Hvorfor har jeg brug for en kloaksikkerhedszone


Afløb for landhuse

Ofte i byen kan du finde tegn med tegn på beskyttelseszoner af elektriske kabler. Men det er sjældent muligt at se den udpegede kloakbeskyttelseszone, selv om eksterne ingeniørnetværk i befolket områder lægges næsten overalt. I tilfælde af skade fra tredjemand fastsætter loven administrativt ansvar med pålæggelse af bøde på gerningsmændene. Men loven fastlægger ikke ansvaret for manglende advarselsskilte om tilstedeværelsen af ​​sikkerhedszoner.

Hvad er ekstern kloakering?

Betydningen af ​​"spildevandsbeskyttelseszonen" henviser til de eksterne netværk. Det er et system af rørledninger, hvorigennem husholdnings- og industriaffald vand, opsamlet ved interne afløbssystemer samt regn og smeltevand, transporteres til pumpestationen, og derefter - til rensningsanlægget.

Afløbet eksterne netværk omfatter:

 • rørledninger af forskellige diametre
 • brønde:
  • syn
  • Perepadnaya
  • roterende

Der tages adskillige vigtige faktorer i betragtning ved udformningen af ​​et kloaksystem. definere:

 • mængden af ​​spildevand
 • driftsbetingelser
 • afstand til nærmeste pumpestation
 • Mulighed for forbindelse til en eksisterende samler
 • sammensætning og egenskaber af jordbunden inden for det foreslåede rørlægningsområde
 • topografi
 • grundvandsniveau
 • klimatiske forhold
 • indefrysning af jord

I modsætning til internt betjenes det eksterne spildevandssystem under mere alvorlige forhold. Ud over effekten af ​​spildevand på rørets indre overflade påvirker eksterne faktorer dem udefra - vådt, aggressivt miljø, temperaturforskelle. Installation af ekstern spildevand udføres fra metal, plast, samt beton og asbestcement rør.

Ordningen i spildevandsanlægget kan være:

 • adskilt - en separat anordning til regnvand og husholdnings spildevand
 • delvis opdelt - separat opsamling af regnvand og husholdnings spildevand med yderligere transport i et fælles reservoir
 • fælles kloaksystem - fælles kloaksystem

Ved design og lægning af hjælpeprogrammer er det nødvendigt at overholde de obligatoriske krav til SNiP. Korrekt udført arbejde med at lægge det eksterne kloaknet vil garantere en langsigtet og problemfri drift.

Konceptet for en sikkerhedszone

Forurenende grundvand

Ethvert kloaksystem er en potentiel fare for drikkevand eller et nærliggende område. For at forhindre deres forurening med kloakafvanding, sikkerhed eller sanitære anlæg, leveres kloakzoner.

Deres størrelse er klart defineret af reguleringsdokumenter - SNiP (byggestandarder) og SanPiN (sanitære regler). Disse dimensioner afhænger af dybden og placeringen af ​​kollektoren, typen og mængden af ​​affaldsvæsker.

For pumpestationer, rensningsanlæg og andre kloaksystemer er der deres egne reguleringsindikatorer, afhængigt af bygningernes størrelse, deres formål og beliggenhed. Oplysninger om deres grænser kan altid hentes fra lokale myndigheder og specialiserede organisationer samt i projektkontorer.

I de beskyttede zoner i kloak er ikke tilladt:

 • plante træer på en afstand mindre end 3 meter fra samlerne
 • skåret eller hælde jord
 • arrangere lager og dumper
 • frembringe eksplosive eller fløjls- værker
 • Brug slagmekanismer og borerigge
 • blokere adgang til strukturer
 • udførelse uden korrekt tilladelse last løft og byggearbejde
 • at flytte jorden tæt på reservoirerne i nærheden af ​​kloakkommunikationen, nedsænke dem massive strukturer, uddybe bunden

Mulige konsekvenser af manglende overholdelse af de krævede standarder

Ulykke med eksterne kloaksystemer

Ulykker af eksterne kloaksystemer forekommer meget oftere end i vandnet, kraftledninger og kommunikation. Dette skyldes, at sikkerhedszoner i kloaknet ikke har advarselsskilte. Organisationer, der driver forsyningsvirksomheder, er forpligtet til at underrette om tilstedeværelsen af ​​elektriske kabler på det servicerede område med passende stationære plader, men dette gælder ikke for kloakker.

Som et resultat producerer udgravningsarbejder i et bestemt område ikke, at han er i vagtzonen. I dette tilfælde er det muligt at beskadige miljøet, alvorlig skade på kloaknet eller genstande, hvilket medfører skade på ejendom, betydelige tab og materielle omkostninger ved restaurering.

Kom ikke ind i en vanskelig situation vil hjælpe en grundig undersøgelse af det område, hvor det er planlagt at producere disse eller andre værker. Log af tilstedeværelsen på det område af kloaknettet er placeret på sine brønde på forsiderne af, som er markeret i form af et stort bogstav "K". Skal bestilles i specialiserede organisationer (design institutter, lokale administrationer, stoler Vodokanal) plan for forsyningsselskaber og opmærksomt ser på det, analysere sikkerhedszoner for at opnå de nødvendige tilladelser til at rådføre sig med eksperter.

Det er forbudt at udføre arbejde i kloakbeskyttelseszoner uden særlig tilladelse. Efter modtagelse af den relevante tilladelse skal entreprenøren:

 • overholder strenge overholdelse af normer, krav og regler
 • Sørg for sikkerheden ved spildevandsledninger og -strukturer samt deres integritet
 • træffe alle mulige forholdsregler ved at suspendere arbejdet, hvis der opdages uoverensstemmelser i de dokumenter og tilladelser, der er givet ham
 • rettidig oprydning af affald, og om vinteren sne og is, sikrer uhindret passage til spildevand faciliteter
 • bede repræsentanten for den organisation, der udstedte tilladelsen til proceduren for levering af objektet

Disse opgaver vedrører alle entreprenører, der arbejder i åbne områder og territorier i beskyttede områder.

