CADsupport


Sammensætning og afstande fra byggepladser til ingeniørkommunikation. beskyttelseszoner er defineret i SNiP 2.07.01-89 *, den nuværende effektive version af denne SNIP - JV 42.13330.2011. Faktisk fra denne snip følger det:

Sikkerhedszone af husholdningsaffald

Forskellige tryk og tyngdekraft dræning. Følgelig er sikkerhedszonen husholdnings tryk kloakering - 5 meter Fra røret til grundlæggelsen af ​​en bygning eller struktur.

Hvis kloaksystemet Gravity, så i henhold til SNIP vil sikkerhedszonen være - 3 meter.

I dette tilfælde er minimumsafstanden fra hegnet eller understøtninger i kontaktnetværket før kloakering vil være 3 og 1,5 meter henholdsvis.

Sikkerhedszone af akvedukt

Sikkerhedszone vandforsyning - 5 meter fra grunden til objektet til netværket. Sikkerhedszonen fra fundamentet for indhegning af virksomheder, overpasses, understøttelse af kontaktnet og kommunikation, jernbaner til vandledningen - 3 meter.

Derudover fra JV 42.133330.2011 Tabel 16 (for flere detaljer, se nedenfor) kan du tegne følgende oplysninger om lægning af vandrør og kloakrør:

"2. Afstande fra husholdning til husholdnings- og drikkevandstilførsel bør tages, m: til vandrøret af armeret beton og asbestbaserede rør - 5; op til et vandrør lavet af støbejernsrør med en diameter på op til 200 mm - 1,5, diameter på mere end 200 mm - 3; op til et vandrør fra plastrør - 1,5.

afstand mellem spildevand og industriel vandforsyning Afhængigt af rørets materiale og diameter, såvel som på nomenklaturen og jordens egenskaber, skal den være 1,5 m. "

Sikkerhedszone af varme netværk

Den minimale sikkerhedszone af varme netværk fra kanalens ydervæg, tunnelen, fra kanalen af ​​kanaliseringen der ligger til grundlæggelsen af ​​bygningen - 5 meter.

Sikkerhedszone for kabler og kommunikationsnet

Sikkerhedszonen af ​​strømkabler af alle spændings- og kommunikationskabler fra netværket til grundlæggelse af en bygning eller struktur - 0,6 m.

Og her er bordet selv - dets første del:

Sikkerhedszone for strømforsyning

Men ifølge samme punkt, hvis linjerne med kraft er lagt inden for grænserne af bosættelser under fortovet da:

 • op til 1 kW, tilladt beskyttelseszone fra de ydre ledninger - 0,6 meter til grundlæggelsen af ​​bygningen og 1 meter op ad vejen.
 • For linjer over 1 og op til 20 kW - vil sikkerhedszonen være 5 meter.

Ifølge samme bilag, på steder, hvor linjerne med transmissionslinjer krydser navigable floder, Sikkerhedszonen for dem vil være 100 meter. For ikke-navigerbare floder ændres beskyttelseszoner ikke.

En særlig orden på arealanvendelse er defineret i de beskyttede områder af kraftledningerne. Inden for de beskyttede zoner i jorden er ikke afvist af ejeren, men på dens anvendelse pålagt byrde - ikke at bygge, ikke at gemme, ikke at blokere, for ikke at smadre bunker, ikke at bore borehuller, med hjælp af tungt udstyr kun foretages i samråd med netværket organisation, og så videre. n. mere - se afgørelsen.

Beskyttelseszoner, selvom det bestemmes af ansøgningen, men i sidste ende er indstillet af netværksejer, Oplysninger om dem overføres til kadastrale kammer. I punkt 7 i beslutningen hedder det, at netværksorganisationen skal stille oplysninger om sikkerhedszonenes tilstedeværelse, fare og størrelse på egen regning i disse meget zoner - dvs. etablere passende informationsskilte.

Sikkerhedszone af beboelsesbygninger og offentlige bygninger

Også i JV 42.13330.2011, Du kan finde et bord der regulerer afstanden fra boliger til garager, parkeringspladser og servicestationer og til offentlige bygninger, herunder uddannelses- og førskoleinstitutioner.

Beskyttelseszonen af ​​træer og buske

Faktisk bør denne tabel forstås tværtimod som afstanden fra bygninger til træer og buske (grønne områder).

Det følger heraf, at minimumsafstanden fra bygningens mur til aksen af ​​træstammen er 5 meter.

Gasrørledningens sikkerhedszone

Gasrørledninger skelnes efter aftale (overjordisk, underjordisk) ved tryk inde i røret (fra flere kilopascals til 1,5 megapascals) og rørets diameter. Afstanden fra gasledningen til bygningen er defineret i SP 62.13330.2011 i Bilag B. Her er uddragene fra dette bilag til bestemmelse af beskyttelseszoner for underjordiske og overjordiske gasledninger.

Mindste afstande mellem forsyningsvirksomheder

Selv i JV kan du finde et bord der regulerer den minimale afstand mellem ingeniørkommunikation. Afstande mellem vandforsyning og kloaksystem, elkabler og varmelegemer mellem storm kloakering og husholdninger mv.

Hvorfor har jeg brug for en kloaksikkerhedszone

Afløb for landhuse

Ofte i byen kan du finde tegn med tegn på beskyttelseszoner af elektriske kabler. Men det er sjældent muligt at se den udpegede kloakbeskyttelseszone, selv om eksterne ingeniørnetværk i befolket områder lægges næsten overalt. I tilfælde af skade fra tredjemand fastsætter loven administrativt ansvar med pålæggelse af bøde på gerningsmændene. Men loven fastlægger ikke ansvaret for manglende advarselsskilte om tilstedeværelsen af ​​sikkerhedszoner.

Hvad er ekstern kloakering?

Betydningen af ​​"spildevandsbeskyttelseszonen" henviser til de eksterne netværk. Det er et system af rørledninger, hvorigennem husholdnings- og industriaffald vand, opsamlet ved interne afløbssystemer samt regn og smeltevand, transporteres til pumpestationen, og derefter - til rensningsanlægget.

Afløbet eksterne netværk omfatter:

 • rørledninger af forskellige diametre
 • brønde:
  • syn
  • Perepadnaya
  • roterende

Der tages adskillige vigtige faktorer i betragtning ved udformningen af ​​et kloaksystem. definere:

 • mængden af ​​spildevand
 • driftsbetingelser
 • afstand til nærmeste pumpestation
 • Mulighed for forbindelse til en eksisterende samler
 • sammensætning og egenskaber af jordbunden inden for det foreslåede rørlægningsområde
 • topografi
 • grundvandsniveau
 • klimatiske forhold
 • indefrysning af jord

I modsætning til internt betjenes det eksterne spildevandssystem under mere alvorlige forhold. Ud over effekten af ​​spildevand på rørets indre overflade påvirker eksterne faktorer dem udefra - vådt, aggressivt miljø, temperaturforskelle. Installation af ekstern spildevand udføres fra metal, plast, samt beton og asbestcement rør.

Ordningen i spildevandsanlægget kan være:

 • adskilt - en separat anordning til regnvand og husholdnings spildevand
 • delvis opdelt - separat opsamling af regnvand og husholdnings spildevand med yderligere transport i et fælles reservoir
 • fælles kloaksystem - fælles kloaksystem

Ved design og lægning af hjælpeprogrammer er det nødvendigt at overholde de obligatoriske krav til SNiP. Korrekt udført arbejde med at lægge det eksterne kloaknet vil garantere en langsigtet og problemfri drift.

Konceptet for en sikkerhedszone

Forurenende grundvand

Ethvert kloaksystem er en potentiel fare for drikkevand eller et nærliggende område. For at forhindre deres forurening med kloakafvanding, sikkerhed eller sanitære anlæg, leveres kloakzoner.

Deres størrelse er klart defineret af reguleringsdokumenter - SNiP (byggestandarder) og SanPiN (sanitære regler). Disse dimensioner afhænger af dybden og placeringen af ​​kollektoren, typen og mængden af ​​affaldsvæsker.

For pumpestationer, rensningsanlæg og andre kloaksystemer er der deres egne reguleringsindikatorer, afhængigt af bygningernes størrelse, deres formål og beliggenhed. Oplysninger om deres grænser kan altid hentes fra lokale myndigheder og specialiserede organisationer samt i projektkontorer.

