Kloakafskærmningszone - grundregler


Ethvert spildevandssystem og bortskaffelse af affald udgør en fare for drikkevandskilder og et terrænområde, der ligger i nærheden. Derfor er der et sådant koncept - en kloak beskyttelseszone.

Denne zone er installeret, ikke kun for at beskytte jord og vand, men også for at sikre, at kloaknet ikke er skadet ved et uheld. Og det er yderligere omkostninger til reparationer og som følge heraf forurening af terrænet. Ulykker i kloaksystemer er ret almindelige.

Hvis der er særskilte tegn på kabelnet af strømforsyning og kommunikation, rørledninger og andre lignende strukturer, der advarer om forbipasserende kommunikation, er sikkerhedszonen i kloakeringsnet ikke angivet.

Måske er denne kendsgerning en følge af lovgivernes mangler.

Det administrative ansvar for skader på spildevandsanlæg eksisterer dog (artikel 7.7 i lov om administrative lovovertrædelser).

Der er alvorlige bøder for alle kategorier af personer.

Og hvis som følge af en ulykke eller skade på kloaknettet vil angrebets områder eller drikkevandsforsyninger, så forpligtelsen vil afhænge af størrelsen af ​​den skade, op til strafforfølgning af de ansvarlige.

Sådan undgås beskadigelse af kloaksystemer

I betragtning af de mulige konsekvenser af skader på kloaknet skal alt udgravningsarbejde udføres med omhyggelig undersøgelse af terrænet.

Et særpræg ved disse systemer er frem for alt kloakbrønde med mandehuller, hvor bogstavet "K" er markeret.

Det vil ikke være overflødigt at søge en lokal vandkanal eller myndighed for at få godkendelse til arbejdet. Der er planer om at gennemgå al kommunikation under jorden i et bestemt område af terrænet.

For at undgå yderligere problemer anbefales det at lave en bekræftet kopi af kommunikationsplanen.

Hvis arbejdet er nødvendigt for at blive udført i kloaksystemets beskyttelseszone, er det nødvendigt at få skriftlig tilladelse til arbejde fra driftsorganisationen.

Uden dette er udgravning omkring eller i forbindelse med spildevandskommunikation strengt forbudt.

Afløbet af kloaksystemer

Kendskab til størrelsen af ​​kloakbeskyttelseszoner er nyttig ikke kun for udførelse af arbejde, men også for placering af sociale faciliteter og cateringvirksomheder. For eksempel, hvis du opbygger en cafe nær kloakken, så vil det nok ikke tiltrække kunder.

Derudover opbygger private husejere og byggefirmaer deres egne autonome spildevandssystemer. De skal også overholde alle regler og regler. Dette er beskrevet i SNiP (byggestandarder og regler).

Mere detaljerede oplysninger findes stadig i de lokale lovgivende organer.

Under normale forhold er trykspildevandets sikkerhedszone fem meter på hver side af rørledningens sidevæg. Den samme norm eksisterer for tyngdekraftens afløbssystem.

Der er dog særlige forhold, der påvirker beskyttelseszonenes størrelse:

 • lav temperatur i omgivende luft og jord i en bestemt region eller område;
 • høj seismisk fare i området;
 • svage og stærkt fugtede jordarter.

En mere detaljeret beskrivelse af særlige forhold er defineret i SNiP. Under disse forhold fordobles beskyttelseszoneens dimensioner, det vil sige ti meter på hver side af rørets sidevæg.

Da kloakeringskommunikation er en fare for miljøet, bør ikke kun veje og bygninger være i en vis afstand fra det, men afvandingsnetværket selv skal være placeret i en afstand fra vandveje og søer. Tallene er imponerende:

 • ikke mindre end 250 meter fra floden
 • 100 meter fra kysten af ​​søen eller anden dam;
 • 50 meter fra underjordiske kilder til drikkevand;
 • 10 meter fra vandrøret med en rørdiameter på op til 1 meter;
 • 20 meter fra vandrøret med en større rørdiameter;
 • 50 meter fra vandrøret, som er placeret i en våd jord, uanset rørens størrelse.

Lignende normer og krav stilles til rådighed for stormvandsbeskyttelseszonen.

Erfarne eksperter anbefaler, at når du regner med hygiejne- og sikkerhedszoner, skal du reservere en afstand på omkring 10% og endda mere end det, der er foreskrevet i forskrifterne.

Der er situationer, hvor der er uoverensstemmelser i driftsorganisationernes og de lokale myndigheders planer, det vil sige forskellige data. Og hvis der er en interessekonflikt, så vil retten være virksomhedens vandværker. Du kan selvfølgelig bevise retten i retten, men det vil tage meget tid og penge. Uden involvering af kvalificerede ingeniører og advokater vil det ikke være muligt at styre. Og dette er yderligere uplanlagte omkostninger.

Det er også værd at bemærke, at selv blandt specialister er der uenigheder om, hvad en kloaksamlerens sikkerhedszone er. Derfor vil omhyggelig planlægning og nøjagtig gennemførelse af projektet på terrænpladsen i fremtiden sikre stabilitet i drift og drift af kloaksystemer.

Hvis der er skader på kloakudstyret og forureningen af ​​terrænet med spildevand, vil det føre til:

 • til en meget stor pris for at eliminere en ulykke,
 • betaling af erstatning til enkeltpersoner eller juridiske enheder.
 • Også kloaksystemet skal overføres til et andet sted, hvilket ofte er svært eller umuligt.

Hvorfor har jeg brug for en kloaksikkerhedszone

Afløb for landhuse

Ofte i byen kan du finde tegn med tegn på beskyttelseszoner af elektriske kabler. Men det er sjældent muligt at se den udpegede kloakbeskyttelseszone, selv om eksterne ingeniørnetværk i befolket områder lægges næsten overalt. I tilfælde af skade fra tredjemand fastsætter loven administrativt ansvar med pålæggelse af bøde på gerningsmændene. Men loven fastlægger ikke ansvaret for manglende advarselsskilte om tilstedeværelsen af ​​sikkerhedszoner.

Hvad er ekstern kloakering?

Betydningen af ​​"spildevandsbeskyttelseszonen" henviser til de eksterne netværk. Det er et system af rørledninger, hvorigennem husholdnings- og industriaffald vand, opsamlet ved interne afløbssystemer samt regn og smeltevand, transporteres til pumpestationen, og derefter - til rensningsanlægget.

Afløbet eksterne netværk omfatter:

 • rørledninger af forskellige diametre
 • brønde:
  • syn
  • Perepadnaya
  • roterende

Der tages adskillige vigtige faktorer i betragtning ved udformningen af ​​et kloaksystem. definere:

 • mængden af ​​spildevand
 • driftsbetingelser
 • afstand til nærmeste pumpestation
 • Mulighed for forbindelse til en eksisterende samler
 • sammensætning og egenskaber af jordbunden inden for det foreslåede rørlægningsområde
 • topografi
 • grundvandsniveau
 • klimatiske forhold
 • indefrysning af jord

I modsætning til internt betjenes det eksterne spildevandssystem under mere alvorlige forhold. Ud over effekten af ​​spildevand på rørets indre overflade påvirker eksterne faktorer dem udefra - vådt, aggressivt miljø, temperaturforskelle. Installation af ekstern spildevand udføres fra metal, plast, samt beton og asbestcement rør.

Ordningen i spildevandsanlægget kan være:

 • adskilt - en separat anordning til regnvand og husholdnings spildevand
 • delvis opdelt - separat opsamling af regnvand og husholdnings spildevand med yderligere transport i et fælles reservoir
 • fælles kloaksystem - fælles kloaksystem

Ved design og lægning af hjælpeprogrammer er det nødvendigt at overholde de obligatoriske krav til SNiP. Korrekt udført arbejde med at lægge det eksterne kloaknet vil garantere en langsigtet og problemfri drift.

Konceptet for en sikkerhedszone

Forurenende grundvand

Ethvert kloaksystem er en potentiel fare for drikkevand eller et nærliggende område. For at forhindre deres forurening med kloakafvanding, sikkerhed eller sanitære anlæg, leveres kloakzoner.

Deres størrelse er klart defineret af reguleringsdokumenter - SNiP (byggestandarder) og SanPiN (sanitære regler). Disse dimensioner afhænger af dybden og placeringen af ​​kollektoren, typen og mængden af ​​affaldsvæsker.

For pumpestationer, rensningsanlæg og andre kloaksystemer er der deres egne reguleringsindikatorer, afhængigt af bygningernes størrelse, deres formål og beliggenhed. Oplysninger om deres grænser kan altid hentes fra lokale myndigheder og specialiserede organisationer samt i projektkontorer.

I de beskyttede zoner i kloak er ikke tilladt:

 • plante træer på en afstand mindre end 3 meter fra samlerne
 • skåret eller hælde jord
 • arrangere lager og dumper
 • frembringe eksplosive eller fløjls- værker
 • Brug slagmekanismer og borerigge
 • blokere adgang til strukturer
 • udførelse uden korrekt tilladelse last løft og byggearbejde
 • at flytte jorden tæt på reservoirerne i nærheden af ​​kloakkommunikationen, nedsænke dem massive strukturer, uddybe bunden

Mulige konsekvenser af manglende overholdelse af de krævede standarder

Ulykke med eksterne kloaksystemer

Ulykker af eksterne kloaksystemer forekommer meget oftere end i vandnet, kraftledninger og kommunikation. Dette skyldes, at sikkerhedszoner i kloaknet ikke har advarselsskilte. Organisationer, der driver forsyningsvirksomheder, er forpligtet til at underrette om tilstedeværelsen af ​​elektriske kabler på det servicerede område med passende stationære plader, men dette gælder ikke for kloakker.

Som et resultat producerer udgravningsarbejder i et bestemt område ikke, at han er i vagtzonen. I dette tilfælde er det muligt at beskadige miljøet, alvorlig skade på kloaknet eller genstande, hvilket medfører skade på ejendom, betydelige tab og materielle omkostninger ved restaurering.