Normer og krav til sikkerhedszoner

Sikkerhedszone af spildevand

Generelle lovkrav fremgår af følgende dokumenter:

 • SNiP 40-03-99 - en nyere version af SNiP 2.04.03-85 - grundlæggende designkrav
 • SNiP 2.07.01-89 * - Alt om planlægning og udvikling af bosættelser
 • SNiP 2.05.06-85 * - normer vedrørende de vigtigste rørledninger
 • SNiP 3.05.04-85 * - Organisatoriske spørgsmål og accept af værker

Normerne og størrelserne af beskyttede områder for en bestemt region tilpasses og vedtages af kommunale eller administrative myndigheder.

Sikkerhedszonen af ​​spildevand under normale forhold er etableret afhængigt af rørets diameter:

 • op til 600 mm - mindst 5 meter fra rørledningens vægge
 • 1000 mm og mere - fra 10 til 25 meter i hver retning afhængigt af formålet med kloaknet og sammensætningen af ​​jorden, hvor rørledningen er lagt

Ved bestemmelse af størrelsen af ​​sikkerhedszoner lægges særlig vægt på sådanne parametre som:

 • seismologisk fare
 • gennemsnitstemperatur
 • faktiske fugtighedsværdier
 • grundlæggende grundkarakteristika

Ved ugunstige data øges beskyttelseszonenes størrelse.

SNiP 2.07.01-89 * regulerer klart vandret afstand fra underjordiske kloaknet til:

 • fundament af strukturer - 5 m for tryk og 3 m for gravitation kloaker netværk
 • bøffer, hegn, støtter - henholdsvis 3 og 1,5 m
 • aksler af jernbanemåleren ekstrem skinne - 4 m
 • kørebanen - 2 m til tryk og 1,5 m for tyngdekraft spildevand
 • uden kuvette - 1 m
 • gadebelysning og kontaktnetværk - 1 m
 • støtte til højspændingsnetværk - 3 m

I nogle tilfælde reduceres eller øges afstanden ved at lave endelige beregninger og bestemme begrundelsen.

Nødvendig afstand mellem vand og kloaknet

Fælles lægning af underjordiske rørledninger

Norms SNiP fastsætter afstanden mellem vand og spildevandsledninger og kravene til deres gensidige arrangement.

Vandforsyningsnet skal være placeret over kloakken. Dette gælder især i krydset af kommunikation. Hvis denne tilstand ikke er mulig, placeres kloakrørene i et hus, hvis længde afhænger af jordtype. I loam og ler skal det være 10 meter og i sand - 20 meter. Krydset kan kun foretages i en ret vinkel.

Vigtigt! Hvis det er nødvendigt at reparere kloak- eller vandrøret i stedet for deres krydsning, kan gravemaskinen kun anvendes til en dybde, der er en meter over rørets øverste væg. Yderligere jordarbejder udføres manuelt uden slaginstrumenter.

Afstanden mellem det lokale kloaksystem og de tilstødende underjordiske rørledninger parallelt med byen må ikke være mindre end:

 • 1,5 - 5 m - til vandforsyningen afhængigt af produktionsmaterialet og rørets diameter
 • 0,4 m - til regnvandets afløb
 • fra 1 til 5 m - til gasledningen afhængig af trykket
 • 0,5 m - til underjordiske kabler
 • 1 m - til opvarmning netværk

Med den langsgående indretning af vand- og spildevandstrømmen opretholdes følgende afstande:

 • 10 meter - med en diameter på 1000 mm
 • 20 meter - med en diameter på mere end 1000 mm
 • 50 meter - når man lægger veje i våd jord

Det er forbudt at have kloakeringsnet i sanitære zoner i vandledninger.

Afløbssamlere i vandbeskyttelseszoner skal ligge i en afstand:

 • Fra flodbredderne - 250 m.
 • Fra søerne - 100 m fra vandkanten.
 • Fra underjordiske kilder - 50 meter eller mere.

Vigtigt! Alle disse afstande anbefales at stige med 10%, fordi de beskyttede vandzoner på kredsløbene ikke altid svarer til de faktiske dimensioner.

Afstand fra septiktanken til brønden og andre genstande

Blandt specialister er der forskellige meninger om, hvad der udgør en sikkerhedszone til kloakering. I praksis opstår uoverensstemmelser mellem lokale myndigheder og driftsorganisationer. I dette tilfælde vil de rette argumenter blive bragt af eksperter af vandværker. Derfor vil det foreløbige design, koordinering og eksakte udførelse af alle krav forhindre mulige konflikter og sikre en stabil og problemfri drift af kloakken over mange år.

konklusion

Ved installation af enhver form for spildevand skal de nødvendige tekniske forhold og krav vedrørende sikkerhedszoner overholdes. Der kan være afvigelser fra de accepterede normer for indretning af spildevandssamlere, ændringen i mindste afstand fra ydervæggene til rørledningens vægge. Men sådanne ændringer skal koordineres med de relevante myndigheder og få deres tilladelse til at arbejde i kloakbeskyttelseszonen.

Det er nødvendigt at tage ansvaret for sikkerheden ansvarligt og ikke tillade eventuelle ulykker i kloakkommunikation. Tross alt afhænger livsstøtten for borgere af enhver moderne bosættelse af dem.

CADsupport

Alt om BIM, CAD, ERP

Bybygning - Sikkerhedszoner af eksterne ingeniørnetværk

Sammensætning og afstande fra byggepladser til ingeniørkommunikation. beskyttelseszoner er defineret i SNiP 2.07.01-89 *, den nuværende effektive version af denne SNIP - JV 42.13330.2011. Faktisk fra denne snip følger det:

Sikkerhedszone af husholdningsaffald

Forskellige tryk og tyngdekraft dræning. Følgelig er sikkerhedszonen husholdnings tryk kloakering - 5 meter Fra røret til grundlæggelsen af ​​en bygning eller struktur.

Hvis kloaksystemet Gravity, så i henhold til SNIP vil sikkerhedszonen være - 3 meter.

I dette tilfælde er minimumsafstanden fra hegnet eller understøtninger i kontaktnetværket før kloakering vil være 3 og 1,5 meter henholdsvis.

Sikkerhedszone af akvedukt

Sikkerhedszone vandforsyning - 5 meter fra grunden til objektet til netværket. Sikkerhedszonen fra fundamentet for indhegning af virksomheder, overpasses, understøttelse af kontaktnet og kommunikation, jernbaner til vandledningen - 3 meter.

