5. SPZ fra behandlingsanlæg af overfladeafstrømning af åben type til boligområdet skal være 100 m, lukket type - 50 m.

1.6. Fra rensningsanlæg og pumpestationer, industrielle spildevand, ikke placeret i industrien, både i selvrensende og pumpende industrispildevand, og ved deres fælles oprenset husholdning, bør SPZ være de samme som dem for fremstilling, hvorfra modtager spildevand, men ikke mindre end dem, der er angivet i tabel. 4.5.1.

1.7. SPZ fra snegotayalok og snegosplavnyh peger på boligområdet skal have en størrelse på mindst 100 m.

Samfund for beskyttelse af forbrugerrettigheder i sociale netværk:

Sikkerhedszone af spildevandsrensningsanlæg

Sanitære og sikkerhedszoner af vandforsyning og kloakanlæg

Sanitære og sikkerhedszoner af vandforsyning og kloakanlæg er bestemt af sanitære normer.

Sikkerhedszoner af drikkevandskilder - SanPiN 2.1.4.1110-02.

Sanitære zoner i spildevandsrensningsanlæg - SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03.

Uddrag fra SanPiN 2.1.4.1110-02

2.2.1.1. Vandindtag af underjordiske farvande bør være placeret uden for industrielle virksomheder og boliger. Placering på en industrivirksomheds område eller boligudvikling er mulig med korrekt begrundelse. Grænsen for det første bælte er sat i en afstand på mindst 30 m fra vandindtaget - når der anvendes beskyttet grundvand og i en afstand på ikke mindre end 50 m - når der anvendes utilstrækkeligt beskyttet grundvand.
Grænsen for den første zone i SOS for gruppen af ​​underjordiske vandindtag skal være i en afstand på mindst 30 og 50 m fra de ekstreme brønde.
For vand indtag fra beskyttede underjordiske vand placeret i lokalerne, udelukker muligheden for jord- og grundvandsforurening, er størrelsen af ​​den første zone af SOA lov til at reducere til genstand for hydrogeologiske undersøgelser i samarbejde med Center of State Sundheds- og Sygdomskontrol Supervision.

2.4.2. Grænsen for den første zone i WSS af vandværker er taget i afstand:
fra vægge af reservedele og reguleringstanke, filtre og kontaktklarere - ikke mindre end 30 m;
fra vandtårne ​​- mindst 10 m;
fra andre lokaler (bosættere, reagensbrug, klorlager, pumpestationer mv.) - ikke mindre end 15 m.

Bemærk:
1. I overensstemmelse med Center for Statens Sanitære og Epidemiologiske Tilsyn kan muligvis ikke oprettes ZSZs første zone til selvstændige vandtårne ​​afhængigt af deres designfunktioner.
2. Hvis vandforsyningsanlæggene er placeret på anlæggets område, kan disse afstande reduceres i overensstemmelse med centrum for statens sanitære og epidemiologiske tilsyn, men ikke mindre end 10 m.

2.4.3. Bredden af ​​hygiejnebeskyttelseslisten skal tages på begge sider af de ekstreme vandledninger:
a) i mangel af grundvand - mindst 10 m med en diameter på vandlinierne op til 1000 mm og ikke mindre end 20 m med en diameter på vandlinier på mere end 1000 mm
b) i nærværelse af grundvand - mindst 50 m, uanset diameteren af ​​vandlinierne.
Om nødvendigt er det tilladt at reducere bredden af ​​sundhedsbeskyttelseszonen for vandlinjer, der passerer gennem det bebyggede område, i overensstemmelse med det nationale sanitære og epidemiologiske tilsyn.

Uddrag fra SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03

Dimensionerne af de sanitære beskyttelseszoner til rensningsanlæg skal anvendes i overensstemmelse med tabel 7.1.2.

Spildevandsrensningsanlæg

1. Størrelsen af ​​SPZ til spildevandsrensningsanlæg med en kapacitet på mere end 280 tusind m3 / dag samt vedtagelsen af ​​ny spildevandsbehandlingsteknologi og slambehandling skal installeres i overensstemmelse med kravene i § 4.8. af dette normative dokument.
2. For filtreringsfelter på op til 0,5 ha til kunstvanding af fælles type med et areal på op til 1,0 hektar til mekaniske og biologiske spildevandsrensningsanlæg med en kapacitet på op til 50 m3 / dag, skal en SPZ tages som 100 m.
3. For underjordiske filtreringsfelter med en kapacitet på op til 15 m3 / dag, skal SPZ's størrelse tages som 50 m.
4. Størrelsen af ​​SPZ fra afløbsstationerne skal være 300 m.
5. Størrelsen af ​​SPZ fra overfladebehandlinger af den åbne type til boligområdet skal være 100 m, den lukkede type 50 m.
6. Fra renseanlæg og pumpestationer, industrielt spildevand, ikke er placeret på det område af industrielle virksomheder, som i selv-oprensning og pumpning af industrispildevand, og efter en fælles rengøring med husholdningsaffald størrelse SPZ bør være den samme som for produktion, på hvilken Spildevand kommer ind, men ikke mindre end dem, der er angivet i tabel. 7.1.2.
7. Størrelsen af ​​SPZ fra snegotayalok og snegosplavnyh peger på boligområdet skal være 100 m.

Vores firma tilbyder et komplet udvalg af tjenester til design af netværk, systemer og strukturer for vandforsyning og kloakering. Vi leverer de nødvendige arkitektoniske og tekniske løsninger af enhver kompleksitet på ethvert trin i design.

Sanitetsbeskyttelseszone for behandlingsanlæg

Design og oprettelse af SPZ af behandlingsfaciliteter er et obligatorisk stadium i opførelsen af ​​ethvert anlæg, der i færd med dets funktionalitet vil have indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Sådanne faciliteter omfatter faciliteter i I-III fareklasser.

SPZ - et uundværligt element i ethvert anlæg, der er en kilde til indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Dimensioner og grænser for SPZ er defineret i sanitære beskyttelseszone design.

Designet af sanitære beskyttelseszonen er påkrævet for at udvikle virksomheder i forbindelse med genstande af I-III fareklasser.

Udviklingen af ​​SPZ-projektet af rensningsanlæg omfatter følgende hovedfaser:

 • modtage en projektudviklingsopgave
 • udvikling af SPZ-projektet
 • koordinering af SPZ-projektet i de relevante tilfælde.