Kom ikke ind i en vanskelig situation vil hjælpe en grundig undersøgelse af det område, hvor det er planlagt at producere disse eller andre værker. Log af tilstedeværelsen på det område af kloaknettet er placeret på sine brønde på forsiderne af, som er markeret i form af et stort bogstav "K". Skal bestilles i specialiserede organisationer (design institutter, lokale administrationer, stoler Vodokanal) plan for forsyningsselskaber og opmærksomt ser på det, analysere sikkerhedszoner for at opnå de nødvendige tilladelser til at rådføre sig med eksperter.

Det er forbudt at udføre arbejde i kloakbeskyttelseszoner uden særlig tilladelse. Efter modtagelse af den relevante tilladelse skal entreprenøren:

 • overholder strenge overholdelse af normer, krav og regler
 • Sørg for sikkerheden ved spildevandsledninger og -strukturer samt deres integritet
 • træffe alle mulige forholdsregler ved at suspendere arbejdet, hvis der opdages uoverensstemmelser i de dokumenter og tilladelser, der er givet ham
 • rettidig oprydning af affald, og om vinteren sne og is, sikrer uhindret passage til spildevand faciliteter
 • bede repræsentanten for den organisation, der udstedte tilladelsen til proceduren for levering af objektet

Disse opgaver vedrører alle entreprenører, der arbejder i åbne områder og territorier i beskyttede områder.

Normer og krav til sikkerhedszoner

Sikkerhedszone af spildevand

Generelle lovkrav fremgår af følgende dokumenter:

 • SNiP 40-03-99 - en nyere version af SNiP 2.04.03-85 - grundlæggende designkrav
 • SNiP 2.07.01-89 * - Alt om planlægning og udvikling af bosættelser
 • SNiP 2.05.06-85 * - normer vedrørende de vigtigste rørledninger
 • SNiP 3.05.04-85 * - Organisatoriske spørgsmål og accept af værker

Normerne og størrelserne af beskyttede områder for en bestemt region tilpasses og vedtages af kommunale eller administrative myndigheder.

Sikkerhedszonen af ​​spildevand under normale forhold er etableret afhængigt af rørets diameter:

 • op til 600 mm - mindst 5 meter fra rørledningens vægge
 • 1000 mm og mere - fra 10 til 25 meter i hver retning afhængigt af formålet med kloaknet og sammensætningen af ​​jorden, hvor rørledningen er lagt

Ved bestemmelse af størrelsen af ​​sikkerhedszoner lægges særlig vægt på sådanne parametre som:

 • seismologisk fare
 • gennemsnitstemperatur
 • faktiske fugtighedsværdier
 • grundlæggende grundkarakteristika

Ved ugunstige data øges beskyttelseszonenes størrelse.

SNiP 2.07.01-89 * regulerer klart vandret afstand fra underjordiske kloaknet til:

 • fundament af strukturer - 5 m for tryk og 3 m for gravitation kloaker netværk
 • bøffer, hegn, støtter - henholdsvis 3 og 1,5 m
 • aksler af jernbanemåleren ekstrem skinne - 4 m
 • kørebanen - 2 m til tryk og 1,5 m for tyngdekraft spildevand
 • uden kuvette - 1 m
 • gadebelysning og kontaktnetværk - 1 m
 • støtte til højspændingsnetværk - 3 m

I nogle tilfælde reduceres eller øges afstanden ved at lave endelige beregninger og bestemme begrundelsen.

Nødvendig afstand mellem vand og kloaknet

Fælles lægning af underjordiske rørledninger

Norms SNiP fastsætter afstanden mellem vand og spildevandsledninger og kravene til deres gensidige arrangement.

Vandforsyningsnet skal være placeret over kloakken. Dette gælder især i krydset af kommunikation. Hvis denne tilstand ikke er mulig, placeres kloakrørene i et hus, hvis længde afhænger af jordtype. I loam og ler skal det være 10 meter og i sand - 20 meter. Krydset kan kun foretages i en ret vinkel.

Vigtigt! Hvis det er nødvendigt at reparere kloak- eller vandrøret i stedet for deres krydsning, kan gravemaskinen kun anvendes til en dybde, der er en meter over rørets øverste væg. Yderligere jordarbejder udføres manuelt uden slaginstrumenter.

Afstanden mellem det lokale kloaksystem og de tilstødende underjordiske rørledninger parallelt med byen må ikke være mindre end:

 • 1,5 - 5 m - til vandforsyningen afhængigt af produktionsmaterialet og rørets diameter
 • 0,4 m - til regnvandets afløb
 • fra 1 til 5 m - til gasledningen afhængig af trykket
 • 0,5 m - til underjordiske kabler
 • 1 m - til opvarmning netværk

Med den langsgående indretning af vand- og spildevandstrømmen opretholdes følgende afstande:

 • 10 meter - med en diameter på 1000 mm
 • 20 meter - med en diameter på mere end 1000 mm
 • 50 meter - når man lægger veje i våd jord

Det er forbudt at have kloakeringsnet i sanitære zoner i vandledninger.

Afløbssamlere i vandbeskyttelseszoner skal ligge i en afstand:

 • Fra flodbredderne - 250 m.
 • Fra søerne - 100 m fra vandkanten.
 • Fra underjordiske kilder - 50 meter eller mere.

Vigtigt! Alle disse afstande anbefales at stige med 10%, fordi de beskyttede vandzoner på kredsløbene ikke altid svarer til de faktiske dimensioner.

Afstand fra septiktanken til brønden og andre genstande

Blandt specialister er der forskellige meninger om, hvad der udgør en sikkerhedszone til kloakering. I praksis opstår uoverensstemmelser mellem lokale myndigheder og driftsorganisationer. I dette tilfælde vil de rette argumenter blive bragt af eksperter af vandværker. Derfor vil det foreløbige design, koordinering og eksakte udførelse af alle krav forhindre mulige konflikter og sikre en stabil og problemfri drift af kloakken over mange år.

konklusion

Ved installation af enhver form for spildevand skal de nødvendige tekniske forhold og krav vedrørende sikkerhedszoner overholdes. Der kan være afvigelser fra de accepterede normer for indretning af spildevandssamlere, ændringen i mindste afstand fra ydervæggene til rørledningens vægge. Men sådanne ændringer skal koordineres med de relevante myndigheder og få deres tilladelse til at arbejde i kloakbeskyttelseszonen.

Det er nødvendigt at tage ansvaret for sikkerheden ansvarligt og ikke tillade eventuelle ulykker i kloakkommunikation. Tross alt afhænger livsstøtten for borgere af enhver moderne bosættelse af dem.

CADsupport

Alt om BIM, CAD, ERP

Bybygning - Sikkerhedszoner af eksterne ingeniørnetværk

Sammensætning og afstande fra byggepladser til ingeniørkommunikation. beskyttelseszoner er defineret i SNiP 2.07.01-89 *, den nuværende effektive version af denne SNIP - JV 42.13330.2011. Faktisk fra denne snip følger det:

Sikkerhedszone af husholdningsaffald

Forskellige tryk og tyngdekraft dræning. Følgelig er sikkerhedszonen husholdnings tryk kloakering - 5 meter Fra røret til grundlæggelsen af ​​en bygning eller struktur.

Hvis kloaksystemet Gravity, så i henhold til SNIP vil sikkerhedszonen være - 3 meter.

I dette tilfælde er minimumsafstanden fra hegnet eller understøtninger i kontaktnetværket før kloakering vil være 3 og 1,5 meter henholdsvis.

Sikkerhedszone af akvedukt

Sikkerhedszone vandforsyning - 5 meter fra grunden til objektet til netværket. Sikkerhedszonen fra fundamentet for indhegning af virksomheder, overpasses, understøttelse af kontaktnet og kommunikation, jernbaner til vandledningen - 3 meter.

Derudover fra JV 42.133330.2011 Tabel 16 (for flere detaljer, se nedenfor) kan du tegne følgende oplysninger om lægning af vandrør og kloakrør:

"2. Afstande fra husholdning til husholdnings- og drikkevandstilførsel bør tages, m: til vandrøret af armeret beton og asbestbaserede rør - 5; op til et vandrør lavet af støbejernsrør med en diameter på op til 200 mm - 1,5, diameter på mere end 200 mm - 3; op til et vandrør fra plastrør - 1,5.

afstand mellem spildevand og industriel vandforsyning Afhængigt af rørets materiale og diameter, såvel som på nomenklaturen og jordens egenskaber, skal den være 1,5 m. "

Sikkerhedszone af varme netværk

Den minimale sikkerhedszone af varme netværk fra kanalens ydervæg, tunnelen, fra kanalen af ​​kanaliseringen der ligger til grundlæggelsen af ​​bygningen - 5 meter.

Sikkerhedszone for kabler og kommunikationsnet

Sikkerhedszonen af ​​strømkabler af alle spændings- og kommunikationskabler fra netværket til grundlæggelse af en bygning eller struktur - 0,6 m.

Og her er bordet selv - dets første del:

Sikkerhedszone for strømforsyning

Men ifølge samme punkt, hvis linjerne med kraft er lagt inden for grænserne af bosættelser under fortovet da:

 • op til 1 kW, tilladt beskyttelseszone fra de ydre ledninger - 0,6 meter til grundlæggelsen af ​​bygningen og 1 meter op ad vejen.
 • For linjer over 1 og op til 20 kW - vil sikkerhedszonen være 5 meter.

Ifølge samme bilag, på steder, hvor linjerne med transmissionslinjer krydser navigable floder, Sikkerhedszonen for dem vil være 100 meter. For ikke-navigerbare floder ændres beskyttelseszoner ikke.

En særlig orden på arealanvendelse er defineret i de beskyttede områder af kraftledningerne. Inden for de beskyttede zoner i jorden er ikke afvist af ejeren, men på dens anvendelse pålagt byrde - ikke at bygge, ikke at gemme, ikke at blokere, for ikke at smadre bunker, ikke at bore borehuller, med hjælp af tungt udstyr kun foretages i samråd med netværket organisation, og så videre. n. mere - se afgørelsen.

Beskyttelseszoner, selvom det bestemmes af ansøgningen, men i sidste ende er indstillet af netværksejer, Oplysninger om dem overføres til kadastrale kammer. I punkt 7 i beslutningen hedder det, at netværksorganisationen skal stille oplysninger om sikkerhedszonenes tilstedeværelse, fare og størrelse på egen regning i disse meget zoner - dvs. etablere passende informationsskilte.