Derudover fra JV 42.133330.2011 Tabel 16 (for flere detaljer, se nedenfor) kan du tegne følgende oplysninger om lægning af vandrør og kloakrør:

"2. Afstande fra husholdning til husholdnings- og drikkevandstilførsel bør tages, m: til vandrøret af armeret beton og asbestbaserede rør - 5; op til et vandrør lavet af støbejernsrør med en diameter på op til 200 mm - 1,5, diameter på mere end 200 mm - 3; op til et vandrør fra plastrør - 1,5.

afstand mellem spildevand og industriel vandforsyning Afhængigt af rørets materiale og diameter, såvel som på nomenklaturen og jordens egenskaber, skal den være 1,5 m. "

Sikkerhedszone af varme netværk

Den minimale sikkerhedszone af varme netværk fra kanalens ydervæg, tunnelen, fra kanalen af ​​kanaliseringen der ligger til grundlæggelsen af ​​bygningen - 5 meter.

Sikkerhedszone for kabler og kommunikationsnet

Sikkerhedszonen af ​​strømkabler af alle spændings- og kommunikationskabler fra netværket til grundlæggelse af en bygning eller struktur - 0,6 m.

Og her er bordet selv - dets første del:

Sikkerhedszone for strømforsyning

Men ifølge samme punkt, hvis linjerne med kraft er lagt inden for grænserne af bosættelser under fortovet da:

 • op til 1 kW, tilladt beskyttelseszone fra de ydre ledninger - 0,6 meter til grundlæggelsen af ​​bygningen og 1 meter op ad vejen.
 • For linjer over 1 og op til 20 kW - vil sikkerhedszonen være 5 meter.

Ifølge samme bilag, på steder, hvor linjerne med transmissionslinjer krydser navigable floder, Sikkerhedszonen for dem vil være 100 meter. For ikke-navigerbare floder ændres beskyttelseszoner ikke.

En særlig orden på arealanvendelse er defineret i de beskyttede områder af kraftledningerne. Inden for de beskyttede zoner i jorden er ikke afvist af ejeren, men på dens anvendelse pålagt byrde - ikke at bygge, ikke at gemme, ikke at blokere, for ikke at smadre bunker, ikke at bore borehuller, med hjælp af tungt udstyr kun foretages i samråd med netværket organisation, og så videre. n. mere - se afgørelsen.

Beskyttelseszoner, selvom det bestemmes af ansøgningen, men i sidste ende er indstillet af netværksejer, Oplysninger om dem overføres til kadastrale kammer. I punkt 7 i beslutningen hedder det, at netværksorganisationen skal stille oplysninger om sikkerhedszonenes tilstedeværelse, fare og størrelse på egen regning i disse meget zoner - dvs. etablere passende informationsskilte.

Sikkerhedszone af beboelsesbygninger og offentlige bygninger

Også i JV 42.13330.2011, Du kan finde et bord der regulerer afstanden fra boliger til garager, parkeringspladser og servicestationer og til offentlige bygninger, herunder uddannelses- og førskoleinstitutioner.

Beskyttelseszonen af ​​træer og buske

Faktisk bør denne tabel forstås tværtimod som afstanden fra bygninger til træer og buske (grønne områder).

Det følger heraf, at minimumsafstanden fra bygningens mur til aksen af ​​træstammen er 5 meter.

Gasrørledningens sikkerhedszone

Gasrørledninger skelnes efter aftale (overjordisk, underjordisk) ved tryk inde i røret (fra flere kilopascals til 1,5 megapascals) og rørets diameter. Afstanden fra gasledningen til bygningen er defineret i SP 62.13330.2011 i Bilag B. Her er uddragene fra dette bilag til bestemmelse af beskyttelseszoner for underjordiske og overjordiske gasledninger.

Mindste afstande mellem forsyningsvirksomheder

Selv i JV kan du finde et bord der regulerer den minimale afstand mellem ingeniørkommunikation. Afstande mellem vandforsyning og kloaksystem, elkabler og varmelegemer mellem storm kloakering og husholdninger mv.

Sikkerhedszone af kloakering, hvor mange meter i hver retning

Sammensætning og afstande fra byggepladser til ingeniørkommunikation. beskyttelseszoner er defineret i SNiP 2.07.01-89 *, den nuværende effektive version af denne SNIP - JV 42.13330.2011. Faktisk fra denne snip følger det:

Sikkerhedszone af husholdningsaffald

Forskellige tryk og tyngdekraft dræning. Følgelig er sikkerhedszonen husholdnings tryk kloakering - 5 meter Fra røret til grundlæggelsen af ​​en bygning eller struktur.

Hvis kloaksystemet Gravity, så i henhold til SNIP vil sikkerhedszonen være - 3 meter.

I dette tilfælde er minimumsafstanden fra hegnet eller understøtninger i kontaktnetværket før kloakering vil være 3 og 1,5 meter henholdsvis.

Sikkerhedszone vandforsyning - 5 meter fra grunden til objektet til netværket. Sikkerhedszonen fra fundamentet for indhegning af virksomheder, overpasses, understøttelse af kontaktnet og kommunikation, jernbaner til vandledningen - 3 meter.

Derudover fra JV 42.133330.2011 Tabel 16 (for flere detaljer, se nedenfor) kan du tegne følgende oplysninger om lægning af vandrør og kloakrør:

"2. Afstande fra husholdning til husholdnings- og drikkevandstilførsel bør tages, m: til vandrøret af armeret beton og asbestbaserede rør - 5; op til et vandrør lavet af støbejernsrør med en diameter på op til 200 mm - 1,5, diameter på mere end 200 mm - 3; op til et vandrør fra plastrør - 1,5.

afstand mellem spildevand og industriel vandforsyning Afhængigt af rørets materiale og diameter, såvel som på nomenklaturen og jordens egenskaber, skal den være 1,5 m. "

Den minimale sikkerhedszone af varme netværk fra kanalens ydervæg, tunnelen, fra kanalen af ​​kanaliseringen der ligger til grundlæggelsen af ​​bygningen - 5 meter.

Sikkerhedszone for kabler og kommunikationsnet

Sikkerhedszonen af ​​strømkabler af alle spændings- og kommunikationskabler fra netværket til grundlæggelse af en bygning eller struktur - 0,6 m.