I de beskyttede zoner i kloak er ikke tilladt:

 • plante træer på en afstand mindre end 3 meter fra samlerne
 • skåret eller hælde jord
 • arrangere lager og dumper
 • frembringe eksplosive eller fløjls- værker
 • Brug slagmekanismer og borerigge
 • blokere adgang til strukturer
 • udførelse uden korrekt tilladelse last løft og byggearbejde
 • at flytte jorden tæt på reservoirerne i nærheden af ​​kloakkommunikationen, nedsænke dem massive strukturer, uddybe bunden

Mulige konsekvenser af manglende overholdelse af de krævede standarder

Ulykke med eksterne kloaksystemer

Ulykker af eksterne kloaksystemer forekommer meget oftere end i vandnet, kraftledninger og kommunikation. Dette skyldes, at sikkerhedszoner i kloaknet ikke har advarselsskilte. Organisationer, der driver forsyningsvirksomheder, er forpligtet til at underrette om tilstedeværelsen af ​​elektriske kabler på det servicerede område med passende stationære plader, men dette gælder ikke for kloakker.

Som et resultat producerer udgravningsarbejder i et bestemt område ikke, at han er i vagtzonen. I dette tilfælde er det muligt at beskadige miljøet, alvorlig skade på kloaknet eller genstande, hvilket medfører skade på ejendom, betydelige tab og materielle omkostninger ved restaurering.

Kom ikke ind i en vanskelig situation vil hjælpe en grundig undersøgelse af det område, hvor det er planlagt at producere disse eller andre værker. Log af tilstedeværelsen på det område af kloaknettet er placeret på sine brønde på forsiderne af, som er markeret i form af et stort bogstav "K". Skal bestilles i specialiserede organisationer (design institutter, lokale administrationer, stoler Vodokanal) plan for forsyningsselskaber og opmærksomt ser på det, analysere sikkerhedszoner for at opnå de nødvendige tilladelser til at rådføre sig med eksperter.

Det er forbudt at udføre arbejde i kloakbeskyttelseszoner uden særlig tilladelse. Efter modtagelse af den relevante tilladelse skal entreprenøren:

 • overholder strenge overholdelse af normer, krav og regler
 • Sørg for sikkerheden ved spildevandsledninger og -strukturer samt deres integritet
 • træffe alle mulige forholdsregler ved at suspendere arbejdet, hvis der opdages uoverensstemmelser i de dokumenter og tilladelser, der er givet ham
 • rettidig oprydning af affald, og om vinteren sne og is, sikrer uhindret passage til spildevand faciliteter
 • bede repræsentanten for den organisation, der udstedte tilladelsen til proceduren for levering af objektet

Disse opgaver vedrører alle entreprenører, der arbejder i åbne områder og territorier i beskyttede områder.

Normer og krav til sikkerhedszoner

Sikkerhedszone af spildevand

Generelle lovkrav fremgår af følgende dokumenter:

 • SNiP 40-03-99 - en nyere version af SNiP 2.04.03-85 - grundlæggende designkrav
 • SNiP 2.07.01-89 * - Alt om planlægning og udvikling af bosættelser
 • SNiP 2.05.06-85 * - normer vedrørende de vigtigste rørledninger
 • SNiP 3.05.04-85 * - Organisatoriske spørgsmål og accept af værker

Normerne og størrelserne af beskyttede områder for en bestemt region tilpasses og vedtages af kommunale eller administrative myndigheder.

Sikkerhedszonen af ​​spildevand under normale forhold er etableret afhængigt af rørets diameter:

 • op til 600 mm - mindst 5 meter fra rørledningens vægge
 • 1000 mm og mere - fra 10 til 25 meter i hver retning afhængigt af formålet med kloaknet og sammensætningen af ​​jorden, hvor rørledningen er lagt

Ved bestemmelse af størrelsen af ​​sikkerhedszoner lægges særlig vægt på sådanne parametre som:

 • seismologisk fare
 • gennemsnitstemperatur
 • faktiske fugtighedsværdier
 • grundlæggende grundkarakteristika

Ved ugunstige data øges beskyttelseszonenes størrelse.

SNiP 2.07.01-89 * regulerer klart vandret afstand fra underjordiske kloaknet til:

 • fundament af strukturer - 5 m for tryk og 3 m for gravitation kloaker netværk
 • bøffer, hegn, støtter - henholdsvis 3 og 1,5 m
 • aksler af jernbanemåleren ekstrem skinne - 4 m
 • kørebanen - 2 m til tryk og 1,5 m for tyngdekraft spildevand
 • uden kuvette - 1 m
 • gadebelysning og kontaktnetværk - 1 m
 • støtte til højspændingsnetværk - 3 m

I nogle tilfælde reduceres eller øges afstanden ved at lave endelige beregninger og bestemme begrundelsen.

Nødvendig afstand mellem vand og kloaknet

Fælles lægning af underjordiske rørledninger

Norms SNiP fastsætter afstanden mellem vand og spildevandsledninger og kravene til deres gensidige arrangement.

Vandforsyningsnet skal være placeret over kloakken. Dette gælder især i krydset af kommunikation. Hvis denne tilstand ikke er mulig, placeres kloakrørene i et hus, hvis længde afhænger af jordtype. I loam og ler skal det være 10 meter og i sand - 20 meter. Krydset kan kun foretages i en ret vinkel.

Vigtigt! Hvis det er nødvendigt at reparere kloak- eller vandrøret i stedet for deres krydsning, kan gravemaskinen kun anvendes til en dybde, der er en meter over rørets øverste væg. Yderligere jordarbejder udføres manuelt uden slaginstrumenter.

Afstanden mellem det lokale kloaksystem og de tilstødende underjordiske rørledninger parallelt med byen må ikke være mindre end:

 • 1,5 - 5 m - til vandforsyningen afhængigt af produktionsmaterialet og rørets diameter
 • 0,4 m - til regnvandets afløb
 • fra 1 til 5 m - til gasledningen afhængig af trykket
 • 0,5 m - til underjordiske kabler
 • 1 m - til opvarmning netværk

Med den langsgående indretning af vand- og spildevandstrømmen opretholdes følgende afstande:

 • 10 meter - med en diameter på 1000 mm
 • 20 meter - med en diameter på mere end 1000 mm
 • 50 meter - når man lægger veje i våd jord

Det er forbudt at have kloakeringsnet i sanitære zoner i vandledninger.

Afløbssamlere i vandbeskyttelseszoner skal ligge i en afstand:

 • Fra flodbredderne - 250 m.
 • Fra søerne - 100 m fra vandkanten.
 • Fra underjordiske kilder - 50 meter eller mere.

Vigtigt! Alle disse afstande anbefales at stige med 10%, fordi de beskyttede vandzoner på kredsløbene ikke altid svarer til de faktiske dimensioner.

Afstand fra septiktanken til brønden og andre genstande

Blandt specialister er der forskellige meninger om, hvad der udgør en sikkerhedszone til kloakering. I praksis opstår uoverensstemmelser mellem lokale myndigheder og driftsorganisationer. I dette tilfælde vil de rette argumenter blive bragt af eksperter af vandværker. Derfor vil det foreløbige design, koordinering og eksakte udførelse af alle krav forhindre mulige konflikter og sikre en stabil og problemfri drift af kloakken over mange år.

konklusion

Ved installation af enhver form for spildevand skal de nødvendige tekniske forhold og krav vedrørende sikkerhedszoner overholdes. Der kan være afvigelser fra de accepterede normer for indretning af spildevandssamlere, ændringen i mindste afstand fra ydervæggene til rørledningens vægge. Men sådanne ændringer skal koordineres med de relevante myndigheder og få deres tilladelse til at arbejde i kloakbeskyttelseszonen.

Det er nødvendigt at tage ansvaret for sikkerheden ansvarligt og ikke tillade eventuelle ulykker i kloakkommunikation. Tross alt afhænger livsstøtten for borgere af enhver moderne bosættelse af dem.

Hvad har kloakbeskyttelseszonen fælles med den første episode af den ikoniske film Star Wars?

Afløbsluke - det eneste eksterne referencepunkt, der angiver afløbet

Hvis kloakbeskyttelseszonen skulle omdøbe, foreslår jeg at kalde det en "skjult trussel" analogt med den første episode af den berømte kosmiske saga. Og hele punktet er, at det i modsætning til et elektrisk kabel eller et vandrør ikke har nogen eksterne betegnelser. Men i tilfælde af skader på kloakken vil du have mange alvorlige problemer med loven.