Sikkerhedszone af beboelsesbygninger og offentlige bygninger

Også i JV 42.13330.2011, Du kan finde et bord der regulerer afstanden fra boliger til garager, parkeringspladser og servicestationer og til offentlige bygninger, herunder uddannelses- og førskoleinstitutioner.

Beskyttelseszonen af ​​træer og buske

Faktisk bør denne tabel forstås tværtimod som afstanden fra bygninger til træer og buske (grønne områder).

Det følger heraf, at minimumsafstanden fra bygningens mur til aksen af ​​træstammen er 5 meter.

Gasrørledningens sikkerhedszone

Gasrørledninger skelnes efter aftale (overjordisk, underjordisk) ved tryk inde i røret (fra flere kilopascals til 1,5 megapascals) og rørets diameter. Afstanden fra gasledningen til bygningen er defineret i SP 62.13330.2011 i Bilag B. Her er uddragene fra dette bilag til bestemmelse af beskyttelseszoner for underjordiske og overjordiske gasledninger.

Mindste afstande mellem forsyningsvirksomheder

Selv i JV kan du finde et bord der regulerer den minimale afstand mellem ingeniørkommunikation. Afstande mellem vandforsyning og kloaksystem, elkabler og varmelegemer mellem storm kloakering og husholdninger mv.

Hvordan er kloakbeskyttelseszonen defineret?

Sandsynligvis mange af jer i dit liv stødte på tabletter med indskrifter af beskyttede områder. Men ikke alle ved, at der er en sådan ting som en kloak beskyttelseszone.

Det ser ud til, at der ikke er behov for at beskytte det område, der støder op til kloaknet. Dog kan der udføres handlinger på dette område med skadelige konsekvenser. Hvad er konsekvenserne, og hvad er foranstaltningerne til beskyttelse af dræningsnetværkerne, vi vil fortælle i vores artikel.

Generelle begreber

Kloakeringszoner er de områder, der omgiver strukturerne i kloaknet, vandområder og luftrum, hvor brugen af ​​visse handlinger eller faste genstande er begrænset til at sikre beskyttelse af kloaksystemet.

I sådanne zoner er det nødvendigt at afholde sig fra sådanne handlinger, der bidrager til skade på kloaksystemets strukturer:

 • plante træer;
 • forhindre passage til kommunikationsfaciliteter i udløbsnetværket
 • at producere et lager af materialer;
 • engagere sig i byggeri, minedrift, sprøjtning, hovearbejder;
 • at producere, uden tilladelse fra ejeren af ​​spildevandsnetværket, lastløftningsarbejder nær bygningerne;
 • at udføre nær de netværk, der ligger nær vandlegemer, jordbevægelse, bunddybning, nedsænkning af faste stoffer, stræklag, kæder, ankre af vandkøretøjer.

Sikkerhedszone + kloakering har deres egne grænser, som er sat under hensyntagen til:

 1. placering;
 2. aftale;
 3. diameter af bygninger;
 4. pakningens dybde.

Som regel er grænserne foreskrevet i et dekret udstedt af miljøministeren, men præcise oplysninger kan fås fra kommunerne eller vand- og kloakorganisationerne.

Konsekvenserne af ikke at vide eksistensen af ​​beskyttede områder

Jordens sammenbrud i det beskyttede område

I vores liv er det ofte muligt at støde på skader på de udvendige dele af kloaksystemet, hvilket overstiger antallet af tilfælde på kommunikationslinjer, elforsyning eller vandforsyning.

Dette er tilfældet, fordi producenterne af bygge- og anlægsarbejder udfører handlingerne uden at vide, at der er en kloaknetværkssikkerhedszone i dette afsnit, mens der dræbes afløbssystemet.

Hvad er årsagen til denne uvidenhed? Installationen af ​​advarselsskilte på territoriet, f.eks. En rørledning eller et kabel, er ansvaret for de organisationer, der driver anlægget.

Sagerne til installation af vandmærker er foreskrevet i vandkode, særlige tegn - i andre love og love.

Men tilfældet med installationen af ​​skiltet, som kloakzonen ligger på territoriet, er ikke dokumenteret.

Som følge heraf er i tilfælde af beskadigelse af kommunikation ansvaret for manglende installation af skiltet - driftsorganisationen i tilfælde af at man ignorerer skiltet - fabrikanten af ​​arbejdet. Lovbestemt er det ikke fastslået, at ejerne af kloaknet skal underskrive beskyttelseszonenes område med tegn.

OBS venligst. I tilfælde af beskadigelse af kloaknet og strukturer for fabrikanten af ​​værker er administrativt ansvar ifølge loven (Administrative Code, artikel 7.7).

Det drejer sig om direkte skader på spildevand.

Hvis handlinger fra fabrikanten af ​​værker udover skade på systemet har medført en skadelig indvirkning på miljøet, er dette en anden form for lovovertrædelse, der bærer en anden form for ansvar.

Forebyggelsen

Rådet. Så for ikke at komme ind i en vanskelig situation, der forårsager alvorlige problemer, bør du grundigt studere terrænet, hvor en bestemt type arbejde er planlagt.

Analyse af terrænet for tilstedeværelse af kloakker og beskyttede områder kan fås fra den lokale vandforsyning og kloakorganisation.

Det er bedst at bekendtgøre kopien af ​​planen. Forudsat at sikkerhedszonen er til stede på territoriet, er det nødvendigt at arbejde for at få tilladelse.

Regulatoriske krav til brug af sikkerhedszoner

Hvilke foranstaltninger kan iværksættes i nærheden af ​​kloaknet, og hvilke er forbudt? Normative krav til disse spørgsmål er reguleret af SNIP (40-03-99; 3.05.04-85; 2.05.06-85).

OBS venligst. Sanitære normer og regler fastsætter generelle krav og standarder. Specifikke værdier og regler for regionen er oprettet af repræsentanter for kommunerne.

Under normale miljøforhold er beskyttelseszonen af ​​tryksystemet i kloaksiden sideløbende 5 m.

Ifølge byens beslutninger om vandforsyning og kloakorganisationer, i de åbne områder er der etableret gadepassager, en sikkerhedszone:

 • Nære netværk, der ikke overstiger 600 mm diameter - 5 m fra rørledningens ydre vægge eller strukturens yderste udragende punkt
 • nær hovedveje over 1000 mm i diameter - 10-25 m fra strukturer eller kommunikationsrør afhængigt af formålet med netværket og jorden.

Det er forbudt at udføre følgende arbejder på beskyttelseszonen:

 • at bygge midlertidige eller permanente strukturer
 • organisere parkering til motorkøretøjer;
 • arrangere lossepladser;
 • plantebuske og træer i en afstand på mindre end tre meter fra rørledningen;
 • Forøg eller sænk det eksisterende jordniveau ved at skære eller polstring;
 • at udstyre armerede betonplader med midlertidig eller permanent vejoverflade
 • Brug effektmekanismer nær netværks kloaksystemet (mulighed for brug - i en afstand af 15 m)
 • blokere fri adgang til kloakanlæg, brønde, net
 • læg undergrunden i en afstand på mindre end 20 m fra de eksisterende kloaksamlere.

Pligter fra fabrikanten af ​​værker

Arbejdssystemer er en garanti for god livsstøtte til byborgere, og derfor er arrangøren af ​​disse værker forpligtet til at udføre arbejde på beskyttelseszonen.

 • overholde strenge overholdelse af regler og normer
 • at sikre sikkerheden og integriteten af ​​kloakanlæg i den zone, hvor arbejder udføres af deres handlinger
 • i tilfælde af uoverensstemmelser i form af den analyse, som vand- og kloakorganisationerne har leveret, træffe forholdsregler og suspendere arbejdet indtil en senere beslutning
 • rettidigt fjerne sne, is, affald for at sikre fri adgang til kloakanlæg;
 • Når objektet er overdraget, inviter en repræsentant for den myndighed, der har udstedt tilladelsen til Kommissionen.

Disse foranstaltninger vedrører producenter af værker, der opererer i åbne områder.

Vagtsoneens størrelse

Som beskrevet ovenfor er sikkerhedszonen under SNIP ifølge almindelige betingelser lig med et 5 meter mærke fra kloakrørets sidevægge.

Denne værdi gælder for et selvafløbs- og trykdræningssystem. Desuden er beskyttelseszoneens størrelse påvirket af særlige miljøforhold.

Disse omfatter:

 1. høj seismisk risiko for stedet
 2. lavt gennemsnitligt årligt temperaturregime for en bestemt region
 3. høj luftfugtighed eller svaghed i jorden.

Normalt anvender de lokale myndigheder i dette tilfælde en stigning i femmålsværdien.

Stormvandsbeskyttelseszonen er installeret på lignende måde. Til orientering: Storm kloak er designet til at modtage betinget rent industrielt og atmosfærisk spildevand, der ikke kræver rengøring før afladning.

Hvis vi dømmer skaderne på stormløbet, kan det føre ikke blot til den forkerte brug af vagtzonen, men også til tekniske overtrædelser ved installation af kloakrør af denne type.

Rådet. Så når der installeres stormvand, og dog andre typer spildevand, er det nødvendigt at overholde eksisterende krav og specifikationer. Som med ethvert arbejde er nogle afvigelser og defekter mulige, men deres størrelse bør ikke påvirke driftskanalerne i kloaksystemet.

Bevarelse af vandbeskyttelseszoner

Med øjeblikke for at sikre sikkerheden i kloaknet af bytype, sorterede vi det ud.

For at undgå skade på vandbeskyttelseszoner fastsættes i SNIP-normerne, at kloaksystemet i vandbeskyttelseszonen skal placeres på en sådan måde:

 • fra kanten af ​​flodvandene i en afstand af 250 m;
 • fra søbredden - 100 m;
 • fra underjordiske vandkilder - 50 m.

Kravene til fælles placering af dræn- og vandforsyningsnet defineres også:

 1. afstand på 10 m til vandforsyningsnet, hvis diameter ikke overstiger 1000 mm
 2. afstand 20 m til vandrør med stor diameter;
 3. afstand på 50 m i tilfælde af lægning af kloakrør i våd jord, mens deres diameter ikke betyder noget.