Og her er bordet selv - dets første del:

Men ifølge samme punkt, hvis linjerne med kraft er lagt inden for grænserne af bosættelser under fortovet da:

 • op til 1 kW, tilladt beskyttelseszone fra de ydre ledninger - 0,6 meter til grundlæggelsen af ​​bygningen og 1 meter op ad vejen.
 • For linjer over 1 og op til 20 kW - vil sikkerhedszonen være 5 meter.

Ifølge samme bilag, på steder, hvor linjerne med transmissionslinjer krydser navigable floder, Sikkerhedszonen for dem vil være 100 meter. For ikke-navigerbare floder ændres beskyttelseszoner ikke.

En særlig orden på arealanvendelse er defineret i de beskyttede områder af kraftledningerne. Inden for de beskyttede zoner i jorden er ikke afvist af ejeren, men på dens anvendelse pålagt byrde - ikke at bygge, ikke at gemme, ikke at blokere, for ikke at smadre bunker, ikke at bore borehuller, med hjælp af tungt udstyr kun foretages i samråd med netværket organisation, og så videre. n. mere - se afgørelsen.

Beskyttelseszoner, selvom det bestemmes af ansøgningen, men i sidste ende er indstillet af netværksejer, Oplysninger om dem overføres til kadastrale kammer. I punkt 7 i beslutningen hedder det, at netværksorganisationen skal stille oplysninger om sikkerhedszonenes tilstedeværelse, fare og størrelse på egen regning i disse meget zoner - dvs. etablere passende informationsskilte.

Sikkerhedszone af beboelsesbygninger og offentlige bygninger

Også i JV 42.13330.2011, Du kan finde et bord der regulerer afstanden fra boliger til garager, parkeringspladser og servicestationer og til offentlige bygninger, herunder uddannelses- og førskoleinstitutioner.

Beskyttelseszonen af ​​træer og buske

Faktisk bør denne tabel forstås tværtimod som afstanden fra bygninger til træer og buske (grønne områder).

Det følger heraf, at minimumsafstanden fra bygningens mur til aksen af ​​træstammen er 5 meter.

Gasrørledningens sikkerhedszone

Gasrørledninger skelnes efter aftale (overjordisk, underjordisk) ved tryk inde i røret (fra flere kilopascals til 1,5 megapascals) og rørets diameter. Afstanden fra gasledningen til bygningen er defineret i SP 62.13330.2011 i Bilag B. Her er uddragene fra dette bilag til bestemmelse af beskyttelseszoner for underjordiske og overjordiske gasledninger.

Mindste afstande mellem forsyningsvirksomheder

Selv i JV kan du finde et bord der regulerer den minimale afstand mellem ingeniørkommunikation. Afstande mellem vandforsyning og kloaksystem, elkabler og varmelegemer mellem storm kloakering og husholdninger mv.

Hvad er kloaksystemets beskyttelseszone i overensstemmelse med SNiP?

Ethvert kloaksystem er en potentiel fare for drikkevand og miljø. Derfor er der sådan en sikkerhedszone for kloakering - SNiP bestemmer områdets størrelse og standarderne for dets betegnelse. Det er forbudt at bygge, plante træer og udføre en række værker på det beskyttede område. Lad os overveje, hvilke regler for udstyr i sikkerhedszoner der nu accepteres i byggeriet.

Det var sikkert, at mange så de etablerede tegn, hvilket tyder på, at der på dette sted er et beskyttet område. Sådanne plaques er f.eks. Placeret på steder, hvor det elektriske kabel lægges.

Det er forbudt at udføre uautoriserede jordarbejder i den zone, der falder under den etablerede plade. Der er også sikkerhedszoner af vandforsyning og kloakering. De er skabt til at løse to problemer:

 • Med målet om miljøbeskyttelse.
 • For at beskytte rørledningerne mod skader.

Det generelle koncept for et kloakafskærmningsområde

Beskyttede områder kaldes, der omgiver strukturer af kloaknet. Inden for kloakkerne bør følgende foranstaltninger undgås:

 • Plantning af træer;
 • Skurvegraver og pits;
 • Opbevaring af brænde eller andre materialer;
 • Arrangementet af lossepladser.
 • Planlægning af opførelsen af ​​nogle bygninger, piling eller sprøjtning.
 • Udførelse af værker, der hæver eller sænker niveauet af jord, det vil sige produktion af skiver af jord eller dens undergrund.
 • Enheden af ​​en vejbelægning fra jernbetonplader, selv om denne vej af tid udnævnes.
 • Fremstillingen af ​​enhver handling, som følge af, at passagen til kloaknet vil blive blokeret.

Som regel er grænserne for beskyttede områder foreskrevet i et dekret udstedt af Miljøministeriet. Nøjagtige oplysninger om størrelsen af ​​sikkerhedszoner kan fås fra lokale vandværker.

Hvad er faren for manglende overholdelse?

Det må siges, at der ikke er så sjældne tilfælde af skader på kloakledningen som følge af jordarbejder. De sker endnu oftere end skader på vandledninger eller strømkabler.

Ulykkesulykker skyldes, at producenten simpelthen ikke ved, at rørledningen passerer her. Det er et spørgsmål om en vis inkonsekvens af love. Så når man f.eks. Lægger kraftoverføringsledninger eller bygger et vandrør, skal driftsorganisationen indstille advarselsskilte.

Men den obligatoriske installation af et skilt, der advarer om, at der er et sikkerhedsområde i kloaksystemet, reguleres ikke lovmæssigt. Det vil sige, at den klare indikation af, at ejerne af spildevandssystemer skulle udpege placeringen af ​​vagtzonens tegn, loven gør det ikke.

Således hvis rensningsrørledningen som følge af noget arbejde blev beskadiget, vil ansvaret blive båret af:

 • I mangel af et advarselsskilt, driftsorganisationen.
 • Hvis tegnet var til stede, men blev ignoreret, hviler ansvaret hos fabrikanten af ​​arbejdet.

For skaden på spildevandsnetværket er den skyldige administrativt ansvarlig. Hvis ulykken forårsagede skader på miljøet, vil ansvaret være anderledes.

Tip! Inden der udføres jord eller andet potentielt farligt arbejde til rørledningen, er det nødvendigt at studere terrænet. Oplysninger om placeringen af ​​kloakbeskyttelseszoner kan fås hos den organisation, der forvalter vand- og spildevandsnettet.