Jeg vil forsøge at gøre dig bekendt med alle de nødvendige oplysninger, der vil hjælpe dig med at forhindre forekomsten af ​​ulykker på udgravninger nær kloaksystemer, samt gøre det muligt for kompetent til at bygge deres egen pibe i regenerering af et privat hjem, uden skade på miljøet.

Udendørs kloakering

Som allerede bemærket ovenfor, henviser udtrykket "bufferzonen" til den ydre kloaknettet, som består af brønde og rørledninger med forskellige diametre, sørge for transport af væsker fra indenlandske og industrielle spildevand pumpestationer, og derefter til et behandlingsanlæg.

Et eksempel på drift af eksterne kloaknet

I dette tilfælde kan brøndene være af tre typer:

 • syn. De er vant til at få adgang til rørledningen til reparation, om nødvendigt og vedligeholdelse;

Billede af et mandehul

 • Perepadnaya. Disse tekniske konstruktioner er designet til at slukke en uacceptabelt høj rensningshastighed;

Grafisk gengivelse af en lodret kloakbrønd

 • roterende. De installeres ved rørledningens drejepunkter, der forbinder sektioner med forskellige retninger.

Rotationsaksel af ekstern kloakering

Faktorer taget i betragtning ved udformningen af ​​ekstern kloakering

 • Volumetrisk mængde spildevand. Utilstrækkelige dimensioner af rørledningen kan føre til brud, hvilket vil medføre alvorlig forurening af miljøet.
 • Operationel belastning. For eksempel kan industrielle spildevand indeholde en farlig mængde syrer og alkalier, hvilket kræver anvendelse af rør fremstillet af specielle materialer;
 • Placeringen af ​​den nærmeste pumpestation. Denne nuance har en betydelig indvirkning på mængden af ​​hældning i rørledningen;

By kloaksystem indefra

 • Egenskaber af jordens sammensætning. Hver jordtype har en anden effekt på hovedlinjen og brøndene der betjener den;
 • Overflade relief. Det refererer til tilstedeværelsen af ​​pits og elevationer, som skal overvejes i processen med at lægge rørledningen;
 • Grundvandsniveau. Det øger også risikoen for forurening af underjordiske kilder, hvilket kræver en særlig tilgang til valget af rørmateriale og metoden til deres forbindelse.
 • Lokalt klima. Konstant tørke eller regelmæssig regner? Dette spørgsmål kræver også et udtømmende svar i udformningen af ​​kloakledninger;
 • Dybde af jordfrysning. Dette er den vigtigste indikator for at bestemme niveauet for nedsænkning i udgravningsprocessen.

Som du kan se, påvirkes det eksterne kloaksystem ikke kun af væskens indre tryk og dets sammensætning, men også af en lang række eksterne parametre, hvilket er særligt vigtigt, når du designer rørledningen med dine egne hænder.

Typer af kloaksystemer

 1. Separat. I dette tilfælde transporteres spildevand og husholdningsaffald separat fra hinanden. Den førstnævnte ende i rensningsstationerne, mens sidstnævnte udledes i floden;

Separat kloaksystem

 1. Polurazdelnaya. Umiddelbart udføres samlingen separat, hvorefter alle spildevand kombineres og leveres til stedet for tvangsrensning. Floden modtager den mindste mængde snavset vand;

Diagram af halvdelt kloaksystem

 1. Obschesplavnaya. Det indebærer generel indsamling og levering af affaldsvæsker i en rengøringsstation. Dette er den mest økonomiske med hensyn til finansielle omkostninger ved byggeriet, men det under kraftige regnskyl gennemført spildevand udledning i floden for at reducere arbejdsbyrden for den rengøringsudstyr, som naturligvis er skidt for den økologiske situation i regionen.

Ordningen for det generelle kloaksystem

SNiP'er vedrørende installation af ekstern kloakering

Hvis vi har besluttet at røre de elementer i enhedens kloaksystemer, er det nyttigt at være bekendt med den generelt accepterede og legitimerede deres afregningsregler er tydeligt illustreret i følgende billede:

Ordning med eksisterende SNiP'er til installation af ekstern kloakering

Alt du behøver at vide om sikkerhedszonen

Bælter af akvatisk beskyttelse

Så, med hvad er den eksterne kloak, har vi sorteret det ud. Hovedopgaven er at transportere spildevand med et tilstrækkeligt højt toksicitetsniveau. Det vil sige, kommer vi til det, jeg skrev i starten af ​​artiklen, nemlig truslen om forurening af drikkevand kilder og frugtbar jord som følge af manglende overholdelse af de operationelle procedurer, den vigtigste af dem er overholdelse af sikkerhedszonen.

Det er også meget vigtigt ikke at krænke de etablerede grænser for allerede anlagte motorveje, da prisen på en bøde ikke må begrænses til finansielle betalinger og blive en strafbar handling.

forbud

Sikkerhedszoner for vandforsyning og kloakering tillader ikke følgende aktiviteter på det overdækkede område:

 • Plante kimplanter af træer i en afstand på mindre end tre meter fra motorvejen. Rotsystemet kan til sidst beskadige rør;

Jeg anbefaler ikke at blive knyttet til en bestemt afstand, og se frem til kronen af ​​lignende voksne træer, og at lande i overensstemmelse med, hvor langt de er afskediget.
Faktum er, at rødderne som regel strækker sig til samme afstand fra stammen som grenene.

Ca. forholdet mellem kronen og rodsystemet i et træ

 • Betydeligt ændre mængden af ​​jord. Installationen tager højde for visse parametre i det omkringliggende landskab, og dets ændringer kan medføre uønskede konsekvenser;
 • Organiser opbevaringsfaciliteter og lossepladser. Dette fremkalder en stigning i trykket på røret, hvilket kan resultere i dens deformation og endda brud;
 • Udfør subversive aktiviteter, oprette bunker eller bore. Ved disse metoder er du sikker på at ødelægge rørledningen;

Gør det ikke på steder, hvor der lægges kloakker

 • Zagorazhivat fri adgang til systemet. Ellers vil der i tilfælde af en ulykke gå tabt kostbar tid for at rydde vejen

Desuden tæller, så der kunne køre bil.
Da f.eks assenizatorskaya professionelt udstyr nødvendige for en omgående evakuering af spildevand trængte på deres hænder ikke donesosh og slange kan ikke være nok.

 • At udføre byggearbejde uden den nødvendige tilladelse fra de relevante myndigheder. Sikkerhedszonen i kloaknet er stadig ikke en zone for fremmedgørelse, og nogle aktiviteter kan udføres på det, men kun hvis kvalificerede specialister har adgang til dette;
 • Skift linje af kysten eller bunden af ​​den nærliggende dam. Faktum er, at dette kan påvirke grundvandets bevægelse, som ikke bør komme i kontakt med de tekniske anlæg af ekstern kloakering.

forholdsregler

Jeg har allerede nævnt ovenfor, men jeg synes ikke, det er overflødigt at endnu engang understrege alle farerne i forbindelse med uforsigtig adfærd af ethvert arbejde i nærheden af ​​det eksterne kloaknet:

 1. Ingen annoncering af eksterne tegn, som det er tilfældet med elkabler og vandrør, bortset fra jernklækket med bogstavet "K", vil du ikke se. Det vil sige, truslen kan faktisk betragtes som helt skjult;

Mønster på en etiket til advarsel om beskyttelseszonen på et elektrisk kabel

 1. Arbejde "i blinde", det er let at beskadige rørledningen, hvilket medfører væsentlig skade på miljøet. Især er denne situation fyldt med de underjordiske floder, der fodrer drikkekilderne;

Reparér arbejde på stedet for beskadigelse af kloakrøret

 1. Glem ikke også de betydelige straffe, der afventer dig i tilfælde af overtrædelse af rensningszonen.

Derfor, hvis du er tæt på de steder, hvor der planlægger at udføre udgravning eller anlægsarbejde, bemærkede døren mærket "K", bedes du kontakte den relevante organisation, i rollen som som kan gøre design institutter, lokale myndigheder, trusts "Vodokanal", planen for forsyningsvirksomheder og tilladelse til at gennemføre de planlagte aktiviteter.

Følgende vejledning beskriver dine forpligtelser, som du skal overholde, når du er bekendt med al dokumentation og får adgang:

 • Det er absolut nødvendigt at overholde alle de nødvendige regler og forskrifter;
 • Gem alle tekniske konstruktioner i kloaksystemet intakt;
 • Stop arbejde og træffe passende forholdsregler, hvis der opdages uoverensstemmelser i den modtagne dokumentation;
 • Tidlig fjernelse af affald, og om vinteren også sne og is for at sikre nem adgang til rørledningen;
 • Vis leveringen af ​​objektet til den officielle repræsentant for den organisation, der udstedte arbejdstilladelsen.