Rådet. Lining kloakker i beskyttede vandområder udføres bedst med en 10% margin på afstanden fra de krævede regulatoriske indikatorer.

Dette skyldes den hyppige forekomst af manglende overholdelse af etableringen af ​​sikkerhedszoner i naturalier med en skematisk plan for deres anvendelse.

Afslutningsvis vil jeg gerne bemærke, at arrangørerne af kloakering af selvstændige og producenter af værker bør være opmærksomme på kravene i SNIP og ikke glemme de lokale lovgiveres beslutninger, der også henviser til generelle krav.

Når der konstateres overtrædelser, skal de kontrollerende myndigheder indgive en klage til lovovertræderne.

Kloakbeskyttelseszone: lov på vagt

Alle står overfor i livet med tegnene "Sikkerhedszonen på kablet" eller "Zone for sanitær beskyttelse af reservoiret". Men ikke engang alle bygherrer ved, at der er en kloak beskyttelseszone. Ved første øjekast er spørgsmålet logisk: "Hvad er der for at beskytte?" Men undertiden kan denne uvidenhed føre til ubehagelige konsekvenser - både ejere af private huse og embedsmænd fra forskellige forsamlingsorganisationer. Sådan undgår du det - læs videre.

Skader på eksterne kloaknet er ikke en sjælden forekomst. Og det møder en frekvens, der er endnu større end på ledningsnet til vandrør, elektricitet eller kommunikation.

I denne henseende, producenter af udgravning - både juridiske og ejere af private arealer, grave render til installation af kloakledninger og gruber, har en større risiko for skader afløbssystemet end andre meddelelser

Fordi de ikke ved, at der på dette sted er en sikkerhedszone af kloaknet. Hvad er årsagen til dette?

Ejers og driftsorganisationers opgaver til installation af advarselsskilte ved passage af underjordiske kabler eller rørledninger på et givet sted, grænsen for reservoirets sanitære zone er direkte foreskrevet i lovgivningsvedtægterne. I tilfælde af vandforvaltning er dette vandkoden. I resten - særlige love og regler.

Og kun for et kloaksystem er sådanne krav ikke reguleret. I sidste ende - hvis andre kommunikationer er beskadiget, men der ikke var nogen advarselsoplysninger på dette websted - ansvaret bæres af den, der ikke installerede tegnet. En arbejdsmand er skylden, hvis den tilsvarende plade var, men han ignorerede den.

Situationen med afløbsrørledninger er meget mere kompliceret. Her fastslog lovgivere af en eller anden grund ikke klare normer, og netværksejere er ikke forpligtet til på en eller anden måde at betegne rensningszonerne.

Imidlertid er beskadigelse af spildevandsanlæg fra lovsynspunktet en administrativ lovovertrædelse.

Vær opmærksom! Den administrative kode lyder: "Artikel 7.7. Skader på genstande og systemer til vandforsyning, vandforsyning, hydrauliske strukturer, anordninger og installationer til vandforvaltning og sikring af vand

Skader på faciliteter og vandforsyningssystemer, dræning, hydrauliske strukturer, apparater og installationer vandforvaltning og beskyttelse tildeling straffes med en administrativ bøde på borgere i mængden af ​​tusind til tusind fem hundrede rubler; på tjenestemænd - fra to tusinde til tre tusind rubler; på juridiske enheder - fra tyve tusind til tredive tusind rubler. "

Samtidig skal det bemærkes, at artiklen kun taler om den direkte skade på systemer og strukturer for vandforsyning og kloakering. Hvis der samtidig var skadelige virkninger for miljøet - det ville være en anden lovovertrædelse, måske ikke en. Og den skade, der skyldes de skyldige, skal tilbagebetales. Så det er helt muligt, gør dine egne ting, og ikke tænke noget dårligt, komme i alvorlige problemer.

forholdsregler

Kloakluge

I betragtning af de mulige negative konsekvenser er det værd at forsøge at forhindre deres forekomst. Ved udgravningsarbejde skal man studere det tilstødende terræn.

Det vigtigste tegn på tilgængeligheden af ​​forskellige typer kloakerør er lugerne med karakteristiske store bogstaver "K". Problem det kan også koordinere tegn eller mærkning med maling.

Isolering af kloakbeskyttelseszonen på terrænplanen

Men selvom de ikke findes - er det bedre at være sikker og kontakte den lokale vandkanal. Der er ordninger for alle kloaksystemer, hvor det er angivet, om der er placeret en kloakkollektor eller anden struktur i dette afsnit.

For at undgå efterfølgende uoverensstemmelser er det bedre at anmode om en bekræftet kopi af planen. Hvis det viser sig, at sikkerhedszonen der stadig er der - kan du straks søge om tilladelse til at arbejde. Uden en sådan tilladelse er det umuligt at udføre arbejde i nærheden af ​​spildevandet.

reklame

Dimensioner af vagtzoner

Ejere af parkeringspladsen tog ikke højde for rensningszonen

Normative krav til størrelsen af ​​spildevandsbeskyttelseszoner er nyttige for at kende ikke kun for ikke at uheldigvis beskadige rørledninger. Tværtimod organiserer byggefirmaer eller ejere af husholdninger deres eget lokale kloaksystem. Og mens de også kræver overholdelse af de etablerede parametre. De er reguleret af kravene i flere SNIP'er.

Vær opmærksom! Dokumenter, der regulerer kloakkenes regler:

SNiP 40 - 03 - 99 «Afløb, eksterne netværk og strukturer»,

SNiP 3.05.04 - 85 * "Eksterne netværk og strukturer for vandforsyning og kloakering" og SNiP 2.05.06 - 85 "Trunk pipelines. Byggekoder og regler. "

SNiP'erne fastsætter generelle standarder, men specifikke tal fastsættes af de lokale repræsentative magtorganer - den lovgivende forsamling mv.

Under normale forhold er beskyttelseszonen af ​​trykafløbet 5 m i hver side fra kanten af ​​rørets sidevæg. Det samme gælder tyngdekraftens afløbssystem.

De særlige forhold, der påvirker størrelsen af ​​sundhedsbeskyttelseszoner, omfatter regionens lave gennemsnitlige årlige temperatur, høj seismisk fare, svage og vandløbne jordarter og andre betingelser angivet i SNiPs. I sådanne tilfælde øges POP'erne i en afstand på 10 m 5 m i hver retning fra kanten af ​​rørledningens sidevæg.

Tilsvarende arrangeres en vagtzone af storm spildevand.

Kloakafskærmning

Begrænsninger gælder også for bortskaffelse af spildevand

Kloakering er en kilde til øget fare for forurening for vandledninger og vandforsyningskilder. Derfor bør ikke kun bygninger og veje henvises fra det til en vis afstand. Afvandingsnet kan heller ikke lokaliseres nærmere end visse afstande til vandveje.

Og tallene er imponerende. Afløb i vandbeskyttelseszonen skal være placeret i en afstand af mindst: 250 m - fra vandkanten af ​​floder, 100 m - fra søen, 50 m - fra underjordiske vandkilder.

Der stilles også tilstrækkeligt strenge krav til den fælles ordning for vandforsyning og dræningsrørledninger. Dette er 10 m for et vandrør med en diameter på op til 1000 mm, 20 m - til store diametre og 50 m - hvis rørene passerer i våd jord, mens rollens diameter ikke afspilles.

Tip! Opret kloakering i zoner med sundhedsbeskyttelse af vandforsyningsanlæg bedre med en margin på 10% eller mere af lovkravene. Der er ofte tilfælde, hvor måledataene, og selv piercingen af ​​bygherrens gruber og organisationen, der beskæftiger sig med vandforsyningen, adskiller sig. Ifølge vandkanalen er det område, hvor sikkerhedszonen er installeret kloakfangst, ifølge bygherrerne - nej. Som regel er det sidste ord tilbage for vandeksperter.

Omhyggelig planlægning og nøjagtig projekttilførsel til området bør gives den største opmærksomhed. Overhovedet vil overførslen af ​​et kloaknet være meget dyrt, og i nogle tilfælde er det simpelthen teknisk umuligt.

Drift som det er umuligt at udføre kraftigt, fordi selv dette faktum, selv i fravær af en ulykke - er en lovovertrædelse, og hvis han tilfældigvis forurening af vand-forsyningen facilitet spildevand - kan vi tale om endnu strafansvar.

Vigtige nuancer

Omhyggelig opmærksomhed til kravene i bygningsreglementer er nødvendige for arrangørerne af spildevand, og for dem, der tilbringer nogle værker eller opførelse af anlæg i beskyttelseszonen spildevand eller hendes omgivelser.

Men man bør også huske om lokal lovgivning. I det hele taget er det baseret på de samme SNiP'er, men enkelte emner kan have deres egne indstillinger, hvilket kan blive en ubehagelig overraskelse.

Der henvises til disse dokumenter (f.eks kapital er Moskva regering resolution af 17. avgusta1993, N 798 "om godkendelse af" Regler for brug af systemer af Moskva kommunal vandforsyning og sanitet "), og tage hensyn til deres krav til produktion af værker.

Ofte opstår uoverensstemmelser over afstanden mellem vandforsyningen og kloakken på grund af det faktum, at ifølge SNiP 2.07.01-89 * "Byplanlægning. Planlægning og udvikling af by- og landdistrikterne "Den regulerede afstand mellem vandforsyning og tryk kloaknet og grundlaget for bygninger og strukturer er 5 m.

Mange udviklere styres af denne figur og falder under brand af vodokanal sanktioner. Faktum er, at i denne SNiPe angives den mindste tilladte afstand. Og målene for vagtområdet på motorvejen er reguleret af SNiP 2.04.02-84 og SanPiN 2.1.4.1110-02, og deres dimensioner er angivet ovenfor i denne artikel.

Lovhåndhævelsespraksis viser, at prioriteten for retssager forbliver i de seneste dokumenter.