De SPZ behandlingsanlæg er ikke tilladt at placere områder med normaliserede niveauer af kvalitet levested (boligbyggeri, landskab og rekreative områder, rekreative områder, områder i sanatorier og plejehjem, områder af havearbejde foreninger og andre.).

SPZ's område er hovedsagelig beregnet til følgende aktiviteter:

 • sikring af reduktion af eksponeringsniveauet til de krævede hygiejnestandarder for alle virkningsfaktorer ud over dets grænser
 • oprettelse af en sundheds- og beskyttelsesbarriere mellem virksomhedens område (gruppe af virksomheder) og område for boligudvikling
 • tilrettelæggelse af yderligere anlagte områder, tilvejebringelse af afskærmning, assimilering og filtrering af luftforurenende stoffer og øget mikroklimaets komfort.

For genstande af enkelte bygninger og strukturer med den proces, som er kilder til påvirkning af miljøet og menneskers sundhed, afhængigt af kapaciteten, driftsforhold, arten og beløbet til miljøet af forurenende stoffer, i henhold til den sanitære klassificering af virksomheder, industrier og faciliteter Følgende størrelser af sundhedsbeskyttelseszoner er etableret:

 • Førsteklasses virksomheder - 1000 m;
 • Andet klasse virksomheder - 500 m;
 • virksomheder i tredje klasse - 300 m;
 • virksomheder i fjerde klasse - 100 m;
 • virksomheder i femte klasse - 50 m.

SPZ af behandlingsanlæg til grænserne for beboelsesejendomme, sektioner af offentlige bygninger og fødevareindustrien skal fastlægges under hensyntagen til deres perspektivudvidelse og tage i overensstemmelse med tabellen:

Dimensioner af SPZ af behandlingsfaciliteter kan reduceres i forhold til de normative, der svarer til hygiejneklassificeringen, når:

 • objektiv bevis for stabilitet for at nå niveauet for menneskeskabte påvirkning af SPZ grænsen og udenfor, inden og under de regulatoriske krav baseret på systematiske (mindst årligt) laboratorium observationer af tilstanden af ​​luftforurening (for de nyligt flød selskaber kan tegner laboratoriedata analoge objekter);
 • bekræftelse af målinger af reduktion af støjniveauer og andre fysiske faktorer i boligbyggeri under hygiejniske standarder
 • kapacitetsnedskæring, ændring i sammensætning, omprofilering af virksomheden og tilhørende ændring i fareklassen.

Anmod om et opkald tilbage

Indtast dit telefonnummer:

Dit telefonnummer:

Din e-mail adresse:

SPETSGIDROPROEKT Group © 2012
109052, Moskva, ul. Nizhny Novgorod, d. 29-33, side 1
[email protected]

7.1.13. Spildevandsrensningsanlæg

1. Størrelsen af ​​SPZ til spildevandsrensningsanlæg med en kapacitet på mere end 280 tusind m 3 / dag samt til vedtagelse af ny teknologi til spildevandsbehandling og slambehandling skal installeres i overensstemmelse med kravene i punkt 4.8. af dette normative dokument.

2.For filtreringsfelter på op til 0,5 ha til kunstvanding af fælles type med et areal på op til 1,0 hektar. For mekaniske og biologiske spildevandsanlæg med en kapacitet på op til 50 m / dag skal en SPZ tages som 100 m.

3.For områder med underjordisk filtrering med en kapacitet på op til 15 m 3 / dag, skal SPZ's størrelse tages som 50 m.

4. Størrelsen af ​​SPZ fra afløbsstationerne skal være 300 m.

5. Størrelsen af ​​SPZ fra overfladebehandlinger af den åbne type til boligområdet skal være 100 m, lukket type - 50 m.

6.Ot rensningsanlæg og industrielt spildevand pumpestationer er ikke placeret i industrien, både i selvrensende og pumpning industrispildevand, og ved deres fælles med husholdningsrengøring, bør SPZ størrelse være de samme som dem for fremstilling, hvorfra Spildevand kommer ind, men ikke mindre end dem, der er angivet i tabel. 7.1.2.

7. Størrelsen af ​​SPZ fra snegotayalok og snegosplavnyh peger på boligområdet skal tages 100m.

7.1.14. Lagerhuse, køjer og steder for lasthåndtering og opbevaring, røgning af last og skibe, gas desinfektion, deratisering og desinsektion

Klasse I - Sundhedsbeskyttelseszone 1000 m.

1. Åbne varehuse og lossepladser af apatitkoncentrat, phosphoritmel, cement og andre støvbelastninger med en omsætning på mere end 150 tusind tons / år. 1

2. Særskilt håndtering og opbevaring af flydende kemikalier fordråbede gasser (methan, propan, ammoniak, chlor, etc.), Fremstillingen af ​​forbindelserne med halogener, svovl, nitrogen, carbonhydrider (methanol, benzen, toluen, etc.), Alkoholer, aldehyder, etc.. tilslutninger.

1 1. gruppe I, II og III klasse omfatter ikke transport-teknologisk ordninger med opbevaring og pneumatiske elevatorer eller lignende. Anlæg udelukker fjernelse af støvbelastning (angivet I i gruppe I, II og III-kvalitet) til det ydre miljø.

3. stripning og vask og dampende stationer, desinfektion og skylning af virksomheden, elementer stripping skibe, kampvogne, der modtager og behandlingsfaciliteter tjener til modtagelse af ballast og vask og olieholdigt vand fra dedikerede plavsborschikov.

4. Bondepladser og produktionssteder for røgning af last og skibe, gas desinfektion, deratisering og desinsektion.

Klasse II - Sanitærbeskyttelseszone 500 m.

1. Åbne lagre og lossepladser af apatitkoncentrat, phosphoritmel, cement og anden støvfragt med en omsætning på mindre end 150 tusind tons / år.

2. Åbne lagre og steder for omladning af kul.

3. Åbne lagre og genoplægningssteder for mineralsk gødning, asbest, lime, malme (undtagen radioaktive) og andre mineraler (svovl, svovlpyrit, gips osv.).

4. Omlægning og oplagring af råolie, bitumen, brændselsolie og andre viskøse petroleumsprodukter og kemisk last.

5. Åbne og lukkede varehuse og omladningssteder af pitch og pekosoderzhaschih cargo.