Afløbet af kloaksystemer

De lovgivningsmæssige krav til størrelsen af ​​sikkerhedszoner skal ikke kun kendes til producenterne af arbejdet. I dag bygger husejere selv deres egne lokale kloaksystemer, mens overholdelse af normer og parametre, der er reguleret af SNiP, er nødvendigt.

Dokumenter, der regulerer reglerne for installation af kloaksystemer:

Men man bør vide, at SNiP kun sætter generelle krav, mens den nøjagtige størrelse fastsættes af de lokale myndigheder. Under normale forhold er beskyttelsesområdet af tyngdekraft og trykafløbet 5 meter på begge sider af røret.

Måling er taget fra rørledningens sidevæg. Der er også særlige forhold, der kan påvirke størrelsen af ​​sikkerhedszonerne, sådanne betingelser omfatter:

 • Høj seismisk fare
 • Ekstremt lave temperaturer om vinteren
 • Svage eller overdrevent fugtige jordarter.

Under så vanskelige forhold fordobles det og er 10 meter i hver side af rørets sidevægge. På samme måde er der installeret en stormvandsbeskyttelseszone.

Regler for placering af kloak i forhold til vandkilder

Da skader på kloaksystemer udgør en alvorlig trussel for miljøet, er der strenge regler for at placere spildevandsledningen i forhold til vandkilder. Rørledningssystemer skal være placeret i en afstand:

 • Ikke mindre end 250 meter fra floden.
 • Ikke mindre end 100 meter fra søen.
 • Ikke mindre end 50 meter fra underjordiske kilder.
 • Mindst 10 meter fra vandforsyningsrørledningen, forudsat at rørdiameteren er mindre end en meter. Hvis rørets diameter er mere, skal afstanden være mindst 20 meter.
 • Hvis vandrøret er placeret i gennemtrængelige eller stærkt fugtige jordarter, skal afstanden til kloakrørene være mindst 50 meter, uanset rørets størrelse.

Tip! Specialister anbefaler at hygiejne- og sikkerhedszoner er mindst 10% mere end foreskrevet i forskrifterne.

En omhyggelig undersøgelse af kravene til SNiP er vigtig, både for de udviklere, der er involveret i at lægge kloakanlægget, og for dem, der planlægger at udføre noget arbejde i det beskyttede område. Når du studerer SNiP, skal du dog ikke glemme kravene i lokal lovgivning.

Selvfølgelig, da det blev godkendt, blev de samme SNiP'er taget som grundlag, men nogle nuancer er mulige, hvis overholdelse ikke kan føre til problemer for udvikleren. Udviklere bør tage højde for, at der fortsat er lokale lovgivningsmæssige retsakter inden for rammerne af retssager.

Hvis kloakledningsledningen ifølge planen passerer i nærheden af ​​bygninger, skal lægningen udføres i en afstand fra deres fundament, der fastsættes af sanitære normer. Reduktion af denne afstand er kun mulig med skriftligt samtykke fra bygherren til at udføre arbejdet.

Sikkerhedszonen på vandrøret er konstrueret for at beskytte drikkevandskilden mod mulig forurening. Derfor skal der træffes foranstaltninger, der tager sigte på at eliminere situationer, der kan føre til forringelse af kvaliteten af ​​det medførte vand ved konstruktion af et vandrør.

Sanitære zone for vandforsyningen består af tre bånd. Projektet i zonen skal koordineres med den sundheds-epidemiologiske tjeneste, Vodokanal-virksomheden og andre interesserede organisationer:

 • Vagtsens første bånd omarrangerer en cirkel med et center ved vandindtagets punkt og har en radius på 30-50 meter. Hvis der er flere kilder, er det nødvendigt at tildele flere sikkerhedszoner.

Tip! Hvis det er nødvendigt at reducere radiusen af ​​det første beskyttelsesbælte, er det nødvendigt at anvende til den sanitære-epidemiologiske kontroltjeneste, da dette problem er inden for dette organs kompetence.

 • Det andet bælte i beskyttelseszonen indbefatter de områder, der anvendes til at forhindre forurening af vandkilder. Størrelsen af ​​det andet bælte bestemmes ved at udføre hydrodynamiske beregninger. Ved beregning af tidspunktet for mikrobiell kontaminering kan vandkilden tages i betragtning. Størrelsen af ​​det andet bælte afhænger af klimaforhold, jordegenskaber, jordvandsbeskyttelse og andre forhold.
 • Det tredje zone beskyttelsesbælte bruges til at beskytte vandforsyningskilden mod kemisk forurening.

Bredden af ​​beskyttelseszonen langs rørledningerne, gennem hvilken vand transporteres, bestemmes afhængigt af jordtype:

 • Hvis rørledningen ligger i tør grund, er beskyttelseszonen bredde 10 meter i hver retning, hvis rørdiameteren ikke når 1000 mm og 20 meter i hver retning, hvis der etableres en større rørledning.
 • Ved konstruktion af et vandrør i våd jord er beskyttelseszonen 50 meter i hver retning uanset diameteren af ​​det anvendte rør.

Tip! I tilfælde af at vandledningen går gennem allerede bebyggede områder, er det tilladt at reducere sanitære zoner, når de er enige om SES-tjenesterne.

Hvad skal der ikke være i akveduktens sanitære zone?

I sundhedsbeskyttelseszonen bør der ikke være:

 • Harvester, gødningsoplagring, skraldemodtagere og andre kilder til potentiel vandforurening.
 • Vandkanaler er forbudt at udføres på lossepladser, filtreringsområder af spildevand, afvandede landbrugsarealer, kvægkyrkogårde og kirkegårde.

Således er sikkerhedsområdet for vandforsynings- og kloaksystemet det område, der er tildelt til beskyttelse af rørledninger mod skader under jordarbejder. Hertil kommer, at vandforsyningens sanitære område tjener til at beskytte vandforsyningskilden mod forurening, og kloakbeskyttelseszonen er nødvendig for at forhindre jordforurening af jorden.

Hvordan er kloakbeskyttelseszonen defineret?

Sandsynligvis mange af jer i dit liv stødte på tabletter med indskrifter af beskyttede områder. Men ikke alle ved, at der er en sådan ting som en kloak beskyttelseszone.