Risikoen for at komme ind i en vanskelig situation, og de der lægger en dræningsrørledning nær bygninger og strukturer. I disse tilfælde skal afløbsrør med egne hænder udføres fra dem i en afstand af grænsen for sanitære zoner. Denne afstand kan kun reduceres med skriftlig tilladelse fra ejer af anlægget. Ja, og i dette tilfælde forsøger medarbejdere fra lokale vandværker med jævne mellemrum at finde krænkelser.

Sikkerhedszone spildevandssamler. Om vandløb og sanitære beskyttelseszoner

I hver bygning bruges der ofte kloaksystem til spildevand og spildevand. Det udgør dog en fare for drikkevandskilder. Derudover forårsager kloaksystemer en vis skade på miljøet. Derfor er der omkring sådanne faciliteter arrangeret sikkerhedsområder for at undgå forurening af vand.

SNiP definerer områdets størrelse, de standarder, det skal opfylde, og dets betegnelser. I det beskyttede område byggearbejder er forbudt. Træer bør heller ikke plantes. Og desuden er det forbudt at udføre en hel række værker. Hvad er kravene til udstyr i sikkerhedszoner under konstruktion? Dette vil blive diskuteret i denne artikel.

Mange har sandsynligvis ofte set tabletter, hvor det er angivet, at en sikkerhedszone er placeret på dette sted. Normalt placeres de på steder, hvor der er lagt elektriske kabler. I sådanne områder er udgravningsarbejde forbudt. Udover kablerne er der også sikkerhedszoner til vandforsyning og kloaksystemer. De er tilfredse med følgende spørgsmål:

 • med henblik på at beskytte miljøet
 • for at sikre beskyttelsen af ​​rørsystemer mod skader.

Under beskyttelseszonen for spildevand er det almindeligt at forstå de områder, der omgiver kloakanlæggene. Inden for sådanne områder er det nødvendigt at nægte at udføre følgende handlinger:

Beslutningen, der er udstedt i miljøministeriet, foreskriver grænserne for beskyttede områder. I lokale vandværker kan du få præcise oplysninger om størrelsen af ​​sådanne zoner.

Det er ikke så sjældent Skader på spildevandsledninger på grund af udgravningsarbejdet udført i det beskyttede område. De fleste ulykker er tilfældige. Og det skyldes, at den organisation, der implementerer dem, simpelthen ikke ved, at rørledningen kører på arbejdspladsen. Her er der en vis inkonsekvens af love.

Så når der arbejdes med lægning af kraftledninger eller opførelse af et vandrør, skal den organisation, der driver anlægget, etablere advarselsskilte i nærheden af ​​den.

Men hidtil har den eksisterende lovgivning ikke reguleret den obligatoriske installation af sådanne tegn. Med andre ord Der er ingen klar indikation at udstyre sikkerhedszoner med tegn, der ville blive stavet ud i loven. Således, hvis en organisation udfører arbejde i beskyttelseszonen, der vil medføre skade på kloakledningerne, vil ansvaret være:

 • Hvis der ikke er et advarselsskilt, falder ansvaret på driftsfaciliteten;
 • i tilfælde af at skiltet blev installeret, men entreprenøren ignorerede det, ligger hele ansvaret for skaden med denne organisation.

Organisationen, der er fundet skyldig i skader i vandforsynings- eller kloaknet, er administrativt ansvarlig. Hvis der opstår alvorlige skader på miljøet som følge af et uheldsulykke, kan ansvarsforanstaltningen ændres.

Derfor skal man grundigt overveje, inden man foretager jordarbejde og andre værker, der kan udgøre en fare for rørledningen gøre sig bekendt med det omkringliggende område, på hvilket arbejde vil der blive gennemført Ved tilrettelæggelsen af ​​en vandkanal i din by kan du få oplysninger om placeringen af ​​kloakzoner.

Ikke kun organisationer, der udfører arbejde i sikkerhedszoner, bør kende de lovmæssige krav i forbindelse med dem. I øjeblikket arbejder mange ejere af private husholdninger på at skabe deres egne autonome kloaksystemer. Ved udførelsen af ​​disse værker skal de normer og parametre, der afspejles i SNiP også overholdes.

Det er også nødvendigt at tage højde for det SNiP sætte generelle krav. Den nøjagtige størrelse af de beskyttede områder omkring kloakledninger bestemmes af de lokale myndigheder. Under normale forhold skal 5 m være en zone omkring tyngdekraft og tryk kloaksystemer. Den strækker sig på begge sider af røret.

Der er særlige forhold, som kan påvirke beskyttelsesområdernes størrelse. Disse betingelser omfatter følgende:

 • høj seismisk fare
 • ekstreme temperaturer
 • svag eller jord med høj fugtighed.

Under sådanne forhold er det tilladt at øge sikkerhedszonen to gange. Det betyder, at i hver af rørledningens sider er længden 10 meter. For storm spildevand er beskyttelseszonen installeret på samme måde.

Placering af kloakering til vandkilder

På grund af at skader på kloaksystemet er en væsentlig trussel for miljøet, er der blevet udviklet strenge regler for kloakledninger i forhold til vandlegemer og andre vandkilder.

Til vandforsyning, sikkerhedszoner skal være placeret i en afstand:

 • ikke mindre end 250m fra floden;
 • fra søen bør den fjernes ved 100m;
 • Til underjordiske kilder skal kloaksobjektet ikke være tættere end 50 m.

Mindst 10 m skal være afstanden fra kloakken til vandforsyningsrørledningen med følgende krav: rørets diameter skal være mindre end en meter. Hvis værdien af ​​denne parameter er mere end 1 m, skal afstanden være mindst 20 m.

Hvis vandrøret er placeret i jorden med høj luftfugtighed, skal rensningszonen have en afstand på mindst 50 m. Samtidig er rørets størrelse ikke ligegyldig.

Vigtige nuancer i installationen af ​​sikkerhedszoner i kloak

Kravene i SNiP-dokumenterne er af stor betydning, ikke kun for udviklere, der udfører rensningsanlæg, men også for de organisationer, der planlægger at udføre visse værker i beskyttede områder. overvejer normer, der er indeholdt i SNIP's dokumenter, Det er nødvendigt ikke at glemme de krav, der er foreskrevet i lokale handlinger.

Selvfølgelig, da de blev godkendt, blev de samme standarder for SNiP taget som grundlag. De kan dog indeholde visse nuancer. Hvis du ikke overholder dem, så for udvikleren kan det føre til en hel række ubehagelige overraskelser. Det skal også bemærkes, at når der overtrædes overtrædelser begået af fuldbyrdelsesorganet, vil lokale love først og fremmest tages i betragtning.

Hvis planen bestemmer, at spildevandsrørledningerne vil passere tæt på nogen strukturer, skal deres lægning udføres i en vis afstand fra bygningsgrundlaget i overensstemmelse med sundhedsstandarder, fastsat i lokal lovgivning. For at reducere den afstand, der er fastsat ved handlinger, er det kun muligt i tilfælde af, at entreprenøren har modtaget skriftligt samtykke fra ejer af en struktur.

Sikkerhedszoner af vandforsyningssystemet

Arbejdet med opførelse af sikkerhedszoner nær vandrøret udføres for at beskytte mod forskellige former for forurening af drikkevandskilden. Samtidig træffes der foranstaltninger til at forhindre situationer, som vil påvirke kvaliteten af ​​det vand, der leveres til husene.

Bælter af vandbeskyttelseszone

Sikkerhedsområdet omkring vandforsyningssystemet består af tre bælter. Når det er installeret, skal du først udvikle projektzonen, som så skal være koordineret med sanitære og epidemiologiske service, virksomhed af en vandkanal, og også andre interesserede i denne organisation.

Det første bælte, som er en del af det beskyttede område, er en cirkel, hvis center er placeret ved vandindtagets punkt. Hvis vandforsyningsprojektet indeholder flere kilder til vandabstraktion, er det i dette tilfælde nødvendigt at tildele flere sikkerhedszoner. Hvis det er nødvendigt at reducere radius af et bælte, er det i dette tilfælde nødvendigt at anvende den sanitære og epidemiologiske kontroltjeneste, da det er i denne krops kompetence, at der er et sådant spørgsmål.

Anden Bælte - Dette er territoriet, hvis anvendelse hovedsageligt er relateret til forebyggelse af forurening af kilder til vandproduktion. Ved hjælp af hydrodynamiske beregninger bestemmes dimensionerne af det andet bælte. Under deres gennemførelse tages der hensyn til den tid, hvor vandkilden kan nå infektionen. Størrelsen af ​​dette bælte kan også afhænge af klimaforhold, jordegenskaber, jordvand.

Tredje Bælte bruges primært til at beskytte vandforsyningskilden mod forurening fra kemikalier.

Bredden af ​​zonen langs rørledningssystemet, som bruges til at transportere vand, bestemmes af jordtype.

Hvis der er lagt en tørrørledning, er størrelsen af ​​zonen i hver side 10 m. Hvis rørets diameter er mindre end 1000 mm, skal beskyttelseszonen i hvert tilfælde strække sig til 10 m. Ved 20m skal den passere gennem installationen af ​​rørledninger med stor diameter.

Når der etableres et vandforsyningsnet i en jord med høj luftfugtighed, skal beskyttelseszonen i hver side være 50 m. En sådan faktor, som diameteren af ​​det anvendte rør, tages ikke i betragtning. Hvis vandrøret lægges gennem de allerede opbyggede områder, så er det i dette tilfælde tilladt at reducere beskyttelseszonenes størrelse. Men det kan kun ske, efter at dette spørgsmål er aftalt og godkendt af SES.

I det beskyttede område bør ikke være:

 • modtagere af affald;
 • Det er forbudt at føre vandledninger på lossepladser og filtreringsområder.
 • Det er uacceptabelt at føre dem på kvæg kirkegårde og kirkegårde.

konklusion

Sikkerhedszonen er en forudsætning for opførelsen af ​​et vandforsynings- og kloaksystem. Dette område er specielt tildelt for at beskytte rørledninger mod skader. I tilfælde af et vandforsyningssystem udelukker en sådan strimmel kontaminering af drikkevand. De krav, der stilles på arrangementet af sådanne beskyttede områder, er reguleret af særlige lovgivningsmæssige bestemmelser, som hver organisation skal tage hensyn til ved udførelsen af ​​arbejdet.