6. Opbevaringssteder og genopladning af træsveller imprægneret med antiseptika.

7. Sanitære karantæne stationer.

Klasse III - Sanitærbeskyttelseszone 300m.

1. Åbne lagre og lossepladser og lossepladser (apatitkoncentrat, fosforitmel, cement osv.) Med en omsætning på mindre end 5 tusind tons / år.

2. Lukkede pakhuse, omladningssteder og oplagring af den forurenede kemiske last (gødning, organiske opløsningsmidler, syrer og andre stoffer).

3. Ground storage og åbne forsendelsessteder for magnesit, dolomit og andre støvbelastninger.

4. Lagre af støv og flydende last (ammoniakvand, gødning, sodavand, malings- og lakmaterialer osv.).

5. Åbne jordlagre og steder til losning af tørt sand, grus, sten og andre mineralske byggematerialer.

6. Lager og arealer til genindlæsning af måltid, kage, copra og andre støvede planteprodukter ved åben metode.

7. Lager, håndtering og opbevaring af skrot.

8. Pakhuse, genindlæsning og opbevaring af vådsaltede uforarbejdede læder (mere end 200 stk.) Og andre råvarer af animalsk oprindelse.

9. Områder med konstant overbelastning af husdyr, dyr og fugle.

10. Pakhuse og genindlæsning af fisk, fiskeprodukter og hvalfangstprodukter.

KLASSE IV - Sundhedsbeskyttelseszone 100 m.

1. Lager og genindlæsning af huder (inkl. Våde skinneskind op til 200 stk.).

2. Lagerhuse og åbne kornlæsningssteder.

3. Pakhuse og åbne steder til lossning af bordssalt.

4. Lagerlokaler og åbne steder til losning af uld, hår, børstehår og andre lignende produkter.

5. Transport- og teknisk håndtering og opbevaring kredsløb apatit koncentrat, fosfat-gødning, cement og andre. Pyljashchih fragt transporteres i løs vægt med opbevaring og pneumatiske elevatorer eller andre lagerfaciliteter og udelukker fjernelse af støv i miljøet.

Klasse V - Sanitærbeskyttelseszone 50m.

1. Åbne lagre og genpåfyldning af fugtede mineralske byggematerialer (sand, grus, mursten, sten osv.).

2. Områder med opbevaring og genindlæsning af presset kage, hø, halm, tobak og tobaksvarer mv.

3. Lagerhuse, genindlæsning af fødevarer (kød, mejeri, konfekt), grøntsager, frugt, drikkevarer mv.

4. Områder til opbevaring og indlæsning af fødevarer (vin, smør, saft).

5. Aflæsnings- og lastområder for kølefartøjer og vogne.

6. Flodpladser.

7. Lager, håndtering og opbevaring af genanvendelige materialer uden genanvendelse.

Hvad har kloakbeskyttelseszonen fælles med den første episode af den ikoniske film Star Wars?

Afløbsluke - det eneste eksterne referencepunkt, der angiver afløbet

Hvis kloakbeskyttelseszonen skulle omdøbe, foreslår jeg at kalde det en "skjult trussel" analogt med den første episode af den berømte kosmiske saga. Og hele punktet er, at det i modsætning til et elektrisk kabel eller et vandrør ikke har nogen eksterne betegnelser. Men i tilfælde af skader på kloakken vil du have mange alvorlige problemer med loven.

Jeg vil forsøge at gøre dig bekendt med alle de nødvendige oplysninger, der vil hjælpe dig med at forhindre forekomsten af ​​ulykker på udgravninger nær kloaksystemer, samt gøre det muligt for kompetent til at bygge deres egen pibe i regenerering af et privat hjem, uden skade på miljøet.

Udendørs kloakering

Som allerede bemærket ovenfor, henviser udtrykket "bufferzonen" til den ydre kloaknettet, som består af brønde og rørledninger med forskellige diametre, sørge for transport af væsker fra indenlandske og industrielle spildevand pumpestationer, og derefter til et behandlingsanlæg.

Et eksempel på drift af eksterne kloaknet

I dette tilfælde kan brøndene være af tre typer:

 • syn. De er vant til at få adgang til rørledningen til reparation, om nødvendigt og vedligeholdelse;

Billede af et mandehul

 • Perepadnaya. Disse tekniske konstruktioner er designet til at slukke en uacceptabelt høj rensningshastighed;

Grafisk gengivelse af en lodret kloakbrønd

 • roterende. De installeres ved rørledningens drejepunkter, der forbinder sektioner med forskellige retninger.

Rotationsaksel af ekstern kloakering

Faktorer taget i betragtning ved udformningen af ​​ekstern kloakering

 • Volumetrisk mængde spildevand. Utilstrækkelige dimensioner af rørledningen kan føre til brud, hvilket vil medføre alvorlig forurening af miljøet.
 • Operationel belastning. For eksempel kan industrielle spildevand indeholde en farlig mængde syrer og alkalier, hvilket kræver anvendelse af rør fremstillet af specielle materialer;
 • Placeringen af ​​den nærmeste pumpestation. Denne nuance har en betydelig indvirkning på mængden af ​​hældning i rørledningen;

By kloaksystem indefra

 • Egenskaber af jordens sammensætning. Hver jordtype har en anden effekt på hovedlinjen og brøndene der betjener den;
 • Overflade relief. Det refererer til tilstedeværelsen af ​​pits og elevationer, som skal overvejes i processen med at lægge rørledningen;
 • Grundvandsniveau. Det øger også risikoen for forurening af underjordiske kilder, hvilket kræver en særlig tilgang til valget af rørmateriale og metoden til deres forbindelse.
 • Lokalt klima. Konstant tørke eller regelmæssig regner? Dette spørgsmål kræver også et udtømmende svar i udformningen af ​​kloakledninger;
 • Dybde af jordfrysning. Dette er den vigtigste indikator for at bestemme niveauet for nedsænkning i udgravningsprocessen.

Som du kan se, påvirkes det eksterne kloaksystem ikke kun af væskens indre tryk og dets sammensætning, men også af en lang række eksterne parametre, hvilket er særligt vigtigt, når du designer rørledningen med dine egne hænder.