Det ser ud til, at der ikke er behov for at beskytte det område, der støder op til kloaknet. Dog kan der udføres handlinger på dette område med skadelige konsekvenser. Hvad er konsekvenserne, og hvad er foranstaltningerne til beskyttelse af dræningsnetværkerne, vi vil fortælle i vores artikel.

Kloakeringszoner er de områder, der omgiver strukturerne i kloaknet, vandområder og luftrum, hvor brugen af ​​visse handlinger eller faste genstande er begrænset til at sikre beskyttelse af kloaksystemet.

I sådanne zoner er det nødvendigt at afholde sig fra sådanne handlinger, der bidrager til skade på kloaksystemets strukturer:

 • plante træer;
 • forhindre passage til kommunikationsfaciliteter i udløbsnetværket
 • at producere et lager af materialer;
 • engagere sig i byggeri, minedrift, sprøjtning, hovearbejder;
 • at producere, uden tilladelse fra ejeren af ​​spildevandsnetværket, lastløftningsarbejder nær bygningerne;
 • at udføre nær de netværk, der ligger nær vandlegemer, jordbevægelse, bunddybning, nedsænkning af faste stoffer, stræklag, kæder, ankre af vandkøretøjer.

Sikkerhedszone + kloakering har deres egne grænser, som er sat under hensyntagen til:

Som regel er grænserne foreskrevet i et dekret udstedt af miljøministeren, men præcise oplysninger kan fås fra kommunerne eller vand- og kloakorganisationerne.

Konsekvenserne af ikke at vide eksistensen af ​​beskyttede områder

Jordens sammenbrud i det beskyttede område

I vores liv er det ofte muligt at støde på skader på de udvendige dele af kloaksystemet, hvilket overstiger antallet af tilfælde på kommunikationslinjer, elforsyning eller vandforsyning.

Dette er tilfældet, fordi producenterne af bygge- og anlægsarbejder udfører handlingerne uden at vide, at der er en kloaknetværkssikkerhedszone i dette afsnit, mens der dræbes afløbssystemet.

Hvad er årsagen til denne uvidenhed? Installationen af ​​advarselsskilte på territoriet, f.eks. En rørledning eller et kabel, er ansvaret for de organisationer, der driver anlægget.

Sagerne til installation af vandmærker er foreskrevet i vandkode, særlige tegn - i andre love og love.

Men tilfældet med installationen af ​​skiltet, som kloakzonen ligger på territoriet, er ikke dokumenteret.

Som følge heraf er i tilfælde af beskadigelse af kommunikation ansvaret for manglende installation af skiltet - driftsorganisationen i tilfælde af at man ignorerer skiltet - fabrikanten af ​​arbejdet. Lovbestemt er det ikke fastslået, at ejerne af kloaknet skal underskrive beskyttelseszonenes område med tegn.

OBS venligst. I tilfælde af beskadigelse af kloaknet og strukturer for fabrikanten af ​​værker er administrativt ansvar ifølge loven (Administrative Code, artikel 7.7).

Det drejer sig om direkte skader på spildevand.

Hvis handlinger fra fabrikanten af ​​værker udover skade på systemet har medført en skadelig indvirkning på miljøet, er dette en anden form for lovovertrædelse, der bærer en anden form for ansvar.

Rådet. Så for ikke at komme ind i en vanskelig situation, der forårsager alvorlige problemer, bør du grundigt studere terrænet, hvor en bestemt type arbejde er planlagt.

Analyse af terrænet for tilstedeværelse af kloakker og beskyttede områder kan fås fra den lokale vandforsyning og kloakorganisation.

Det er bedst at bekendtgøre kopien af ​​planen. Forudsat at sikkerhedszonen er til stede på territoriet, er det nødvendigt at arbejde for at få tilladelse.

Regulatoriske krav til brug af sikkerhedszoner

Hvilke foranstaltninger kan iværksættes i nærheden af ​​kloaknet, og hvilke er forbudt? Normative krav til disse spørgsmål er reguleret af SNIP (40-03-9; 3.05.04-85; 2.05.06-85).

OBS venligst. Sanitære normer og regler fastsætter generelle krav og standarder. Specifikke værdier og regler for regionen er oprettet af repræsentanter for kommunerne.

Under normale miljøforhold er beskyttelseszonen af ​​tryksystemet i kloaksiden sideløbende 5 m.

Ifølge byens beslutninger om vandforsyning og kloakorganisationer, i de åbne områder er der etableret gadepassager, en sikkerhedszone:

 • Nære netværk, der ikke overstiger 600 mm diameter - 5 m fra rørledningens ydre vægge eller strukturens yderste udragende punkt
 • nær hovedveje over 1000 mm i diameter - 10-25 m fra strukturer eller kommunikationsrør afhængigt af formålet med netværket og jorden.

Det er forbudt at udføre følgende arbejder på beskyttelseszonen:

 • at bygge midlertidige eller permanente strukturer
 • organisere parkering til motorkøretøjer;
 • arrangere lossepladser;
 • plantebuske og træer i en afstand på mindre end tre meter fra rørledningen;
 • Forøg eller sænk det eksisterende jordniveau ved at skære eller polstring;
 • at udstyre armerede betonplader med midlertidig eller permanent vejoverflade
 • Brug effektmekanismer nær netværks kloaksystemet (mulighed for brug - i en afstand af 15 m)
 • blokere fri adgang til kloakanlæg, brønde, net
 • læg undergrunden i en afstand på mindre end 20 m fra de eksisterende kloaksamlere.

Pligter fra fabrikanten af ​​værker

Arbejdssystemer er en garanti for god livsstøtte til byborgere, og derfor er arrangøren af ​​disse værker forpligtet til at udføre arbejde på beskyttelseszonen.

 • overholde strenge overholdelse af regler og normer
 • at sikre sikkerheden og integriteten af ​​kloakanlæg i den zone, hvor arbejder udføres af deres handlinger
 • i tilfælde af uoverensstemmelser i form af den analyse, som vand- og kloakorganisationerne har leveret, træffe forholdsregler og suspendere arbejdet indtil en senere beslutning
 • rettidigt fjerne sne, is, affald for at sikre fri adgang til kloakanlæg;
 • Når objektet er overdraget, inviter en repræsentant for den myndighed, der har udstedt tilladelsen til Kommissionen.