Du bør vide, at uvidenhed om placeringen af ​​sikkerhedszoner ikke frigøres fra ansvar. Før de udføres, er det nødvendigt at gøre sig bekendt med den lokale vandkanal med hvor beskyttelseszoner er placeret i din bosættelse, og det er også nødvendigt at finde ud af, hvad der ikke kan gøres på det valgte sted. Dette vil medvirke til at undgå negative konsekvenser for den udøvende kunstner.

Sikkerhedszoner er reguleret af særlige regler, regler og regler for ressourceanvendelse. Til vandindtag, vandledninger og vandledninger er der særlige dele af SanPiN, som bl.a. omfatter miljømæssige og hygiejniske og hygiejniske regler. Især regulerer dokumentet SanPiN 2.1.4.1110-02 driften af ​​et vandrør placeret i sikkerhedszonen. De foreskrevne regler har en retlig form og gælder for alle borgere såvel som juridiske enheder.

Hvad er en sikkerhedszone?

Med hensyn til vandforsyningen er sikkerhedsforanstaltninger rettet mod at gennemføre en række foranstaltninger med det formål at minimere forureningen af ​​ressourcen. Dette kan referere til forskellige typer vandnet og kanaler - herunder underjordiske, overflade og kunstige. I dette tilfælde er der en klassificering af zoner som tilhørende forskellige bælter. For eksempel dækker det første bælte vandindtag, vandfordelingskanaler og vandforsyningssteder. Den er designet til at forhindre risici for bevidst eller utilsigtet skade på strukturer og forurening af direkte vand. Den anden og tredje båndzoner betegnes også som begrænsningssteder. Dette er steder, hvor der træffes foranstaltninger for at forhindre forurening af vandkilder. På designstadiet er sundhedsbeskyttelseszoner for vandforsyningskilder foreskrevet en liste over beskyttelsesforanstaltninger. Som regel styres de af udvikling og overholdelse af regler med det formål at opretholde vandforsyningskanalernes optimale kemiske og biologiske status.

Bestemmelsesområder for beskyttelseszonen

En af nøglefaktorerne er spredningen af ​​forureningen. Det bestemmes af følgende parametre:

 • Kilden til vandforsyning (underjordisk eller overflade).
 • Niveauet og potentialet for naturlig beskyttelse mod forurening.
 • Forureningsegenskaberne er biologiske, kemiske og mikrobielle.
 • Hydrogeologiske forhold.

Når man udvikler projektet og definerer grænserne for en bestemt zone, tager specialister også hensyn til den nuværende vandkomposition og den tid, der er nødvendig for overlevelse af uønskede mikroorganismer i den. Kemiske processer i det miljø, der betjenes af vandforsyningssystemet, overvejes også. Sikkerhedszonen er også præget af temperaturindikatorer, adsorption og fysiske processer. I et kompleks gør disse og andre egenskaber det muligt at bestemme de optimale grænser for et beskyttet område, hvilket giver det status som et bælte.

Hvad er en beskyttet vandforsyning?

På trods af at man kommer ind i det beskyttede område, er vandforsyningen ikke et objekt af reserven uden praktisk praktisk formål. Teknisk opfylder den sine primære opgaver med vandforsyning til forbrugerne. Formålet med en sådan vandforsyning kan være teknisk, husholdningsbrug, industri og mad. Vandforsyningssystemet omfatter teknikkommunikation, pumpestationer, rensnings-, tryk- og filtreringsfaciliteter. Afhængigt af forsyningskilden kan lukkede underjordiske tunneler med rør, overflader, der ikke er tilsluttet bakker og tanke til midlertidig eller permanent opbevaring af vand, anvendes. Igen er de sanitære beskyttelseszoner af vandforsyningskilder oprindeligt udformet under hensyntagen til den tekniske del af facilitetens gennemførelse. Designløsninger beregnes også for mere effektiv brug af ressourcen og egenskaberne ved det anvendte udstyr. Materialer anvendt til rørledninger, såsom stål, asbest og armeret beton, og i nogle tilfælde også træ.

Typer af vandledninger i beskyttelseszonen

Der er lokale lokale og vigtigste vandledninger placeret i beskyttelseszonen. Ejendommen til en af ​​disse kategorier bestemmes som regel af kildens potentiale med hensyn til vandforsyningsvolumen. I overensstemmelse med denne karakteristika udføres også den omgivende teknik inden for beskyttelseszonen ved teknisk kommunikation. Derudover adskilles tryk- og ikke-trykvandsledninger. En sikkerhedszone med førsteklasses kommunikation indebærer inddragelse af pumpeudstyr i infrastrukturen eller brug af lokale dæmninger. I tilfælde af ikke-tryk- eller tyngdekraftvandsledninger leveres ressourcen af ​​tyngdekraften. Dette sparer energi, men der er problemer med strømningsregulering.

Beskyttelsesforanstaltninger for underjordiske kilder

Hvis genstanden er placeret i det første beskyttelsesbælte, er beskyttelsesforanstaltningerne primært rettet mod udelukkelse af negative virkninger på drikkevand fra lukker, brønde og overløbsrørledninger. Vandindtagets punkter er udstyret med midler til automatisk styring af vandkompositionen og udstyret, der regulerer parametrene for vandforsyningen. Hvad angår den anden og tredje bælte er en af ​​hovedopgaverne at tamponere, detektere og om muligt genoprette gamle eller misbrugte brønde. Det er også planlagt at bore nye brønde, men kun i samråd med de sanitære og epidemiologiske tilsynsorganer. Der er også en række strenge forbud, der tager sigte på kemisk og fysisk beskyttelse af vandforsyningen. Sikkerhedszonen i disse bælter indebærer et forbud mod placering af mineralgødning, kemikalier og brændstoffer og smøremidler.

Beskyttelsesforanstaltninger for overfladekilder

Med hensyn til det første beskyttelsesbælte er der begrænsninger for udledning af transportvand, vaskning, badning og tilrettelæggelse af vanding til kvæg. Det indfører også et forbud mod andre former for vandanvendelse, der påvirker dets kvalitetssammensætning. I tilfælde af navigable vandreservoirer placeret over vandmottagere er der anbragt bøjer med et belysningssystem. Vandområdet er beskyttet af bøjer og advarselsskilte. Strammere foranstaltninger gælder for det andet og tredje bælte, hvor det beskyttede område af akvedukten er placeret. Reglerne regulerer især fordelingen af ​​territorier til opførelse af landbrugs-, bolig- og industrianlæg. Et fuldstændigt forbud mod sådanne projekter indføres ikke, men i forbindelse med harmonisering tages der højde for risiciene for virkningen af ​​fremtidige anlægs aktiviteter på egenskaberne af den beskyttede ressource. Desuden er spildevandsladning i vandindtagsområdet ikke tilladt, hvis de ikke opfylder hygiejnekrav.

Inden for vandområdet er alle aktiviteter i forbindelse med udvinding af grus og sand forbudt. Afhængigt af resultaterne af den hydrologiske beregning kan der indføres et forbud mod udgravningsarbejde i bufferzonen af ​​et vandrør, der arbejder fra overfladekilder.

Vagterens grænser

Til at begynde med er det værd at bemærke, at der findes forskellige grænser inden for zonen afhængigt af bæltet. Det første bånd kan således strække sig til minimale afstande på 10 til 30 m i radius afhængigt af den teknologiske struktur. For eksempel er afstanden fra vandtårnet er mindst 10 m, og filtrene og regulatorer reservoirer operere med et rum fra grænsen minimumsafstand på 30 m. Til gengæld er det sanitære beskyttelse strimmel dannet omkring VVS sikkerhedszone. Hvor mange meter gør det? Det afhænger af diameteren af ​​ledningen - for eksempel ved modulstørrelse 100 cm indrykning er op til 10 m og en diameter på 100 cm bestemme grænsen afstand 20 m Dette er igen et minimum afstande.. Afhængigt af andre parametre for kommunikation og driftsbetingelserne for zonen kan disse indikatorer ændres opad.

Zone for sanitetsbånd

Inden for rammerne af hygiejnebåndet er konstruktion og økonomisk forbrug af vandressourcer strengt reguleret. På dette område bør kilder med snavset vand ikke i første omgang placeres, hvilket kan påvirke de beskyttede vandforsyningskanaler. Derfor føres geodetiske undersøgelser også inden for rammerne af denne strimmel med analyse af grundvand og jordbund. Ud over byggeri i det beskyttede område af vandforsyningssystemet er der indført strenge begrænsninger for opførelsen af ​​nye landbrugs- og industrianlæg. Det er også forbudt at organisere lossepladser, filtrerings- og spildevandsområder.

Placering af spildevand i forhold til beskyttelseszonen

Det var allerede bemærket, at der i nærheden af ​​vagtszonen kan være genstande med forskellige formål, der ikke forurener kilderne til vandforsyningen. Men i dette tilfælde er det uundgåeligt nødvendigt at regulere spildevand og driften af ​​kloakkanalerne for disse genstande. I overensstemmelse med forskrifterne skal bygninger være forsynet med kloakvandskanaler til modtagere af lokale behandlingsanlæg eller til det industrielle kloaksystem. Uanset hvordan afløbet fjernes, reguleres forholdet mellem vagtområderne for vandrør og kloakering særskilt. Dimensioner af zoner med en radius i forhold til kilden på 30-50 m må ikke påvirkes af affald fra bygninger beliggende i nærområdet. Hvis der ikke er mulighed for bortledning af spildevand fra tredjepart med overholdelse af sanitære og hygiejniske normer, skal faciliteterne være forsynet med vandtætte modtagere af affald.

Krav til vandkarakteristika i kilder

For at opretholde den optimale vandtilstand i det beskyttede område er det nødvendigt med en regelmæssig analyse af dens sammensætning. Især bør olieholdige olier være fraværende på overfladen af ​​vandet. I tilfælde af drikkevand eller husholdningsbehov skal mængden af ​​suspenderede partikler ikke være over 0,25 mg pr. 1 dm 3. Separat beregnes iltindholdet i opløst form - ikke mindre end 4 mg pr. 1 dm 3. Metoder til visuel vurdering af drikkevandskvalitet anvendes også. Farven på vandkolonnen bør f.eks. Ikke ses ved 20 cm. Data til lignende analyser opnås direkte fra vandrøret. Sikkerhedszonen underkastes lignende undersøgelser i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat i projektet. Selv om der i fremtiden afhænger af ændringerne i driftsforholdene for anlægget, kan analysernes regelmæssighed ændre sig.