Typer af kloaksystemer

 1. Separat. I dette tilfælde transporteres spildevand og husholdningsaffald separat fra hinanden. Den førstnævnte ende i rensningsstationerne, mens sidstnævnte udledes i floden;

Separat kloaksystem

 1. Polurazdelnaya. Umiddelbart udføres samlingen separat, hvorefter alle spildevand kombineres og leveres til stedet for tvangsrensning. Floden modtager den mindste mængde snavset vand;

Diagram af halvdelt kloaksystem

 1. Obschesplavnaya. Det indebærer generel indsamling og levering af affaldsvæsker i en rengøringsstation. Dette er den mest økonomiske med hensyn til finansielle omkostninger ved byggeriet, men det under kraftige regnskyl gennemført spildevand udledning i floden for at reducere arbejdsbyrden for den rengøringsudstyr, som naturligvis er skidt for den økologiske situation i regionen.

Ordningen for det generelle kloaksystem

SNiP'er vedrørende installation af ekstern kloakering

Hvis vi har besluttet at røre de elementer i enhedens kloaksystemer, er det nyttigt at være bekendt med den generelt accepterede og legitimerede deres afregningsregler er tydeligt illustreret i følgende billede:

Ordning med eksisterende SNiP'er til installation af ekstern kloakering

Alt du behøver at vide om sikkerhedszonen

Bælter af akvatisk beskyttelse

Så, med hvad er den eksterne kloak, har vi sorteret det ud. Hovedopgaven er at transportere spildevand med et tilstrækkeligt højt toksicitetsniveau. Det vil sige, kommer vi til det, jeg skrev i starten af ​​artiklen, nemlig truslen om forurening af drikkevand kilder og frugtbar jord som følge af manglende overholdelse af de operationelle procedurer, den vigtigste af dem er overholdelse af sikkerhedszonen.

Det er også meget vigtigt ikke at krænke de etablerede grænser for allerede anlagte motorveje, da prisen på en bøde ikke må begrænses til finansielle betalinger og blive en strafbar handling.

forbud

Sikkerhedszoner for vandforsyning og kloakering tillader ikke følgende aktiviteter på det overdækkede område:

 • Plante kimplanter af træer i en afstand på mindre end tre meter fra motorvejen. Rotsystemet kan til sidst beskadige rør;

Jeg anbefaler ikke at blive knyttet til en bestemt afstand, og se frem til kronen af ​​lignende voksne træer, og at lande i overensstemmelse med, hvor langt de er afskediget.
Faktum er, at rødderne som regel strækker sig til samme afstand fra stammen som grenene.

Ca. forholdet mellem kronen og rodsystemet i et træ

 • Betydeligt ændre mængden af ​​jord. Installationen tager højde for visse parametre i det omkringliggende landskab, og dets ændringer kan medføre uønskede konsekvenser;
 • Organiser opbevaringsfaciliteter og lossepladser. Dette fremkalder en stigning i trykket på røret, hvilket kan resultere i dens deformation og endda brud;
 • Udfør subversive aktiviteter, oprette bunker eller bore. Ved disse metoder er du sikker på at ødelægge rørledningen;

Gør det ikke på steder, hvor der lægges kloakker

 • Zagorazhivat fri adgang til systemet. Ellers vil der i tilfælde af en ulykke gå tabt kostbar tid for at rydde vejen

Desuden tæller, så der kunne køre bil.
Da f.eks assenizatorskaya professionelt udstyr nødvendige for en omgående evakuering af spildevand trængte på deres hænder ikke donesosh og slange kan ikke være nok.

 • At udføre byggearbejde uden den nødvendige tilladelse fra de relevante myndigheder. Sikkerhedszonen i kloaknet er stadig ikke en zone for fremmedgørelse, og nogle aktiviteter kan udføres på det, men kun hvis kvalificerede specialister har adgang til dette;
 • Skift linje af kysten eller bunden af ​​den nærliggende dam. Faktum er, at dette kan påvirke grundvandets bevægelse, som ikke bør komme i kontakt med de tekniske anlæg af ekstern kloakering.

forholdsregler

Jeg har allerede nævnt ovenfor, men jeg synes ikke, det er overflødigt at endnu engang understrege alle farerne i forbindelse med uforsigtig adfærd af ethvert arbejde i nærheden af ​​det eksterne kloaknet:

 1. Ingen annoncering af eksterne tegn, som det er tilfældet med elkabler og vandrør, bortset fra jernklækket med bogstavet "K", vil du ikke se. Det vil sige, truslen kan faktisk betragtes som helt skjult;

Mønster på en etiket til advarsel om beskyttelseszonen på et elektrisk kabel

 1. Arbejde "i blinde", det er let at beskadige rørledningen, hvilket medfører væsentlig skade på miljøet. Især er denne situation fyldt med de underjordiske floder, der fodrer drikkekilderne;

Reparér arbejde på stedet for beskadigelse af kloakrøret

 1. Glem ikke også de betydelige straffe, der afventer dig i tilfælde af overtrædelse af rensningszonen.

Derfor, hvis du er tæt på de steder, hvor der planlægger at udføre udgravning eller anlægsarbejde, bemærkede døren mærket "K", bedes du kontakte den relevante organisation, i rollen som som kan gøre design institutter, lokale myndigheder, trusts "Vodokanal", planen for forsyningsvirksomheder og tilladelse til at gennemføre de planlagte aktiviteter.

Følgende vejledning beskriver dine forpligtelser, som du skal overholde, når du er bekendt med al dokumentation og får adgang:

 • Det er absolut nødvendigt at overholde alle de nødvendige regler og forskrifter;
 • Gem alle tekniske konstruktioner i kloaksystemet intakt;
 • Stop arbejde og træffe passende forholdsregler, hvis der opdages uoverensstemmelser i den modtagne dokumentation;
 • Tidlig fjernelse af affald, og om vinteren også sne og is for at sikre nem adgang til rørledningen;
 • Vis leveringen af ​​objektet til den officielle repræsentant for den organisation, der udstedte arbejdstilladelsen.

Officielle standarder

Dæksel af dokumentet indeholdende byggestandarder og regler i Den Russiske Føderation

Generelle krav findes i dokumentationen, der er markeret på følgende diagram:

SNiPy, der regulerer overholdelse af kloakzonen

Samtidig skal det bemærkes, at for hver region reguleres stormvandsbeskyttelseszonen i henhold til SNiP og husstanden i overensstemmelse med lokale forhold.