Officielle standarder

Dæksel af dokumentet indeholdende byggestandarder og regler i Den Russiske Føderation

Generelle krav findes i dokumentationen, der er markeret på følgende diagram:

SNiPy, der regulerer overholdelse af kloakzonen

Samtidig skal det bemærkes, at for hver region reguleres stormvandsbeskyttelseszonen i henhold til SNiP og husstanden i overensstemmelse med lokale forhold.

I standard situationer afhænger det hele af rørens diameter:

Sikkerhedszonen i kloaknet kræver alvorlige beregninger

Sikkerhedszone af kloaknet - Et vigtigt spørgsmål, som ofte efterlades uden opmærksomhed i landhusene. Ofte uafhængig enhed Systemet indeholder ikke bestemmelser om obligatorisk bogføring af eksisterende standarder. På grund af hvad vandforsyning denne eller den pågældende genstand forbliver i fare. Det er værd at bekendtgøre dette øjeblik og præcisere standarderne for ikke at lave fejl på dit eget websted.

Hvad er sikkerhedsområdet for kloaknet?

Kloakzone giver fuldstændig sikkerhed for forskellige objekter. De fleste af problemerne skyldes vandforsyning, som, hvis den ikke er korrekt placeret godt kan helt forringes. systemet skal være i en vis afstand. Så beregninger er en forudsætning for fagfolkets arbejde.

Selv når du opretter tryk spildevand nødt til at overveje GOST. Dens data er derfor obligatoriske for udførelse pibe skal passere på et bestemt sted. Af denne grund anbefaler eksperter at tage tallene alvorligt, fordi MONTER NED det vil let angive dets placering.

Hvad er forbudt at gøre i kloakbeskyttelseszonen?

Sikkerhedszoner af vandforsyning og kloakering tvinge til at tage seriøst arbejdet ud. pakning rørledning tillader ikke senere mærker normer og at nægte nogle handlinger. Hvad taler vi om?

 • Træer er plantet i en afstand af 3 meter fra samlerne;
 • Jord kan ikke fjernes eller tilsættes;
 • Enheden af ​​dumper og lagerbygninger er udelukket;
 • Stak og subversiv arbejde er forbudt;
 • Det er forbudt at anvende borings- og slaginstallationer;
 • Adgang til faciliteter bør forblive åben;
 • Byggearbejde udføres med særlig tilladelse.

Når det er arrangeret storm lukket spildevand, SNIP minder om visse krav. Hvis en pakning er påkrævet kloaknet, arbejde er straks kompliceret. Disse handlinger skal udføres stringent, fordi regel gør det muligt at undgå skader på den færdige rørledning.

Hvad sker der, når kravene krænkes?

når stormvand beskyttelseszone Det tages ikke i betragtning ved udførelse af andre værker, der opstår alvorlige problemer. Nogle af dem vises øjeblikkeligt, og andre - med tiden. Under alle omstændigheder bør en person tage disse spørgsmål alvorligt, fordi de ofte viser sig at være kritiske.

 • Gennemgang af rørledningen;
 • sammenbrud godt;
 • Ændring af hældningsvinklen.

Sådanne problemer kan ikke fjernes uden alvorlige reparationer. På grund af dette sikkerhedszone nogen spildevandssamler nødvendigvis taget i betragtning af fagfolk. De eliminerer mulige problemer for at sikre stabil drift af hele systemet.

Hvilke funktioner tages der i betragtning ved beregning af vagtzonen?

Hvor mange meter skal du overlade det til vandkilden? Grundlaget? Disse spørgsmål folk forsøger at finde svar på internettet, men de skal bare anvende de etablerede normer. For eksempel MONTER NED fortæller dig, hvor langt fra ham skal der være kloak. Hvilke miljøparametre anvendes der til beregningerne?

 • Seismologisk aktivitet;
 • Gennemsnitstemperatur;
 • Tilgængelige fugtindikatorer;
 • Jordens egenskaber.

I dag den enkleste dræning systemet er baseret på de præsenterede data. De er vist for forskellige regioner, så oplysningerne er let afklaret af fagfolk. Hvis der ikke er en sådan mulighed, vil hjælpen komme SET og GOSTs. Ved hjælp af data fra dem vil det være muligt at trække visse konklusioner, der giver os mulighed for hurtigt at producere det krævede arbejde.

Afstande til forskellige objekter

MONTER NED foreslår at placeringen af ​​objekter bør være specifik. I forvejen er det nødvendigt at vælge de rigtige steder, styret af projektet, for ikke at gøre alvorlige fejl. Du bør henvise til forskellige forhold og fremhæve de mest signifikante indikatorer.

Kommunikation inden for byen

Det sværeste at bygge bagagerum rørledning i byforhold. Tætte bygninger tillader dig ikke frit at vælge en placering, så kommunikationsdesignerne skal foretage omhyggelige beregninger. Hvilke afstande skal du overveje?

 • Afhængig af rørets diameter varierer afstanden til vandrøret fra 1,5 til 5 meter;
 • Før stormens kloaksystem - 0,4 meter;
 • Afhængig af trykket i gasrørledningen varierer afstanden fra 1 til 5 meter;
 • Til varmesystemerne - 1 meter.

Kravene er angivet på grundlag af eksisterende SNIPs. vis bevogtet objektet giver de nødvendige inputdata, der anvendes i praksis, hvilket giver præcise indikatorer for den efterfølgende placering. Disse oplysninger er fortsat grundlæggende for fagfolk. De er derfor baseret på det, og selv i bymæssige forhold fremkommer der regelmæssigt nye meddelelser.

Langsigtet arrangement af vandforsyning og kloaksystem

Longitudinal placering regn sanitet og vandforsyning beskriver også SET. Han foreslår, hvor systemet kan lægges, udelukkende baseret på rørets diameter. Hvilke data skal jeg huske?

 • Diameteren er 1 meter - 10 meter;
 • Mere end 1 meter - 20 meter;
 • Lægning i våd jord - 50 meter.

Disse data er konstante. Condoning er ikke tilladt, da det kan påvirke vandforsyningen negativt. Følgelig installation underlagt strenge krav.

Spildevandssystemer kan ikke lægges i sanitetszoner af de vigtigste vandrør.

Vandbeskyttelseszoner

Når der er planlagt arbejde i vandbeskyttelseszonen, beskyttende lag øges, men selv i dette tilfælde er det nødvendigt at huske visse afstande. bygning selve genstanden forårsager uoprettelig skade på miljøet, og solfangeren bliver til et reelt problem. Hvilke indikatorer er vigtigere end andre?

 • 250 meter til flodbredden;
 • 100 meter til bredden af ​​søen;
 • 50 meter fra underjordiske kilder.

Du kan ikke bryde krav. Efter lægningen kan du fuldstændigt forstyrre den økologiske situation i området, så specialister beregner afstande nøjagtigt. Det skal bemærkes, at der i overensstemmelse med lovgivningen om miljøbeskyttelse er fastsat en alvorlig administrativ straf for påvisning af overtrædelser.

Afløb er et komplekst system, der kan skade forskellige genstande. Praksis viser, at de nuværende krav ikke er forgæves regelmæssigt kontrolleret for hver region. Kun dette udelukker faren for at beskadige visse objekters arbejde, så professionelle er seriøse om design.

Kloakzone

Husholdningsaffald udgør en risiko for vandforsyningskilder og miljøet. Derfor var der en slags ting som sikkerhedszone af spildevand. I SNiPe er dimensionerne af det beskyttede område og betegnelsesparametrene stavet ud. Dette område tjener ikke blot til at beskytte vand og jord, men også for at beskytte spildevandsrørledningen mod skader.

Derfor er det i det beskyttede område forbudt: konstruktion, plantning af træer og andet arbejde. Nogle gange kan du se et tegn med indskriften, at der er en sikkerhedszone, for eksempel et elektrisk kabel. I denne zone er enhver form for jordarbejder forbudt.