Disse foranstaltninger vedrører producenter af værker, der opererer i åbne områder.

Som beskrevet ovenfor er sikkerhedszonen under SNIP ifølge almindelige betingelser lig med et 5 meter mærke fra kloakrørets sidevægge.

Denne værdi gælder for et selvafløbs- og trykdræningssystem. Desuden er beskyttelseszoneens størrelse påvirket af særlige miljøforhold.

Disse omfatter:

 1. høj seismisk risiko for stedet
 2. lavt gennemsnitligt årligt temperaturregime for en bestemt region
 3. høj luftfugtighed eller svaghed i jorden.

Normalt anvender de lokale myndigheder i dette tilfælde en stigning i femmålsværdien.

Stormvandsbeskyttelseszonen er installeret på lignende måde. Til orientering: Storm kloak er designet til at modtage betinget rent industrielt og atmosfærisk spildevand, der ikke kræver rengøring før afladning.

Hvis vi dømmer skaderne på stormløbet, kan det føre ikke blot til den forkerte brug af vagtzonen, men også til tekniske overtrædelser ved installation af kloakrør af denne type.

Rådet. Så når der installeres stormvand, og dog andre typer spildevand, er det nødvendigt at overholde eksisterende krav og specifikationer. Som med ethvert arbejde er nogle afvigelser og defekter mulige, men deres størrelse bør ikke påvirke driftskanalerne i kloaksystemet.

Med øjeblikke for at sikre sikkerheden i kloaknet af bytype, sorterede vi det ud.

For at undgå skade på vandbeskyttelseszoner fastsættes i SNIP-normerne, at kloaksystemet i vandbeskyttelseszonen skal placeres på en sådan måde:

 • fra kanten af ​​flodvandene i en afstand af 250 m;
 • fra søbredden - 100 m;
 • fra underjordiske vandkilder - 50 m.

Kravene til fælles placering af dræn- og vandforsyningsnet defineres også:

 1. afstand på 10 m til vandforsyningsnet, hvis diameter ikke overstiger 1000 mm
 2. afstand 20 m til vandrør med stor diameter;
 3. afstand på 50 m i tilfælde af lægning af kloakrør i våd jord, mens deres diameter ikke betyder noget.

Rådet. Lining kloakker i beskyttede vandområder udføres bedst med en 10% margin på afstanden fra de krævede regulatoriske indikatorer.

Dette skyldes den hyppige forekomst af manglende overholdelse af etableringen af ​​sikkerhedszoner i naturalier med en skematisk plan for deres anvendelse.

Afslutningsvis vil jeg gerne bemærke, at arrangørerne af kloakering af selvstændige og producenter af værker bør være opmærksomme på kravene i SNIP og ikke glemme de lokale lovgiveres beslutninger, der også henviser til generelle krav.

Når der konstateres overtrædelser, skal de kontrollerende myndigheder indgive en klage til lovovertræderne.

Hvordan er kloakbeskyttelseszonen defineret?

Sandsynligvis mange af jer i dit liv stødte på tabletter med indskrifter af beskyttede områder. Men ikke alle ved, at der er en sådan ting som en kloak beskyttelseszone.

Det ser ud til, at der ikke er behov for at beskytte det område, der støder op til kloaknet. Dog kan der udføres handlinger på dette område med skadelige konsekvenser. Hvad er konsekvenserne, og hvad er foranstaltningerne til beskyttelse af dræningsnetværkerne, vi vil fortælle i vores artikel.

Generelle begreber

Kloakeringszoner er de områder, der omgiver strukturerne i kloaknet, vandområder og luftrum, hvor brugen af ​​visse handlinger eller faste genstande er begrænset til at sikre beskyttelse af kloaksystemet.

I sådanne zoner er det nødvendigt at afholde sig fra sådanne handlinger, der bidrager til skade på kloaksystemets strukturer:

 • plante træer;
 • forhindre passage til kommunikationsfaciliteter i udløbsnetværket
 • at producere et lager af materialer;
 • engagere sig i byggeri, minedrift, sprøjtning, hovearbejder;
 • at producere, uden tilladelse fra ejeren af ​​spildevandsnetværket, lastløftningsarbejder nær bygningerne;
 • at udføre nær de netværk, der ligger nær vandlegemer, jordbevægelse, bunddybning, nedsænkning af faste stoffer, stræklag, kæder, ankre af vandkøretøjer.

Sikkerhedszone + kloakering har deres egne grænser, som er sat under hensyntagen til:

 1. placering;
 2. aftale;
 3. diameter af bygninger;
 4. pakningens dybde.

Som regel er grænserne foreskrevet i et dekret udstedt af miljøministeren, men præcise oplysninger kan fås fra kommunerne eller vand- og kloakorganisationerne.

Konsekvenserne af ikke at vide eksistensen af ​​beskyttede områder

Jordens sammenbrud i det beskyttede område

I vores liv er det ofte muligt at støde på skader på de udvendige dele af kloaksystemet, hvilket overstiger antallet af tilfælde på kommunikationslinjer, elforsyning eller vandforsyning.

Dette er tilfældet, fordi producenterne af bygge- og anlægsarbejder udfører handlingerne uden at vide, at der er en kloaknetværkssikkerhedszone i dette afsnit, mens der dræbes afløbssystemet.

Hvad er årsagen til denne uvidenhed? Installationen af ​​advarselsskilte på territoriet, f.eks. En rørledning eller et kabel, er ansvaret for de organisationer, der driver anlægget.

Sagerne til installation af vandmærker er foreskrevet i vandkode, særlige tegn - i andre love og love.

Men tilfældet med installationen af ​​skiltet, som kloakzonen ligger på territoriet, er ikke dokumenteret.

Som følge heraf er i tilfælde af beskadigelse af kommunikation ansvaret for manglende installation af skiltet - driftsorganisationen i tilfælde af at man ignorerer skiltet - fabrikanten af ​​arbejdet. Lovbestemt er det ikke fastslået, at ejerne af kloaknet skal underskrive beskyttelseszonenes område med tegn.

OBS venligst. I tilfælde af beskadigelse af kloaknet og strukturer for fabrikanten af ​​værker er administrativt ansvar ifølge loven (Administrative Code, artikel 7.7).

Det drejer sig om direkte skader på spildevand.