I standard situationer afhænger det hele af rørens diameter:

Hvorfor har jeg brug for en kloaksikkerhedszone

Afløb for landhuse

Ofte i byen kan du finde tegn med tegn på beskyttelseszoner af elektriske kabler. Men det er sjældent muligt at se den udpegede kloakbeskyttelseszone, selv om eksterne ingeniørnetværk i befolket områder lægges næsten overalt. I tilfælde af skade fra tredjemand fastsætter loven administrativt ansvar med pålæggelse af bøde på gerningsmændene. Men loven fastlægger ikke ansvaret for manglende advarselsskilte om tilstedeværelsen af ​​sikkerhedszoner.

Hvad er ekstern kloakering?

Betydningen af ​​"spildevandsbeskyttelseszonen" henviser til de eksterne netværk. Det er et system af rørledninger, hvorigennem husholdnings- og industriaffald vand, opsamlet ved interne afløbssystemer samt regn og smeltevand, transporteres til pumpestationen, og derefter - til rensningsanlægget.

Afløbet eksterne netværk omfatter:

 • rørledninger af forskellige diametre
 • brønde:
  • syn
  • Perepadnaya
  • roterende

Der tages adskillige vigtige faktorer i betragtning ved udformningen af ​​et kloaksystem. definere:

 • mængden af ​​spildevand
 • driftsbetingelser
 • afstand til nærmeste pumpestation
 • Mulighed for forbindelse til en eksisterende samler
 • sammensætning og egenskaber af jordbunden inden for det foreslåede rørlægningsområde
 • topografi
 • grundvandsniveau
 • klimatiske forhold
 • indefrysning af jord

I modsætning til internt betjenes det eksterne spildevandssystem under mere alvorlige forhold. Ud over effekten af ​​spildevand på rørets indre overflade påvirker eksterne faktorer dem udefra - vådt, aggressivt miljø, temperaturforskelle. Installation af ekstern spildevand udføres fra metal, plast, samt beton og asbestcement rør.

Ordningen i spildevandsanlægget kan være:

 • adskilt - en separat anordning til regnvand og husholdnings spildevand
 • delvis opdelt - separat opsamling af regnvand og husholdnings spildevand med yderligere transport i et fælles reservoir
 • fælles kloaksystem - fælles kloaksystem

Ved design og lægning af hjælpeprogrammer er det nødvendigt at overholde de obligatoriske krav til SNiP. Korrekt udført arbejde med at lægge det eksterne kloaknet vil garantere en langsigtet og problemfri drift.

Konceptet for en sikkerhedszone

Forurenende grundvand

Ethvert kloaksystem er en potentiel fare for drikkevand eller et nærliggende område. For at forhindre deres forurening med kloakafvanding, sikkerhed eller sanitære anlæg, leveres kloakzoner.

Deres størrelse er klart defineret af reguleringsdokumenter - SNiP (byggestandarder) og SanPiN (sanitære regler). Disse dimensioner afhænger af dybden og placeringen af ​​kollektoren, typen og mængden af ​​affaldsvæsker.

For pumpestationer, rensningsanlæg og andre kloaksystemer er der deres egne reguleringsindikatorer, afhængigt af bygningernes størrelse, deres formål og beliggenhed. Oplysninger om deres grænser kan altid hentes fra lokale myndigheder og specialiserede organisationer samt i projektkontorer.

I de beskyttede zoner i kloak er ikke tilladt:

 • plante træer på en afstand mindre end 3 meter fra samlerne
 • skåret eller hælde jord
 • arrangere lager og dumper
 • frembringe eksplosive eller fløjls- værker
 • Brug slagmekanismer og borerigge
 • blokere adgang til strukturer
 • udførelse uden korrekt tilladelse last løft og byggearbejde
 • at flytte jorden tæt på reservoirerne i nærheden af ​​kloakkommunikationen, nedsænke dem massive strukturer, uddybe bunden

Mulige konsekvenser af manglende overholdelse af de krævede standarder

Ulykke med eksterne kloaksystemer

Ulykker af eksterne kloaksystemer forekommer meget oftere end i vandnet, kraftledninger og kommunikation. Dette skyldes, at sikkerhedszoner i kloaknet ikke har advarselsskilte. Organisationer, der driver forsyningsvirksomheder, er forpligtet til at underrette om tilstedeværelsen af ​​elektriske kabler på det servicerede område med passende stationære plader, men dette gælder ikke for kloakker.

Som et resultat producerer udgravningsarbejder i et bestemt område ikke, at han er i vagtzonen. I dette tilfælde er det muligt at beskadige miljøet, alvorlig skade på kloaknet eller genstande, hvilket medfører skade på ejendom, betydelige tab og materielle omkostninger ved restaurering.

Kom ikke ind i en vanskelig situation vil hjælpe en grundig undersøgelse af det område, hvor det er planlagt at producere disse eller andre værker. Log af tilstedeværelsen på det område af kloaknettet er placeret på sine brønde på forsiderne af, som er markeret i form af et stort bogstav "K". Skal bestilles i specialiserede organisationer (design institutter, lokale administrationer, stoler Vodokanal) plan for forsyningsselskaber og opmærksomt ser på det, analysere sikkerhedszoner for at opnå de nødvendige tilladelser til at rådføre sig med eksperter.

Det er forbudt at udføre arbejde i kloakbeskyttelseszoner uden særlig tilladelse. Efter modtagelse af den relevante tilladelse skal entreprenøren:

 • overholder strenge overholdelse af normer, krav og regler
 • Sørg for sikkerheden ved spildevandsledninger og -strukturer samt deres integritet
 • træffe alle mulige forholdsregler ved at suspendere arbejdet, hvis der opdages uoverensstemmelser i de dokumenter og tilladelser, der er givet ham
 • rettidig oprydning af affald, og om vinteren sne og is, sikrer uhindret passage til spildevand faciliteter
 • bede repræsentanten for den organisation, der udstedte tilladelsen til proceduren for levering af objektet

Disse opgaver vedrører alle entreprenører, der arbejder i åbne områder og territorier i beskyttede områder.