Sikkerhedszonen i kloaksystemet, i modsætning til kommunikationskabler eller elektricitet, af en eller anden grund ikke har en visuel indikation. Måske skyldes dette en mangel på lovgivere, men loven giver ansvar for skader på spildevandsanlæg (artikel 7.7 i loven om administrative lovovertrædelser) i form af faste bøder. Og hvis skader på kloaksystemet fører til forurening af jord eller drikkevand, er det også muligt at etablere en straffesag mod ulykkes skyldige.

Generelt koncept - Sikkerhedszone af spildevand

En sikkerhedszone er det område, der omgiver enhver kommunikation, i vores tilfælde - et eksternt kloaksystem. Inden for dette område er det ikke nødvendigt at udføre sådanne handlinger som:

 • plantning af grønne plantager
 • oplagring af byggematerialer;
 • opbevaring af affald;
 • jordarbejder - pits, grøfter osv. ;
 • skåret eller undergrunden af ​​jord;
 • konstruktion;
 • Uautoriseret konstruktion af kørebanen, endog midlertidig af betonplader;
 • blokering af fri passage til kommunikation.

Grænsen for beskyttelseszonen bestemmes af Miljøministeriet, og de nøjagtige data findes i den lokale afdeling, der er ansvarlig for bortskaffelsen af ​​vand.

Vagtsoneens størrelse

Kendskab til lovkrav vil være påkrævet ved installation af et kloaksystem. Ejere af private hjem udfører hyppigt dette arbejde selvstændigt, men det fritage dem ikke for overholdelse af de regler og regler, der er reguleret i SNiP.

Til noten! Før du udfører installationsarbejdet, læs omhyggeligt de dokumenter, der regulerer reglerne for det udendørs spildevandssystem:

I SNiPe er generelle regler og krav specificeret. Ved definition af mere nøjagtige grænser er det nødvendigt at adressere i lokal administration. Sikkerhedszonen i enhver kloak, uanset tryk eller tyngdekraften, er begrænset til fem meter på hver side af rørledningen.

Afstanden måles fra rørets sider. Reglerne fastsætter også særlige forhold, hvorved beskyttelseszonen stiger til 10 meter i hver retning.

Særlige betingelser omfatter:

 • seismisk farlige områder
 • regioner med lav luft og jordtemperaturer;
 • områder med våde og svage jordarter.

Afstand til vandkilder

Hvis den eksterne kloakledning er beskadiget, kan det udledte afløb ikke kun komme ind i jorden, men også vandkilder. Derfor fastsætter SNiP ikke kun restriktioner for placering af spildevandssystemer fra veje, bygninger mv., Men også i hvilken afstand dræningen skal placeres fra floder, søer og vandrør.

Afløbsrør bør ikke passere nærmere:

 1. 250 meter fra floderne;
 2. 100 m. Fra søen;
 3. 50 m fra den underjordiske kilde;
 4. 10 meter fra vandrøret med en rørdiameter på op til 1 m, med en diameter på mere end 20 meter;
 5. 50 meter uanset diameter, hvis jorden på stedet er for fugtig.

Til noten! For at undgå fejl ved bestemmelsen af ​​sikkerheds- og sanitetsafløbet skal afstanden øges med 10% fra normativiteten.

Hvordan man ikke beskader spildevandet

Alt udgravningsarbejde skal begynde med en nøje inspektion af området. Hvis der ikke er nogen forbudte tegn rundt, er det muligt at bestemme tilstedeværelsen af ​​et kloakrør ved tilstedeværelsen af ​​en brønd, på hvilken en luge med bogstavet "K" er installeret.

Undlad også at appellere til den lokale administration for kommunikationsplanen for dem, der passerer i et bestemt område. For at arbejde i sikkerhedszonen skal du kontakte det pågældende driftsselskab for skriftlig tilladelse. Uden en sådan tilladelse er handlinger i kloaksystemets krydszone ulovlige.

Endvidere er overtrædelsen af ​​reglerne

Skader på kloaksystemer forekommer oftere end vandrør eller elkabler. Disse ulykker skyldes ikke uopmærksomhed, men fra det faktum, at det ikke altid er klart, hvor røret blev lagt. Som nævnt ovenfor handler det om defekte love.

Efter at have lagt et el- eller vandrør skal organisationen ansvarlig for vedligeholdelse og drift af disse netværk installere advarselsskilte. Selvom installation af advarselsskilte under udlægningen af ​​spildevandsledningen ikke er givet.

Det viser sig, at ejeren af ​​kloakken ikke er forpligtet til at rapportere tilstedeværelsen af ​​en sikkerhedszone. Derfor ligger ansvaret for skader på det eksterne spildevand på:

 1. driftsselskab - hvis der ikke var nogen advarselsskilte;
 2. producenten af ​​værkerne - hvis der var tegn, men de blev ignoreret.

Hvis netværket er beskadiget, vil den skyldige blive bragt til ansvar i form af en bøde, og hvis bivirkningen som følge af ulykken bliver skadet, vil straffen blive strengere.

Video: Sikkerhedszone for vandforsyning og kloakering

Sikkerhedszone af bygningen. Kloakzone

Ethvert kloaksystem er en potentiel fare for drikkevand og miljø. Derfor er der et sådant koncept, at beskyttelseszonen af ​​spildevandsslag bestemmer områdets størrelse og standarderne for dets betegnelse. Det er forbudt at bygge, plante træer og udføre en række værker på det beskyttede område. Lad os overveje, hvilke regler for udstyr i sikkerhedszoner der nu accepteres i byggeriet.

Sikkert så mange de etablerede tabletter, hvilket tyder på, at der på dette sted er et beskyttet område. Sådanne plaques er f.eks. Placeret på steder, hvor det elektriske kabel lægges. Det er strengt forbudt at udføre uautoriserede jordarbejder i den zone, der falder under den etablerede plade.

Der er også sikkerhedszoner af vandforsyning og kloakering. De er skabt til at løse to problemer:

 • Med målet om miljøbeskyttelse.
 • For at beskytte rørledningerne mod skader.

Det generelle koncept for et kloakafskærmningsområde

Sikkerhedszoner i kloak kaldes de områder, der omgiver strukturen i kloaknet. Inden for kloakkerne bør følgende foranstaltninger undgås:

 • Plantning af træer;
 • Skurvegraver og pits;
 • Opbevaring af brænde eller andre materialer;
 • Arrangementet af lossepladser.
 • Planlægning af opførelsen af ​​nogle bygninger, piling eller sprøjtning.
 • Udførelse af værker, der hæver eller sænker niveauet af jord, det vil sige produktion af skiver af jord eller dens undergrund.
 • Enheden af ​​en vejbelægning fra jernbetonplader, selv om denne vej af tid udnævnes.
 • Fremstillingen af ​​enhver handling, som følge af, at passagen til kloaknet vil blive blokeret.

Som regel er grænserne for beskyttede områder foreskrevet i et dekret udstedt af Miljøministeriet. Nøjagtige oplysninger om størrelsen af ​​sikkerhedszoner kan fås fra lokale vandværker.

Hvad er faren for manglende overholdelse?

Det må siges, at der ikke er så sjældne tilfælde af skader på kloakledningen som følge af jordarbejder. De sker endnu oftere end skader på vandledninger eller strømkabler.

Ulykkesulykker skyldes, at producenten simpelthen ikke ved, at rørledningen passerer her. Det er et spørgsmål om en vis inkonsekvens af love. Så når man f.eks. Lægger kraftoverføringsledninger eller bygger et vandrør, skal driftsorganisationen indstille advarselsskilte.

Men den obligatoriske installation af et skilt, der advarer om, at der er en kloakbeskyttelseszone her, er ikke lovligt reguleret. Det vil sige, at den klare indikation af, at ejerne af spildevandssystemer skulle udpege placeringen af ​​vagtzonens tegn, loven gør det ikke.

Således hvis rensningsrørledningen som følge af noget arbejde blev beskadiget, vil ansvaret blive båret af:

 • I mangel af et advarselsskilt, driftsorganisationen.
 • Hvis tegnet var til stede, men blev ignoreret, hviler ansvaret hos fabrikanten af ​​arbejdet.

For skaden på spildevandsnetværket er den skyldige administrativt ansvarlig. Hvis ulykken forårsagede skader på miljøet, vil ansvaret være anderledes.

Tip! Inden der udføres jord eller andet potentielt farligt arbejde til rørledningen, er det nødvendigt at studere terrænet. Oplysninger om placeringen af ​​kloakbeskyttelseszoner kan fås hos den organisation, der forvalter vand- og spildevandsnettet.