Regulering af lægning af rørledningsnet

Rørledninger til vandforsyningssystemer fokuserer normalt på at opretholde et rent miljø med minimal optagelse af fremmede elementer. I tilfælde af overholdelse af hygiejniske og hygiejniske standarder er det derfor tilladt at lægge vandrøret i den første zone i de beskyttede områder. Men igen, efter en grundig undersøgelse af kilder og forbrugere, med hvem han bliver nødt til at arbejde.

Der er også uoverensstemmende foranstaltninger, der helt udelukker organiseringen af ​​tredjepartsnet inden for de beskyttede områder. Først og fremmest vedrører dette lægningen af ​​en vandhoved for rygradnet, uanset destinationen. Samme regel gælder for anden kommunikation, som interagerer med rensnings-, industri- eller landbrugsfaciliteter.

konklusion

Reglerne for regulering af beskyttelsesforanstaltninger i beskyttet vandforsyningszone er baseret på motivet til at bevare vandressourceens renhed. Ovenstående krav og begrænsninger retfærdiggør sig med hensyn til forbrugernes miljømæssige, sundhedsmæssige og biologiske sikkerhed. Derfor er det ret logisk i det beskyttede område af vandledningen at placere byggepladser, som kan bidrage til forurening af vandressourcerne. Det samme gælder for andre ulovlige foranstaltninger. Men samtidig søger udformere af normative dokumenter at udvide de teknologiske muligheder for at bruge beskyttede kilder. Dette er hjulpet af modernisering af udstyret, indførelsen af ​​nye vandreguleringssystemer og moderne metoder til vandbehandling.

Husholdningsaffald udgør en risiko for vandforsyningskilder og miljøet. Derfor var der en slags ting som sikkerhedszone af spildevand. I SNiPe er dimensionerne af det beskyttede område og betegnelsesparametrene stavet ud. Dette område tjener ikke blot til at beskytte vand og jord, men også for at beskytte spildevandsrørledningen mod skader.

Derfor er det i det beskyttede område forbudt: konstruktion, plantning af træer og andet arbejde. Nogle gange kan du se et tegn med indskriften, at der er en sikkerhedszone, for eksempel et elektrisk kabel. I denne zone er enhver form for jordarbejder forbudt.

Sikkerhedszonen i kloaksystemet, i modsætning til kommunikationskabler eller elektricitet, af en eller anden grund ikke har en visuel indikation. Måske skyldes dette en mangel på lovgivere, men loven giver ansvar for skader på spildevandsanlæg (artikel 7.7 i loven om administrative lovovertrædelser) i form af faste bøder. Og hvis skader på kloaksystemet fører til forurening af jord eller drikkevand, er det også muligt at etablere en straffesag mod ulykkes skyldige.

Generelt koncept - Sikkerhedszone af spildevand

En sikkerhedszone er det område, der omgiver enhver kommunikation, i vores tilfælde. Inden for dette område er det ikke nødvendigt at udføre sådanne handlinger som:

 • plantning af grønne plantager
 • oplagring af byggematerialer;
 • opbevaring af affald;
 • jordarbejder - pits, grøfter osv. ;
 • skåret eller undergrunden af ​​jord;
 • konstruktion;
 • Uautoriseret konstruktion af kørebanen, endog midlertidig af betonplader;
 • blokering af fri passage til kommunikation.

Grænsen for beskyttelseszonen bestemmes af Miljøministeriet, og de nøjagtige data findes i den lokale afdeling, der er ansvarlig for bortskaffelsen af ​​vand.

Vagtsoneens størrelse

Kendskab til lovkrav vil være påkrævet ved installation af et kloaksystem. Ejere af private huse udfører ofte arbejdet selvstændigt, men det fritar dem ikke fra at overholde de regler og regler, der er reguleret i.

I SNiPe er generelle regler og krav specificeret. Ved definition af mere nøjagtige grænser er det nødvendigt at adressere i lokal administration. Sikkerhedszonen i enhver kloak, uanset tryk eller tyngdekraften, er begrænset til fem meter på hver side af rørledningen.

Afstanden måles fra rørets sider. Reglerne fastsætter også særlige forhold, hvorved beskyttelseszonen stiger til 10 meter i hver retning.

Særlige betingelser omfatter:

 • seismisk farlige områder
 • regioner med lav luft og jordtemperaturer;
 • områder med våde og svage jordarter.

Afstand til vandkilder

Hvis den eksterne kloakledning er beskadiget, kan det udledte afløb ikke kun komme ind i jorden, men også vandkilder. Derfor fastsætter SNiP ikke kun restriktioner for placering af spildevandssystemer fra veje, bygninger mv., Men også i hvilken afstand dræningen skal placeres fra floder, søer og vandrør.

Skal ikke passere tættere:

 1. 250 meter fra floderne;
 2. 100 m. Fra søen;
 3. 50 m fra den underjordiske kilde;
 4. 10 meter fra vandrøret med en rørdiameter på op til 1 m, med en diameter på mere end 20 meter;
 5. 50 meter uanset diameter, hvis jorden på stedet er for fugtig.

Til noten! For at undgå fejl ved bestemmelsen af ​​sikkerheds- og sanitetsafløbet skal afstanden øges med 10% fra normativiteten.

Hvordan man ikke beskader spildevandet

Alt udgravningsarbejde skal begynde med en nøje inspektion af området. Hvis der ikke er nogen forbudte tegn rundt, er det muligt at bestemme tilstedeværelsen af ​​et kloakrør ved tilstedeværelsen af ​​en brønd, på hvilken en luge med bogstavet "K" er installeret.

Undlad også at appellere til den lokale administration for kommunikationsplanen for dem, der passerer i et bestemt område. For at arbejde i sikkerhedszonen skal du kontakte det pågældende driftsselskab for skriftlig tilladelse. Uden en sådan tilladelse er handlinger i kloaksystemets krydszone ulovlige.

Endvidere er overtrædelsen af ​​reglerne

Skader på kloaksystemer forekommer oftere end vandrør eller elkabler. Disse ulykker skyldes ikke uopmærksomhed, men fra det faktum, at det ikke altid er klart, hvor røret blev lagt. Som nævnt ovenfor handler det om defekte love.

Efter at have lagt et el- eller vandrør skal organisationen ansvarlig for vedligeholdelse og drift af disse netværk installere advarselsskilte. Selvom installation af advarselsskilte under udlægningen af ​​spildevandsledningen ikke er givet.

Det viser sig, at ejeren af ​​kloakken ikke er forpligtet til at rapportere tilstedeværelsen af ​​en sikkerhedszone. Derfor ligger ansvaret for skader på det eksterne spildevand på:

 1. driftsselskab - hvis der ikke var nogen advarselsskilte;
 2. producenten af ​​værkerne - hvis der var tegn, men de blev ignoreret.

Hvis netværket er beskadiget, vil den skyldige blive bragt til ansvar i form af en bøde, og hvis bivirkningen som følge af ulykken bliver skadet, vil straffen blive strengere.

Video: Sikkerhedszone for vandforsyning og kloakering

Sikkerhedszoner af varme netværk er installeret for at sikre sikkerheden af ​​genstande. Inden for disse områder er der et særligt regime for at drive økonomiske aktiviteter. Lad os også overveje, hvilke krav, som et termisk netværks sanitære beskyttelseszone skal svare til.

Retsgrundlag

I øjeblikket er der en række dokumenter, i henhold til hvilke sikkerhedszoner i opvarmning netværk oprettes og anvendes. Bestilling Gosstroy nummer 92 af 21. april 2000 betragtes som en af ​​nøglehandlingerne. I overensstemmelse hermed blev organisatoriske og metodologiske henstillinger om brug af offentlige varmeforsyningssystemer i bosættelser i Den Russiske Føderation godkendt. I henhold til punkt 33 i dette dokument skal de under driften af ​​disse faciliteter beskyttes. Den indeholder et sæt organisatoriske og tekniske foranstaltninger med det formål at begrænse aktiviteter inden for det etablerede område. For at beskytte objektet, en sikkerhedszone

Den sidste udgave blev vedtaget den 24. juni 2003, men blev ikke registreret af Justitsministeriet. I den henseende anser domstolene de nye regler ugyldige. Ved overvejelse af tvister anvendes SNiP 2.04.07-86. Reglerne indeholder en liste over handlinger, der er forbudte inden for områder med en særlig ordning for brug. Da beskyttelsen af ​​genstande er det primære mål for hvilke beskyttelseszoner af opvarmningsnet skabes, forbyder SNiP:

 1. At placere inden for de angivne områder opbevaring af olieprodukter, aggressive kemiske materialer, til konstruktion
 2. Pile indgange og tilgange til strukturer og genstande, gemme store og tunge ting, oprette hegn og installere andre strukturer, herunder midlertidige.
 3. At udstyre legepladser og idrætspladser, stoppesteder, markeder, parkeringspladser af alle slags køretøjer, køkkenhaver, garager og så videre.
 4. Arranger dump, brænd industriaffald, husholdningsaffald, tændingsbål.
 5. At udføre arbejde med brugen af ​​stødmekanismer til udledning af ætsende og ætsende forbindelser samt brændstof og smøremidler.

Yderligere forbud

Sikkerhedszonen i opvarmning netværk er under ansvaret for den virksomhed, der forvalter anlægget. På grund af dette er det ikke tilladt uden det skriftlige samtykke fra disse organisationer at producere:

 1. Revision, opførelse, genopbygning af strukturer.
 2. Udgravning, plantning buske / træer, planlægning af jorden, arrangement af monumental blomsterbed.
 3. Lastning og losning, arbejde, ledsaget af brud på fortov og jord.
 4. Konstruer overgange og krydsninger gennem rørledninger.