Normer og krav til sikkerhedszoner

Sikkerhedszone af spildevand

Generelle lovkrav fremgår af følgende dokumenter:

 • SNiP 40-03-99 - en nyere version af SNiP 2.04.03-85 - grundlæggende designkrav
 • SNiP 2.07.01-89 * - Alt om planlægning og udvikling af bosættelser
 • SNiP 2.05.06-85 * - normer vedrørende de vigtigste rørledninger
 • SNiP 3.05.04-85 * - Organisatoriske spørgsmål og accept af værker

Normerne og størrelserne af beskyttede områder for en bestemt region tilpasses og vedtages af kommunale eller administrative myndigheder.

Sikkerhedszonen af ​​spildevand under normale forhold er etableret afhængigt af rørets diameter:

 • op til 600 mm - mindst 5 meter fra rørledningens vægge
 • 1000 mm og mere - fra 10 til 25 meter i hver retning afhængigt af formålet med kloaknet og sammensætningen af ​​jorden, hvor rørledningen er lagt

Ved bestemmelse af størrelsen af ​​sikkerhedszoner lægges særlig vægt på sådanne parametre som:

 • seismologisk fare
 • gennemsnitstemperatur
 • faktiske fugtighedsværdier
 • grundlæggende grundkarakteristika

Ved ugunstige data øges beskyttelseszonenes størrelse.

SNiP 2.07.01-89 * regulerer klart vandret afstand fra underjordiske kloaknet til:

 • fundament af strukturer - 5 m for tryk og 3 m for gravitation kloaker netværk
 • bøffer, hegn, støtter - henholdsvis 3 og 1,5 m
 • aksler af jernbanemåleren ekstrem skinne - 4 m
 • kørebanen - 2 m til tryk og 1,5 m for tyngdekraft spildevand
 • uden kuvette - 1 m
 • gadebelysning og kontaktnetværk - 1 m
 • støtte til højspændingsnetværk - 3 m

I nogle tilfælde reduceres eller øges afstanden ved at lave endelige beregninger og bestemme begrundelsen.

Nødvendig afstand mellem vand og kloaknet

Fælles lægning af underjordiske rørledninger

Norms SNiP fastsætter afstanden mellem vand og spildevandsledninger og kravene til deres gensidige arrangement.

Vandforsyningsnet skal være placeret over kloakken. Dette gælder især i krydset af kommunikation. Hvis denne tilstand ikke er mulig, placeres kloakrørene i et hus, hvis længde afhænger af jordtype. I loam og ler skal det være 10 meter og i sand - 20 meter. Krydset kan kun foretages i en ret vinkel.

Vigtigt! Hvis det er nødvendigt at reparere kloak- eller vandrøret i stedet for deres krydsning, kan gravemaskinen kun anvendes til en dybde, der er en meter over rørets øverste væg. Yderligere jordarbejder udføres manuelt uden slaginstrumenter.

Afstanden mellem det lokale kloaksystem og de tilstødende underjordiske rørledninger parallelt med byen må ikke være mindre end:

 • 1,5 - 5 m - til vandforsyningen afhængigt af produktionsmaterialet og rørets diameter
 • 0,4 m - til regnvandets afløb
 • fra 1 til 5 m - til gasledningen afhængig af trykket
 • 0,5 m - til underjordiske kabler
 • 1 m - til opvarmning netværk

Med den langsgående indretning af vand- og spildevandstrømmen opretholdes følgende afstande:

 • 10 meter - med en diameter på 1000 mm
 • 20 meter - med en diameter på mere end 1000 mm
 • 50 meter - når man lægger veje i våd jord

Det er forbudt at have kloakeringsnet i sanitære zoner i vandledninger.

Afløbssamlere i vandbeskyttelseszoner skal ligge i en afstand:

 • Fra flodbredderne - 250 m.
 • Fra søerne - 100 m fra vandkanten.
 • Fra underjordiske kilder - 50 meter eller mere.

Vigtigt! Alle disse afstande anbefales at stige med 10%, fordi de beskyttede vandzoner på kredsløbene ikke altid svarer til de faktiske dimensioner.

Afstand fra septiktanken til brønden og andre genstande

Blandt specialister er der forskellige meninger om, hvad der udgør en sikkerhedszone til kloakering. I praksis opstår uoverensstemmelser mellem lokale myndigheder og driftsorganisationer. I dette tilfælde vil de rette argumenter blive bragt af eksperter af vandværker. Derfor vil det foreløbige design, koordinering og eksakte udførelse af alle krav forhindre mulige konflikter og sikre en stabil og problemfri drift af kloakken over mange år.

konklusion

Ved installation af enhver form for spildevand skal de nødvendige tekniske forhold og krav vedrørende sikkerhedszoner overholdes. Der kan være afvigelser fra de accepterede normer for indretning af spildevandssamlere, ændringen i mindste afstand fra ydervæggene til rørledningens vægge. Men sådanne ændringer skal koordineres med de relevante myndigheder og få deres tilladelse til at arbejde i kloakbeskyttelseszonen.

Det er nødvendigt at tage ansvaret for sikkerheden ansvarligt og ikke tillade eventuelle ulykker i kloakkommunikation. Tross alt afhænger livsstøtten for borgere af enhver moderne bosættelse af dem.

Kloakbeskyttelseszone: standarder og konsekvenser af manglende overholdelse

Husholdnings spildevand samt spildevand fra industrianlæg kan være farligt for vandforsyningskilder, planter og miljø. Det er af disse grunde, at begrebet rensningszone for spildevand blev indført. Hvad er kravene til beskyttelse af kloaksystemet? Er der nogen konsekvenser af manglende overholdelse af gældende lovgivning? Disse og andre spørgsmål kan besvares ved at læse det materiale, der præsenteres i artiklen.

Zone med særlige brugsbetingelser

Hvad er sikkerhedszonen og standarderne for oprettelsen

Beskyttet område: forbud og konsekvenser af deres overtrædelse

Beskyttelseszonen for kloaknet er et område, der er defineret i forordningerne, på hvilket det er forbudt:

 1. plante træer og buske;
 2. fremstille ethvert udgravningsarbejde
 3. bygge huse, pakhuse og andre strukturer;
 4. butik byggematerialer;
 5. arrangere skraldespild
 6. at bygge veje, herunder midlertidige, for eksempel fra armeret betonplader;
 7. blokere adgang til backbonesystemet.

Årsagerne til at indføre begrænsninger er:

 • Muligheden for at beskadige rørene i kloak- eller vandforsyningsnet som følge af udførelse af bestemte typer arbejde (jord, byggeri mv.)
 • trykforsyning af systemet

Depressurisering af rørledningen efter udførelse af jordarbejderne

 • mulighed for miljøforurening.