Afløbet af kloaksystemer

De lovgivningsmæssige krav til størrelsen af ​​sikkerhedszoner skal ikke kun kendes til producenterne af arbejdet. I dag bygger husejere deres egne lokale kloaksystemer, samtidig med at de normer og parametre, der reguleres af SNiP'er, overholdes.

Tip! Dokumenter, der regulerer reglerne for installation af kloaksystemer:

Men man bør vide, at kun generelle krav er fastsat af SNiPs, mens den nøjagtige størrelse er fastsat af lokale myndigheder. Under normale forhold er beskyttelseszonen af ​​tyngdekraft og tryk kloak 5 meter på hver side af røret. Måling er lavet fra rørledningens sidevæg.

Der er også særlige forhold, der kan påvirke størrelsen af ​​sikkerhedszonerne, sådanne betingelser omfatter:

 • Høj seismisk fare
 • Ekstremt lave temperaturer om vinteren
 • Svage eller overdrevent fugtige jordarter.

Under så vanskelige forhold fordobles beskyttelseszonen og er 10 meter i hver retning fra rørets sidevægge. På samme måde er der installeret en stormvandsbeskyttelseszone.

Regler for placering af kloak i forhold til vandkilder

Da skader på kloaksystemer udgør en alvorlig trussel for miljøet, er der strenge regler for at placere spildevandsledningen i forhold til vandkilder.
Rørledningssystemer skal være placeret i en afstand:

 • Ikke mindre end 250 meter fra floden.
 • Ikke mindre end 100 meter fra søen.
 • Ikke mindre end 50 meter fra underjordiske kilder.
 • Mindst 10 meter fra vandforsyningsrørledningen, forudsat at rørdiameteren er mindre end en meter. Hvis rørets diameter er mere, skal afstanden være mindst 20 meter.
 • Hvis vandrøret er placeret i gennemtrængelige eller stærkt fugtige jordarter, skal afstanden til kloakrørene være mindst 50 meter, uanset rørets størrelse.

Vigtige nuancer

En omhyggelig undersøgelse af kravene til SNiP er vigtig, både for de udviklere, der er involveret i at lægge kloakanlægget, og for dem, der planlægger at udføre noget arbejde i det beskyttede område. Men når man studerer SNiP'er, må man ikke glemme kravene i lokal lovgivning.

Selvfølgelig, da det blev godkendt, blev de samme SNiP'er taget som grundlag, men nogle nuancer er mulige, hvis overholdelse ikke kan føre til problemer for udvikleren. Udviklere bør tage højde for, at der fortsat er lokale lovgivningsmæssige retsakter inden for rammerne af retssager.

Hvis kloakledningsledningen ifølge planen passerer i nærheden af ​​bygninger, skal lægningen udføres i en afstand fra deres fundament, der fastsættes af sanitære normer. Reduktion af denne afstand er kun mulig med skriftligt samtykke fra bygherren til at udføre arbejdet.

Sikkerhedszoner af vandforsyningssystemet

Sikkerhedszonen på vandrøret er konstrueret for at beskytte drikkevandskilden mod mulig forurening. Ved konstruktion af et vandrør træffes der derfor foranstaltninger for at undgå situationer, som kan føre til forringelse af kvaliteten af ​​det medførte vand.

Bælter af vandbeskyttelseszone

Sanitære zone for vandforsyningen består af tre bånd. Projektet i zonen skal koordineres med den sundheds-epidemiologiske tjeneste, Vodokanal-virksomheden og andre interesserede organisationer.

 • Vagtsens første bånd omarrangerer en cirkel med et center ved vandindtagets punkt og har en radius på 30-50 meter. Hvis der er flere kilder, er det nødvendigt at tildele flere sikkerhedszoner.

Tip! Hvis det er nødvendigt at reducere radiusen af ​​det første beskyttelsesbælte, er det nødvendigt at anvende til den sanitære-epidemiologiske kontroltjeneste, da dette problem er inden for dette organs kompetence.

Bredden af ​​beskyttelseszonen langs rørledningerne, gennem hvilken vand transporteres, bestemmes afhængigt af jordtype.

 • Hvis rørledningen ligger i tør grund, er beskyttelseszonen bredde 10 meter i hver retning, hvis rørdiameteren ikke når 1000 mm og 20 meter i hver retning, hvis der etableres en større rørledning.
 • Ved konstruktion af et vandrør i våd jord er beskyttelseszonen 50 meter i hver retning uanset diameteren af ​​det anvendte rør.

Tip! I tilfælde af at vandledningen går gennem allerede bebyggede områder, er det tilladt at reducere sanitære zoner, når de er enige om SES-tjenesterne.

Hvad skal der ikke være i akveduktens sanitære zone?

I sundhedsbeskyttelseszonen bør der ikke være:

 • Harvester, gødningsoplagring, skraldemodtagere og andre kilder til potentiel vandforurening.
 • Vandkanaler er forbudt at udføres på lossepladser, filtreringsområder af spildevand, afvandede landbrugsarealer, kvægkyrkogårde og kirkegårde.

Således er sikkerhedsområdet for vandforsynings- og kloaksystemet det område, der er tildelt til beskyttelse af rørledninger mod skader under jordarbejder. Hertil kommer, at vandforsyningens sanitære zone tjener til at beskytte vandforsyningskilden mod forurening, og kloakbeskyttelseszonen er nødvendig for at forhindre jordforurening med spildevand.

Alle står overfor i livet med tegnene "Sikkerhedszonen på kablet" eller "Zone for sanitær beskyttelse af reservoiret". Men ikke engang alle bygherrer ved, at der er en kloak beskyttelseszone. Ved første øjekast er spørgsmålet logisk: "Hvad er der for at beskytte?" Men undertiden kan denne uvidenhed føre til ubehagelige konsekvenser - både ejere af private huse og embedsmænd fra forskellige forsamlingsorganisationer. Sådan undgår du det - læs videre.

Skader på eksterne kloaknet er ikke en sjælden forekomst. Og det møder en frekvens, der er endnu større end på ledningsnet til vandrør, elektricitet eller kommunikation.

I denne henseende har jordforbedringsselskaber - både juridiske enheder og ejere af private jordbesiddelser, graver grøfter og grøfter, større risiko for at skade vandforsyningssystemet end andre kommunikationer

Fordi de ikke ved, at der på dette sted er en sikkerhedszone af kloaknet. Hvad er årsagen til dette?

Ejers og driftsorganisationers opgaver til installation af advarselsskilte ved passage af underjordiske kabler eller rørledninger på et givet sted, grænsen for reservoirets sanitære zone er direkte foreskrevet i lovgivningsvedtægterne. I tilfælde af vandforvaltning er dette vandkoden. I resten - særlige love og regler.

Og kun for et kloaksystem er sådanne krav ikke reguleret. I sidste ende - hvis andre kommunikationer er beskadiget, men der ikke var nogen advarselsoplysninger på dette websted - ansvaret bæres af den, der ikke installerede tegnet. En arbejdsmand er skylden, hvis den tilsvarende plade var, men han ignorerede den.

Situationen med afløbsrørledninger er meget mere kompliceret. Her fastslog lovgivere af en eller anden grund ikke klare normer, og netværksejere er ikke forpligtet til på en eller anden måde at betegne rensningszonerne.

Imidlertid er beskadigelse af spildevandsanlæg fra lovsynspunktet en administrativ lovovertrædelse.

Vær opmærksom! Den administrative kode lyder: "Artikel 7.7. Skader på genstande og systemer til vandforsyning, vandforsyning, hydrauliske strukturer, anordninger og installationer til vandforvaltning og sikring af vand

Skader på faciliteter og vandforsyningssystemer, dræning, hydrauliske strukturer, apparater og installationer vandforvaltning og beskyttelse tildeling straffes med en administrativ bøde på borgere i mængden af ​​tusind til tusind fem hundrede rubler; på tjenestemænd - fra to tusinde til tre tusind rubler; på juridiske enheder - fra tyve tusind til tredive tusind rubler. "

Det skal bemærkes, at artiklen kun taler om direkte skade på systemer og strukturer. Hvis der samtidig var skadelige virkninger for miljøet - det ville være en anden lovovertrædelse, måske ikke en. Og den skade, der skyldes de skyldige, skal tilbagebetales. Så det er helt muligt, gør dine egne ting, og ikke tænke noget dårligt, komme i alvorlige problemer.

forholdsregler

I betragtning af de mulige negative konsekvenser er det værd at forsøge at forhindre deres forekomst. Når du laver jordarbejder, skal du studere det omkringliggende område.