Hvis handlinger fra fabrikanten af ​​værker udover skade på systemet har medført en skadelig indvirkning på miljøet, er dette en anden form for lovovertrædelse, der bærer en anden form for ansvar.

Forebyggelsen

Rådet. Så for ikke at komme ind i en vanskelig situation, der forårsager alvorlige problemer, bør du grundigt studere terrænet, hvor en bestemt type arbejde er planlagt.

Analyse af terrænet for tilstedeværelse af kloakker og beskyttede områder kan fås fra den lokale vandforsyning og kloakorganisation.

Det er bedst at bekendtgøre kopien af ​​planen. Forudsat at sikkerhedszonen er til stede på territoriet, er det nødvendigt at arbejde for at få tilladelse.

Regulatoriske krav til brug af sikkerhedszoner

Hvilke foranstaltninger kan iværksættes i nærheden af ​​kloaknet, og hvilke er forbudt? Normative krav til disse spørgsmål er reguleret af SNIP (40-03-99; 3.05.04-85; 2.05.06-85).

OBS venligst. Sanitære normer og regler fastsætter generelle krav og standarder. Specifikke værdier og regler for regionen er oprettet af repræsentanter for kommunerne.

Under normale miljøforhold er beskyttelseszonen af ​​tryksystemet i kloaksiden sideløbende 5 m.

Ifølge byens beslutninger om vandforsyning og kloakorganisationer, i de åbne områder er der etableret gadepassager, en sikkerhedszone:

 • Nære netværk, der ikke overstiger 600 mm diameter - 5 m fra rørledningens ydre vægge eller strukturens yderste udragende punkt
 • nær hovedveje over 1000 mm i diameter - 10-25 m fra strukturer eller kommunikationsrør afhængigt af formålet med netværket og jorden.

Det er forbudt at udføre følgende arbejder på beskyttelseszonen:

 • at bygge midlertidige eller permanente strukturer
 • organisere parkering til motorkøretøjer;
 • arrangere lossepladser;
 • plantebuske og træer i en afstand på mindre end tre meter fra rørledningen;
 • Forøg eller sænk det eksisterende jordniveau ved at skære eller polstring;
 • at udstyre armerede betonplader med midlertidig eller permanent vejoverflade
 • Brug effektmekanismer nær netværks kloaksystemet (mulighed for brug - i en afstand af 15 m)
 • blokere fri adgang til kloakanlæg, brønde, net
 • læg undergrunden i en afstand på mindre end 20 m fra de eksisterende kloaksamlere.

Pligter fra fabrikanten af ​​værker

Arbejdssystemer er en garanti for god livsstøtte til byborgere, og derfor er arrangøren af ​​disse værker forpligtet til at udføre arbejde på beskyttelseszonen.

 • overholde strenge overholdelse af regler og normer
 • at sikre sikkerheden og integriteten af ​​kloakanlæg i den zone, hvor arbejder udføres af deres handlinger
 • i tilfælde af uoverensstemmelser i form af den analyse, som vand- og kloakorganisationerne har leveret, træffe forholdsregler og suspendere arbejdet indtil en senere beslutning
 • rettidigt fjerne sne, is, affald for at sikre fri adgang til kloakanlæg;
 • Når objektet er overdraget, inviter en repræsentant for den myndighed, der har udstedt tilladelsen til Kommissionen.

Disse foranstaltninger vedrører producenter af værker, der opererer i åbne områder.

Vagtsoneens størrelse

Som beskrevet ovenfor er sikkerhedszonen under SNIP ifølge almindelige betingelser lig med et 5 meter mærke fra kloakrørets sidevægge.

Denne værdi gælder for et selvafløbs- og trykdræningssystem. Desuden er beskyttelseszoneens størrelse påvirket af særlige miljøforhold.

Disse omfatter:

 1. høj seismisk risiko for stedet
 2. lavt gennemsnitligt årligt temperaturregime for en bestemt region
 3. høj luftfugtighed eller svaghed i jorden.

Normalt anvender de lokale myndigheder i dette tilfælde en stigning i femmålsværdien.

Stormvandsbeskyttelseszonen er installeret på lignende måde. Til orientering: Storm kloak er designet til at modtage betinget rent industrielt og atmosfærisk spildevand, der ikke kræver rengøring før afladning.

Hvis vi dømmer skaderne på stormløbet, kan det føre ikke blot til den forkerte brug af vagtzonen, men også til tekniske overtrædelser ved installation af kloakrør af denne type.

Rådet. Så når der installeres stormvand, og dog andre typer spildevand, er det nødvendigt at overholde eksisterende krav og specifikationer. Som med ethvert arbejde er nogle afvigelser og defekter mulige, men deres størrelse bør ikke påvirke driftskanalerne i kloaksystemet.

Bevarelse af vandbeskyttelseszoner

Med øjeblikke for at sikre sikkerheden i kloaknet af bytype, sorterede vi det ud.

For at undgå skade på vandbeskyttelseszoner fastsættes i SNIP-normerne, at kloaksystemet i vandbeskyttelseszonen skal placeres på en sådan måde:

 • fra kanten af ​​flodvandene i en afstand af 250 m;
 • fra søbredden - 100 m;
 • fra underjordiske vandkilder - 50 m.

Kravene til fælles placering af dræn- og vandforsyningsnet defineres også:

 1. afstand på 10 m til vandforsyningsnet, hvis diameter ikke overstiger 1000 mm
 2. afstand 20 m til vandrør med stor diameter;
 3. afstand på 50 m i tilfælde af lægning af kloakrør i våd jord, mens deres diameter ikke betyder noget.

Rådet. Lining kloakker i beskyttede vandområder udføres bedst med en 10% margin på afstanden fra de krævede regulatoriske indikatorer.

Dette skyldes den hyppige forekomst af manglende overholdelse af etableringen af ​​sikkerhedszoner i naturalier med en skematisk plan for deres anvendelse.

Afslutningsvis vil jeg gerne bemærke, at arrangørerne af kloakering af selvstændige og producenter af værker bør være opmærksomme på kravene i SNIP og ikke glemme de lokale lovgiveres beslutninger, der også henviser til generelle krav.

Når der konstateres overtrædelser, skal de kontrollerende myndigheder indgive en klage til lovovertræderne.Næste Artikel
Enheden af ​​et drænchips