De standarder, der tages i betragtning ved oprettelsen af ​​et beskyttet område

Hvor mange meter er sikkerhedszonen? For at bestemme afstande fra en kloakledning til et sikkert område, skal de regler, der er fastlagt i dokumenterne, styres:

 1. SNiP 2.07.01-89. Dokumentet fastlægger:
  • minimumsstørrelsen på et websted, hvor det er muligt at foretage installation af industrielle behandlingsanlæg:

Industrielle spildevandsrensningsanlæg

 • mindste afstande til andre objekter:

Afstande af vagtzonen

 1. SNiP 2.04.03-85. Dokumentet regulerer størrelsen af ​​bestemte kategorier af beskyttelseszoner for dele af kloaksystemet:
  • septiktank - 5 m;
  • filtrering godt - 8 m;
  • filtreringsfeltet er 15 m;
  • filtreringsgrave udstyret med filtre bestående af sand og / eller grus - 25 m.

Dimensionerne af sikkerhedszonerne for nogle objekter

Reglerne og gældende normer for valg af placering for placeringen af ​​den autonome kloak er vist i videoen.

Konsekvenser af manglende overholdelse

Følgende tegn kan advare om tilstedeværelsen af ​​et kloaknet sikkerhedsområde:

 • udgravning er forbudt

Tegn på indførelsen af ​​restriktioner for udførelsen af ​​jordarbejder

 • bogstav K på dækslet til kloakluken.

Advarsel om rensningsanlæggets placering

For skader på rensningsrør fastsættes der i artikel 7.7 i loven om administrative overtrædelser sanktioner i følgende mængder:

 1. for enkeltpersoner - 1 000 - 1 500 rubler;
 2. for tjenestemænd - 2 000 - 3 000 rubler;
 3. for juridiske enheder - 20 000 - 30 000 rubler.

Ansvaret for overtrædelse af kravene til sanitære tjenester vil blive båret af:

 • serviceorganisationer af spildevand, medmindre særlige advarselsskilte eller -skilte er installeret i sikkerhedszonen;
 • organisationer eller enkeltpersoner hvis handlinger medførte funktionsfejl i systemet, hvis skiltene eller advarselsskilte samt kravene i projektdokumentationen til opførelse af visse faciliteter blev overtrådt.

Ud over det administrative ansvar er skylden til ulykken ved kloakledningerne forpligtet til:

 • Reparér ulykken selv eller betal for genoprettelsen af ​​systemet fuldt ud;
 • at betale for skader forårsaget af ulovlige handlinger af miljøet.

Alt arbejde i sikkerhedszonen kan kun udføres, efter at det er blevet afklaret, og der opnås tilladelse. Ellers kan du forårsage væsentlig skade på den omgivende natur, såvel som menneskers liv eller sundhed.

Hvordan er kloakbeskyttelseszonen defineret?

Sandsynligvis mange af jer i dit liv stødte på tabletter med indskrifter af beskyttede områder. Men ikke alle ved, at der er en sådan ting som en kloak beskyttelseszone.

Det ser ud til, at der ikke er behov for at beskytte det område, der støder op til kloaknet. Dog kan der udføres handlinger på dette område med skadelige konsekvenser. Hvad er konsekvenserne, og hvad er foranstaltningerne til beskyttelse af dræningsnetværkerne, vi vil fortælle i vores artikel.

Generelle begreber

Kloakeringszoner er de områder, der omgiver strukturerne i kloaknet, vandområder og luftrum, hvor brugen af ​​visse handlinger eller faste genstande er begrænset til at sikre beskyttelse af kloaksystemet.

I sådanne zoner er det nødvendigt at afholde sig fra sådanne handlinger, der bidrager til skade på kloaksystemets strukturer:

 • plante træer;
 • forhindre passage til kommunikationsfaciliteter i udløbsnetværket
 • at producere et lager af materialer;
 • engagere sig i byggeri, minedrift, sprøjtning, hovearbejder;
 • at producere, uden tilladelse fra ejeren af ​​spildevandsnetværket, lastløftningsarbejder nær bygningerne;
 • at udføre nær de netværk, der ligger nær vandlegemer, jordbevægelse, bunddybning, nedsænkning af faste stoffer, stræklag, kæder, ankre af vandkøretøjer.

Sikkerhedszone + kloakering har deres egne grænser, som er sat under hensyntagen til:

 1. placering;
 2. aftale;
 3. diameter af bygninger;
 4. pakningens dybde.

Som regel er grænserne foreskrevet i et dekret udstedt af miljøministeren, men præcise oplysninger kan fås fra kommunerne eller vand- og kloakorganisationerne.

Konsekvenserne af ikke at vide eksistensen af ​​beskyttede områder

Jordens sammenbrud i det beskyttede område

I vores liv er det ofte muligt at støde på skader på de udvendige dele af kloaksystemet, hvilket overstiger antallet af tilfælde på kommunikationslinjer, elforsyning eller vandforsyning.

Dette er tilfældet, fordi producenterne af bygge- og anlægsarbejder udfører handlingerne uden at vide, at der er en kloaknetværkssikkerhedszone i dette afsnit, mens der dræbes afløbssystemet.

Hvad er årsagen til denne uvidenhed? Installationen af ​​advarselsskilte på territoriet, f.eks. En rørledning eller et kabel, er ansvaret for de organisationer, der driver anlægget.

Sagerne til installation af vandmærker er foreskrevet i vandkode, særlige tegn - i andre love og love.

Men tilfældet med installationen af ​​skiltet, som kloakzonen ligger på territoriet, er ikke dokumenteret.

Som følge heraf er i tilfælde af beskadigelse af kommunikation ansvaret for manglende installation af skiltet - driftsorganisationen i tilfælde af at man ignorerer skiltet - fabrikanten af ​​arbejdet. Lovbestemt er det ikke fastslået, at ejerne af kloaknet skal underskrive beskyttelseszonenes område med tegn.

OBS venligst. I tilfælde af beskadigelse af kloaknet og strukturer for fabrikanten af ​​værker er administrativt ansvar ifølge loven (Administrative Code, artikel 7.7).

Det drejer sig om direkte skader på spildevand.