Hovedskiltet for tilstedeværelsen af ​​forskellige kloaker er lukkerne med karakteristiske store bogstaver "K". Problem det kan også koordinere tegn eller mærkning med maling.

Men selvom de ikke findes - er det bedre at være sikker og kontakte den lokale vandkanal. Der er ordninger for alle kloaksystemer, hvor det er angivet, om der er placeret en kloakkollektor eller anden struktur i dette afsnit.

For at undgå efterfølgende uoverensstemmelser er det bedre at anmode om en bekræftet kopi af planen. Hvis det viser sig, at sikkerhedszonen der stadig er der - kan du straks søge om tilladelse til at arbejde. Uden en sådan tilladelse er det umuligt at udføre arbejde i nærheden af ​​spildevandet.

Dimensioner af vagtzoner

Normative krav til størrelsen af ​​spildevandsbeskyttelseszoner er nyttige for at kende ikke kun for ikke at uheldigvis beskadige rørledninger. Tross alt organiserer ofte byggefirmaer eller ejere af husholdninger deres egne. Og mens de også kræver overholdelse af de etablerede parametre. De er reguleret af kravene i flere SNIP'er.

Vær opmærksom! Dokumenter, der regulerer kloakkenes regler:

SNiP 40 - 03 - 99 «Afløb, eksterne netværk og strukturer»,

SNiP 3.05.04 - 85 * "Eksterne netværk og strukturer for vandforsyning og kloakering" og SNiP 2.05.06 - 85 "Trunk pipelines. Byggekoder og regler. "

SNiP'erne fastsætter generelle standarder, men specifikke tal fastsættes af de lokale repræsentative magtorganer - den lovgivende forsamling mv.

Under normale forhold er beskyttelseszonen af ​​trykafløbet 5 m i hver side fra kanten af ​​rørets sidevæg. Det samme gælder tyngdekraftens afløbssystem.

De særlige forhold, der påvirker størrelsen af ​​sundhedsbeskyttelseszoner, omfatter regionens lave gennemsnitlige årlige temperatur, høj seismisk fare, svage og vandløbne jordarter og andre betingelser angivet i SNiPs. I sådanne tilfælde øges POP'erne i en afstand på 10 m 5 m i hver retning fra kanten af ​​rørledningens sidevæg.

Tilsvarende arrangeres en vagtzone af storm spildevand.

Kloakafskærmning

Kloakering er en kilde til øget fare for forurening for vandledninger og vandforsyningskilder. Derfor bør ikke kun bygninger og veje henvises fra det til en vis afstand. Afvandingsnet kan heller ikke lokaliseres nærmere end visse afstande til vandveje.

Og tallene er imponerende. Afløb i vandbeskyttelseszonen skal være placeret i en afstand af mindst: 250 m - fra vandkanten af ​​floder, 100 m - fra søen, 50 m - fra underjordiske vandkilder.

Der stilles også tilstrækkeligt strenge krav til den fælles ordning for vandforsyning og dræningsrørledninger. Dette er 10 m for et vandrør med en diameter på op til 1000 mm, 20 m - til store diametre og 50 m - hvis rørene passerer i våd jord, mens rollens diameter ikke afspilles.

Tip! Opret kloakering i zoner med sundhedsbeskyttelse af vandforsyningsanlæg bedre med en margin på 10% eller mere af lovkravene. Der er ofte tilfælde, hvor måledataene, og selv piercingen af ​​bygherrens gruber og organisationen, der beskæftiger sig med vandforsyningen, adskiller sig. Ifølge vandkanalen er det område, hvor sikkerhedszonen er installeret kloakfangst, ifølge bygherrerne - nej. Som regel er det sidste ord tilbage for vandeksperter.

Omhyggelig planlægning og nøjagtig projekttilførsel til området bør gives den største opmærksomhed. Overhovedet vil overførslen af ​​et kloaknet være meget dyrt, og i nogle tilfælde er det simpelthen teknisk umuligt.

Drift som det er umuligt at udføre kraftigt, fordi selv dette faktum, selv i fravær af en ulykke - er en lovovertrædelse, og hvis han tilfældigvis forurening af vand-forsyningen facilitet spildevand - kan vi tale om endnu strafansvar.

Vigtige nuancer

Omhyggelig opmærksomhed til kravene i bygningsreglementer er nødvendige for arrangørerne af spildevand, og for dem, der tilbringer nogle værker eller opførelse af anlæg i beskyttelseszonen spildevand eller hendes omgivelser.

Men man bør også huske om lokal lovgivning. I det hele taget er det baseret på de samme SNiP'er, men enkelte emner kan have deres egne indstillinger, hvilket kan blive en ubehagelig overraskelse.

Der henvises til disse dokumenter (f.eks kapital er Moskva regering resolution af 17. avgusta1993, N 798 "om godkendelse af" Regler for brug af systemer af Moskva kommunal vandforsyning og sanitet "), og tage hensyn til deres krav til produktion af værker.

Ofte opstår uoverensstemmelser over afstanden mellem vandforsyningen og kloakken på grund af det faktum, at ifølge SNiP 2.07.01-89 * "Byplanlægning. Planlægning og udvikling af by- og landdistrikterne "Den regulerede afstand mellem vandforsyning og tryk kloaknet og grundlaget for bygninger og strukturer er 5 m.

Mange udviklere styres af denne figur og falder under brand af vodokanal sanktioner. Faktum er, at i denne SNiPe angives den mindste tilladte afstand. Og målene for vagtområdet på motorvejen er reguleret af SNiP 2.04.02-84 og SanPiN 2.1.4.1110-02, og deres dimensioner er angivet ovenfor i denne artikel.

Lovhåndhævelsespraksis viser, at prioriteten for retssager forbliver i de seneste dokumenter.

Risikoen for at komme ind i en vanskelig situation, og de der lægger en dræningsrørledning nær bygninger og strukturer. I disse tilfælde skal de udføres fra dem i en afstand, der er fastsat ved grænserne for sanitære zoner, en reduktion i denne afstand er kun mulig med skriftlig tilladelse fra ejeren af ​​anlægget. Ja, og i dette tilfælde forsøger medarbejdere fra lokale vandværker med jævne mellemrum at finde krænkelser.

Sikkerhedszoner af varme netværk er installeret for at sikre sikkerheden af ​​genstande. Inden for disse områder er der et særligt regime for at drive økonomiske aktiviteter. Lad os også overveje, hvilke krav, som et termisk netværks sanitære beskyttelseszone skal svare til.

Retsgrundlag

I øjeblikket er der en række dokumenter, i henhold til hvilke sikkerhedszoner i opvarmning netværk oprettes og anvendes. Bestilling Gosstroy nummer 92 af 21. april 2000 betragtes som en af ​​nøglehandlingerne. I overensstemmelse hermed blev organisatoriske og metodologiske henstillinger om brug af offentlige varmeforsyningssystemer i bosættelser i Den Russiske Føderation godkendt. I henhold til punkt 33 i dette dokument skal de under driften af ​​disse faciliteter beskyttes. Den indeholder et sæt organisatoriske og tekniske foranstaltninger med det formål at begrænse aktiviteter inden for det etablerede område. For at beskytte objektet, en sikkerhedszone

Den sidste udgave blev vedtaget den 24. juni 2003, men blev ikke registreret af Justitsministeriet. I den henseende anser domstolene de nye regler ugyldige. Ved overvejelse af tvister anvendes SNiP 2.04.07-86. Reglerne indeholder en liste over handlinger, der er forbudte inden for områder med en særlig ordning for brug. Da beskyttelsen af ​​genstande er det primære mål for hvilke beskyttelseszoner af opvarmningsnet skabes, forbyder SNiP:

 1. At placere inden for de angivne områder opbevaring af olieprodukter, aggressive kemiske materialer, til konstruktion
 2. Pile indgange og tilgange til strukturer og genstande, gemme store og tunge ting, oprette hegn og installere andre strukturer, herunder midlertidige.
 3. At udstyre legepladser og idrætspladser, stoppesteder, markeder, parkeringspladser af alle slags køretøjer, køkkenhaver, garager og så videre.
 4. Arranger dump, brænd industriaffald, husholdningsaffald, tændingsbål.
 5. At udføre arbejde med brugen af ​​stødmekanismer til udledning af ætsende og ætsende forbindelser samt brændstof og smøremidler.