Betingelserne for at opnå tilladelse til og gennemførelse af disse foranstaltninger er fastsat i modelforordningens § 7-8. Godkendelsen skal ske mindst tre dage før arbejdet påbegyndes.

Modelforskrifter

I overensstemmelse med dem oprettes der en passende sikkerhedszone i varmeanlægget på hvert sted. Normer er obligatoriske for overholdelse af alle virksomheder, institutioner, organisationer, uanset deres organisatoriske og juridiske type. Baseret på Model Regulations kan forskrifter udvikles af lokale myndigheder under hensyntagen til særlige forhold. Kravene bør dog ikke være lavere end dem, der er fastsat i basisdokumenterne. Reglerne gælder for alle organisationer, der udfører genopbygning, opførelse, teknisk genudrustning og drift af varmesystemer. Kravene er også obligatoriske for overholdelse af virksomheder, der bruger veje, jernbaner og sporvogne, grønne områder, flytninger eller genopbygning af dem nær beskyttede steder.

Sikkerhedszone for varme netværk: Hvor mange meter skal beskyttes?

Stykkerne ligger langs motorvejene. På jorden repræsenterer de jordallokeringer, hvis bredde bestemmes af vinklen på jordens naturlige hældning. Det kan dog ikke være mindre end 3 m i hver retning eller udefra af det isolerede varmepumpe. Sidstnævnte er relevant for kanalisering. Den mindste afstand, som skal fjernes fra strukturer, bygninger, lineære objekter, bestemmes under hensyntagen til forskellige faktorer. Først og fremmest tages der hensyn til type pakning og klimatiske forhold i området. De beregnede afstande er obligatoriske for overensstemmelse med design, direkte konstruktion samt reparation af faciliteter.

krav

Virksomheder, der har fået skriftligt samtykke til at udføre arbejde inden for beskyttelsesområderne, er forpligtet til at gennemføre dem med opfyldelse af forhold, der sikrer sikkerheden af ​​faciliteterne. Først og fremmest er der givet en instruktion inden starten af ​​begivenhederne. Det udføres af objektets ejer. Han overbeviser kunstnerne med placeringen af ​​underjordiske strukturer, arbejdsordenen. En tilsvarende note er lavet om dette i journalen, eller en handling er udarbejdet. Briefing af arbejdere, brigade ledere, mekanikere, kranoperatører, mastere og andet personale er ansvarlig for den udøvende kunstner. I henhold til modelforskriftens § 17 skal det være frit for adgangen til specialister fra virksomheder, i hvis jurisdiktion de er beliggende. Dette krav vedrører især genstande beliggende på andre organisationers område. Sikkerhedszonen i varme netværk bruges til reparation og vedligeholdelse af konstruktioner, installationer, strukturer. Virksomheder med ansvar for hvilke faciliteterne er placeret har ret til at forbyde udførelsen af ​​værker, der overtræder de fastsatte krav.

Særlige regler for oprettelse af beskyttelsesområder

I overensstemmelse med lovens artikel 89 (stk. 2) fastsættes reglerne for terrænet af regeringen. Proceduren for oprettelse af arealer blev især godkendt ved resolution nr. 160 af 24. februar 2009. Med hensyn til industrielle og andre specialformål fastlægges reglerne for dannelsen af ​​sikkerhedszoner i varmeanlæg:

 1. Regeringen. Beslutninger vedtages med hensyn til territorier, der er i føderalt ejerskab.
 2. Forvaltningsorganer i regionerne. Der træffes passende beslutninger vedrørende de områder, der tilhører de russiske føderations emner.
 3. Lokale myndigheder. Disse organer bestemmer proceduren for de zoner, der er oprettet i de områder, der er klassificeret som kommunale ejendomme.

Registreringsformular

Sikkerhedszonen i kommunale varmesystemer er dannet af virksomheden, som udfører vedligeholdelse og drift af det pågældende anlæg. Organisationen bør gælde for den føderale forvaltningsorgan, der fører teknisk tilsyn og kontrol inden for elindustrien. I denne struktur indgives en ansøgning til koordinering af grænserne inden for hvilke en sikkerhedszone af kommunale opvarmningsnetværk vil blive oprettet. Ansøgningen anses for inden for 15 dage fra datoen for optagelse til myndigheden. Når grænserne er aftalt, gælder servicevirksomheden for kadasterregistreringsmyndigheden. I denne struktur er der indsendt en ansøgning om indtastning af oplysninger om grænserne for zonen i statsregistret.

Kontroversielle øjeblikke

Strukturer, der er bemyndiget til at træffe beslutninger om oprettelse af beskyttelseszoner, kan bestemmes af statslige bestemmelser, retsakter af regionale / lokale forvaltningsorganer. De nuværende regler giver ikke mulighed for en klar procedure for oprettelse af beskyttelsesområder. Især er behovet for at vedtage en særlig handling fra et statsligt organ eller en lokal struktur ikke bestemt. I dette tilfælde er de dimensioner, der skal opfyldes, fastsat i reglerne. De formaliseres afhængigt af forskellige parametre (diameter, type pakning osv.).

I mellemtiden skal det bemærkes, at SNiP definerer kun mindste afstande fra objekter til strukturer. I dette tilfælde reguleres beskyttelsesarealernes dimensioner ikke. I denne sammenhæng er det sandsynligt, at der er vanskeligheder med at begrunde grænserne og området for sikkerhedszonen i forbindelse med det specifikke varme netværk. Et andet vigtigt mellemrum bør noteres. Hverken reglerne for den tekniske drift af termiske kraftværker eller SNiP'er er der en ting som en "sikkerhedszone i et varmelov". Følgelig kan manglen på den nødvendige regulering af reglerne for skabelse og størrelse af beskyttelsesområder forårsage kontroverser om selve deres eksistens.

Statskassen

Oplysninger om beskyttelseszoner er optaget i det på grundlag af art. 1, punkt 2 i den føderale lov №221. Statskassen er en statslig (føderal) informationsressource. Sammensætningen af ​​oplysninger om de zoner, hvorunder en særlig retlig ordning, der indeholder den, bestemmes af den 10. lov i denne lov. Disse oplysninger, blandt andet indeholde en beskrivelse af placeringen af ​​grænserne for beskyttede områder, navnet på kroppen af ​​den kommunale / statsmagten, som er blevet besluttet at etablere sådanne zoner, bliver de ændret, detaljer og kilder til offentliggørelsen.

Oplysningerne indeholder også oplysninger om indholdet af restriktionerne for driften af ​​faciliteter inden for de angivne områder. I det 15. artiklen i forbundslov №221 fastsætter pligt for den kommunale / statslige myndighed inden for 10 dage (arbejder) med indførelsen af ​​tildelingstidspunktet, der blev vedtaget inden for kompetence af de relevante strukturer og indstilling / ændring / annullering beskyttelseszonen, til at give det organ regnskabsbilaget med de nødvendige data indgå i statskassen. Det skal tages i betragtning, at i nogle tilfælde er det i henhold til gældende regler for beskyttelse af genstande ikke nødvendigt at godkende en særlig handling. I sådanne situationer basis for optagelse af data i oplysningerne databasen kan virke direkte juridisk dokument definerer den generelle fremgangsmåde for at etablere zoner af en bestemt type, samt at beskrive placeringen af ​​tilsvarende beskyttende del.

FZ "On land management"

Når man overvejer juridiske problemer i forbindelse med etablering af sikkerhedszoner, er det nødvendigt at henvende sig til bestemmelserne i forbundslov nr. 78. Ifølge art. 1 i denne lov fungerer beskyttelsesområder som jordforvaltningsobjekter. For at bestemme grænseretningen er det nødvendigt at udføre de procedurer, der er fastsat i retsakter. Som følge af de trufne foranstaltninger er der i overensstemmelse med artikel 20 i lov nr. 78 udarbejdet en plan (kort) af anlægget. Krav til dets forberedelse samt den form, der er godkendt ved bekendtgørelse nr. 621.

Vigtigt punkt

I overensstemmelse med 22.066-IM / D23 dokumentation bogstavet nummer, som er nødvendig for at indeholde oplysninger om den sikkerhedszone i goskadastra kan leveres af den pågældende person. De har ret til at fungere som ophavsretsindehaver af objektet, for hvilket der opstår en beskyttelseszone. Denne persons beføjelser til at ansøge om den regnskabsmæssige myndighed kan være baseret på en fuldmagt. Dokumentet skal udstedes i overensstemmelse med den etablerede procedure af den struktur, der har besluttet at oprette en sikkerhedszone. I betragtning af, at reglerne ikke giver for behovet for at udforme en særlig lov af kommunen / statslig myndighed, de nødvendige oplysninger i gokadastr underlagt ophavsretten af ​​genstanden for hans ansøgning med bilag planen (kort), der beskriver placeringen af ​​grænser. I mellemtiden udelukker denne bestemmelse ikke, at den regnskabsførende myndighed nægter at medtage oplysninger i registret på grund af lovgivningsmæssige bestemmelser om denne mulighed.

konklusion

Den retsorden, der er oprettet for sikkerhedszonerne i varmesystemer, har en række egenskaber. Først og fremmest er det reguleret af afdelinger. De nuværende regler angiver ikke proceduren for oprettelse af zoner. Der er ikke behov for at udarbejde en særlig handling af den kommunale / statslige myndighed for at etablere dem. Det er ikke reguleret og det øjeblik, hvorfra beskyttelsesområdet betragtes som eksisterende. Dimensionerne af zoner bestemmes normativt ved at fjerne objekter fra strukturerne med den tilvejebragte (minimum) afstand. Områderne formaliseres afhængigt af diameter, pakningstype og andre parametre. Som praksis viser, er indtastning af oplysninger om beskyttelsesområder en ret vanskelig opgave. I mangel af nødvendige oplysninger i registret er der dog risiko for at legitimere handlingerne hos de enheder, der opbygger inden for deres grænser. Hvis rettighederne til opvarmningsnettet ejere overtrædes ved opførelse af steder i sikkerhedszoner, kan emner anmelde til retten eller til ledelsen af ​​Statens Service for Teknologisk, Økologisk, Nukleart Tilsyn med en klage.Næste Artikel
Egenskaber ved montering af en akryl og keramisk brændebakke med egne hænder