Hvis handlinger fra fabrikanten af ​​værker udover skade på systemet har medført en skadelig indvirkning på miljøet, er dette en anden form for lovovertrædelse, der bærer en anden form for ansvar.

Forebyggelsen

Rådet. Så for ikke at komme ind i en vanskelig situation, der forårsager alvorlige problemer, bør du grundigt studere terrænet, hvor en bestemt type arbejde er planlagt.

Analyse af terrænet for tilstedeværelse af kloakker og beskyttede områder kan fås fra den lokale vandforsyning og kloakorganisation.

Det er bedst at bekendtgøre kopien af ​​planen. Forudsat at sikkerhedszonen er til stede på territoriet, er det nødvendigt at arbejde for at få tilladelse.

Regulatoriske krav til brug af sikkerhedszoner

Hvilke foranstaltninger kan iværksættes i nærheden af ​​kloaknet, og hvilke er forbudt? Normative krav til disse spørgsmål er reguleret af SNIP (40-03-99; 3.05.04-85; 2.05.06-85).

OBS venligst. Sanitære normer og regler fastsætter generelle krav og standarder. Specifikke værdier og regler for regionen er oprettet af repræsentanter for kommunerne.

Under normale miljøforhold er beskyttelseszonen af ​​tryksystemet i kloaksiden sideløbende 5 m.

Ifølge byens beslutninger om vandforsyning og kloakorganisationer, i de åbne områder er der etableret gadepassager, en sikkerhedszone:

 • Nære netværk, der ikke overstiger 600 mm diameter - 5 m fra rørledningens ydre vægge eller strukturens yderste udragende punkt
 • nær hovedveje over 1000 mm i diameter - 10-25 m fra strukturer eller kommunikationsrør afhængigt af formålet med netværket og jorden.

Det er forbudt at udføre følgende arbejder på beskyttelseszonen:

 • at bygge midlertidige eller permanente strukturer
 • organisere parkering til motorkøretøjer;
 • arrangere lossepladser;
 • plantebuske og træer i en afstand på mindre end tre meter fra rørledningen;
 • Forøg eller sænk det eksisterende jordniveau ved at skære eller polstring;
 • at udstyre armerede betonplader med midlertidig eller permanent vejoverflade
 • Brug effektmekanismer nær netværks kloaksystemet (mulighed for brug - i en afstand af 15 m)
 • blokere fri adgang til kloakanlæg, brønde, net
 • læg undergrunden i en afstand på mindre end 20 m fra de eksisterende kloaksamlere.

Pligter fra fabrikanten af ​​værker

Arbejdssystemer er en garanti for god livsstøtte til byborgere, og derfor er arrangøren af ​​disse værker forpligtet til at udføre arbejde på beskyttelseszonen.

 • overholde strenge overholdelse af regler og normer
 • at sikre sikkerheden og integriteten af ​​kloakanlæg i den zone, hvor arbejder udføres af deres handlinger
 • i tilfælde af uoverensstemmelser i form af den analyse, som vand- og kloakorganisationerne har leveret, træffe forholdsregler og suspendere arbejdet indtil en senere beslutning
 • rettidigt fjerne sne, is, affald for at sikre fri adgang til kloakanlæg;
 • Når objektet er overdraget, inviter en repræsentant for den myndighed, der har udstedt tilladelsen til Kommissionen.

Disse foranstaltninger vedrører producenter af værker, der opererer i åbne områder.

Vagtsoneens størrelse

Som beskrevet ovenfor er sikkerhedszonen under SNIP ifølge almindelige betingelser lig med et 5 meter mærke fra kloakrørets sidevægge.

Denne værdi gælder for et selvafløbs- og trykdræningssystem. Desuden er beskyttelseszoneens størrelse påvirket af særlige miljøforhold.

Disse omfatter:

 1. høj seismisk risiko for stedet
 2. lavt gennemsnitligt årligt temperaturregime for en bestemt region
 3. høj luftfugtighed eller svaghed i jorden.

Normalt anvender de lokale myndigheder i dette tilfælde en stigning i femmålsværdien.

Stormvandsbeskyttelseszonen er installeret på lignende måde. Til orientering: Storm kloak er designet til at modtage betinget rent industrielt og atmosfærisk spildevand, der ikke kræver rengøring før afladning.

Hvis vi dømmer skaderne på stormløbet, kan det føre ikke blot til den forkerte brug af vagtzonen, men også til tekniske overtrædelser ved installation af kloakrør af denne type.

Rådet. Så når der installeres stormvand, og dog andre typer spildevand, er det nødvendigt at overholde eksisterende krav og specifikationer. Som med ethvert arbejde er nogle afvigelser og defekter mulige, men deres størrelse bør ikke påvirke driftskanalerne i kloaksystemet.

Bevarelse af vandbeskyttelseszoner

Med øjeblikke for at sikre sikkerheden i kloaknet af bytype, sorterede vi det ud.

For at undgå skade på vandbeskyttelseszoner fastsættes i SNIP-normerne, at kloaksystemet i vandbeskyttelseszonen skal placeres på en sådan måde:

 • fra kanten af ​​flodvandene i en afstand af 250 m;
 • fra søbredden - 100 m;
 • fra underjordiske vandkilder - 50 m.

Kravene til fælles placering af dræn- og vandforsyningsnet defineres også:

 1. afstand på 10 m til vandforsyningsnet, hvis diameter ikke overstiger 1000 mm
 2. afstand 20 m til vandrør med stor diameter;
 3. afstand på 50 m i tilfælde af lægning af kloakrør i våd jord, mens deres diameter ikke betyder noget.

Rådet. Lining kloakker i beskyttede vandområder udføres bedst med en 10% margin på afstanden fra de krævede regulatoriske indikatorer.

Dette skyldes den hyppige forekomst af manglende overholdelse af etableringen af ​​sikkerhedszoner i naturalier med en skematisk plan for deres anvendelse.

Afslutningsvis vil jeg gerne bemærke, at arrangørerne af kloakering af selvstændige og producenter af værker bør være opmærksomme på kravene i SNIP og ikke glemme de lokale lovgiveres beslutninger, der også henviser til generelle krav.

Når der konstateres overtrædelser, skal de kontrollerende myndigheder indgive en klage til lovovertræderne.Næste Artikel
Reparation af toiletskålens afløbsmekanisme med en knap af egne hænder