Yderligere forbud

Sikkerhedszonen i opvarmning netværk er under ansvaret for den virksomhed, der forvalter anlægget. På grund af dette er det ikke tilladt uden det skriftlige samtykke fra disse organisationer at producere:

 1. Revision, opførelse, genopbygning af strukturer.
 2. Udgravning, plantning buske / træer, planlægning af jorden, arrangement af monumental blomsterbed.
 3. Lastning og losning, arbejde, ledsaget af brud på fortov og jord.
 4. Konstruer overgange og krydsninger gennem rørledninger.

Betingelserne for at opnå tilladelse til og gennemførelse af disse foranstaltninger er fastsat i modelforordningens § 7-8. Godkendelsen skal ske mindst tre dage før arbejdet påbegyndes.

Modelforskrifter

I overensstemmelse med dem oprettes der en passende sikkerhedszone i varmeanlægget på hvert sted. Normer er obligatoriske for overholdelse af alle virksomheder, institutioner, organisationer, uanset deres organisatoriske og juridiske type. Baseret på Model Regulations kan forskrifter udvikles af lokale myndigheder under hensyntagen til særlige forhold. Kravene bør dog ikke være lavere end dem, der er fastsat i basisdokumenterne. Reglerne gælder for alle organisationer, der udfører genopbygning, opførelse, teknisk genudrustning og drift af varmesystemer. Kravene er også obligatoriske for overholdelse af virksomheder, der bruger veje, jernbaner og sporvogne, grønne områder, flytninger eller genopbygning af dem nær beskyttede steder.

Sikkerhedszone for varme netværk: Hvor mange meter skal beskyttes?

Stykkerne ligger langs motorvejene. På jorden repræsenterer de jordallokeringer, hvis bredde bestemmes af vinklen på jordens naturlige hældning. Det kan dog ikke være mindre end 3 m i hver retning eller udefra af det isolerede varmepumpe. Sidstnævnte er relevant for kanalisering. Den mindste afstand, som skal fjernes fra strukturer, bygninger, lineære objekter, bestemmes under hensyntagen til forskellige faktorer. Først og fremmest tages der hensyn til type pakning og klimatiske forhold i området. De beregnede afstande er obligatoriske for overensstemmelse med design, direkte konstruktion samt reparation af faciliteter.

krav

Virksomheder, der har fået skriftligt samtykke til at udføre arbejde inden for beskyttelsesområderne, er forpligtet til at gennemføre dem med opfyldelse af forhold, der sikrer sikkerheden af ​​faciliteterne. Først og fremmest er der givet en instruktion inden starten af ​​begivenhederne. Det udføres af objektets ejer. Han overbeviser kunstnerne med placeringen af ​​underjordiske strukturer, arbejdsordenen. En tilsvarende note er lavet om dette i journalen, eller en handling er udarbejdet. Briefing af arbejdere, brigade ledere, mekanikere, kranoperatører, mastere og andet personale er ansvarlig for den udøvende kunstner. I henhold til modelforskriftens § 17 skal det være frit for adgangen til specialister fra virksomheder, i hvis jurisdiktion de er beliggende. Dette krav vedrører især genstande beliggende på andre organisationers område. Sikkerhedszonen i varme netværk bruges til reparation og vedligeholdelse af konstruktioner, installationer, strukturer. Virksomheder med ansvar for hvilke faciliteterne er placeret har ret til at forbyde udførelsen af ​​værker, der overtræder de fastsatte krav.

Særlige regler for oprettelse af beskyttelsesområder

I overensstemmelse med lovens artikel 89 (stk. 2) fastsættes reglerne for terrænet af regeringen. Proceduren for oprettelse af arealer blev især godkendt ved resolution nr. 160 af 24. februar 2009. Med hensyn til industrielle og andre specialformål fastlægges reglerne for dannelsen af ​​sikkerhedszoner i varmeanlæg:

 1. Regeringen. Beslutninger vedtages med hensyn til territorier, der er i føderalt ejerskab.
 2. Forvaltningsorganer i regionerne. Der træffes passende beslutninger vedrørende de områder, der tilhører de russiske føderations emner.
 3. Lokale myndigheder. Disse organer bestemmer proceduren for de zoner, der er oprettet i de områder, der er klassificeret som kommunale ejendomme.

Registreringsformular

Sikkerhedszonen i kommunale varmesystemer er dannet af virksomheden, som udfører vedligeholdelse og drift af det pågældende anlæg. Organisationen bør gælde for den føderale forvaltningsorgan, der fører teknisk tilsyn og kontrol inden for elindustrien. I denne struktur indgives en ansøgning til koordinering af grænserne inden for hvilke en sikkerhedszone af kommunale opvarmningsnetværk vil blive oprettet. Ansøgningen anses for inden for 15 dage fra datoen for optagelse til myndigheden. Når grænserne er aftalt, gælder servicevirksomheden for kadasterregistreringsmyndigheden. I denne struktur er der indsendt en ansøgning om indtastning af oplysninger om grænserne for zonen i statsregistret.

Kontroversielle øjeblikke

Strukturer, der er bemyndiget til at træffe beslutninger om oprettelse af beskyttelseszoner, kan bestemmes af statslige bestemmelser, retsakter af regionale / lokale forvaltningsorganer. De nuværende regler giver ikke mulighed for en klar procedure for oprettelse af beskyttelsesområder. Især er behovet for at vedtage en særlig handling fra et statsligt organ eller en lokal struktur ikke bestemt. I dette tilfælde er de dimensioner, der skal opfyldes, fastsat i reglerne. De formaliseres afhængigt af forskellige parametre (diameter, type pakning osv.).

I mellemtiden skal det bemærkes, at SNiP definerer kun mindste afstande fra objekter til strukturer. I dette tilfælde reguleres beskyttelsesarealernes dimensioner ikke. I denne sammenhæng er det sandsynligt, at der er vanskeligheder med at begrunde grænserne og området for sikkerhedszonen i forbindelse med det specifikke varme netværk. Et andet vigtigt mellemrum bør noteres. Hverken reglerne for den tekniske drift af termiske kraftværker eller SNiP'er er der en ting som en "sikkerhedszone i et varmelov". Følgelig kan manglen på den nødvendige regulering af reglerne for skabelse og størrelse af beskyttelsesområder forårsage kontroverser om selve deres eksistens.

Statskassen

Oplysninger om beskyttelseszoner er optaget i det på grundlag af art. 1, punkt 2 i den føderale lov №221. Statskassen er en statslig (føderal) informationsressource. Sammensætningen af ​​oplysninger om de zoner, hvorunder en særlig retlig ordning, der indeholder den, bestemmes af den 10. lov i denne lov. Disse oplysninger, blandt andet indeholde en beskrivelse af placeringen af ​​grænserne for beskyttede områder, navnet på kroppen af ​​den kommunale / statsmagten, som er blevet besluttet at etablere sådanne zoner, bliver de ændret, detaljer og kilder til offentliggørelsen.

Oplysningerne indeholder også oplysninger om indholdet af restriktionerne for driften af ​​faciliteter inden for de angivne områder. I det 15. artiklen i forbundslov №221 fastsætter pligt for den kommunale / statslige myndighed inden for 10 dage (arbejder) med indførelsen af ​​tildelingstidspunktet, der blev vedtaget inden for kompetence af de relevante strukturer og indstilling / ændring / annullering beskyttelseszonen, til at give det organ regnskabsbilaget med de nødvendige data indgå i statskassen. Det skal tages i betragtning, at i nogle tilfælde er det i henhold til gældende regler for beskyttelse af genstande ikke nødvendigt at godkende en særlig handling. I sådanne situationer basis for optagelse af data i oplysningerne databasen kan virke direkte juridisk dokument definerer den generelle fremgangsmåde for at etablere zoner af en bestemt type, samt at beskrive placeringen af ​​tilsvarende beskyttende del.

FZ "On land management"

Når man overvejer juridiske problemer i forbindelse med etablering af sikkerhedszoner, er det nødvendigt at henvende sig til bestemmelserne i forbundslov nr. 78. Ifølge art. 1 i denne lov fungerer beskyttelsesområder som jordforvaltningsobjekter. For at bestemme grænseretningen er det nødvendigt at udføre de procedurer, der er fastsat i retsakter. Som følge af de trufne foranstaltninger er der i overensstemmelse med artikel 20 i lov nr. 78 udarbejdet en plan (kort) af anlægget. Krav til dets forberedelse samt den form, der er godkendt ved bekendtgørelse nr. 621.

Vigtigt punkt

I overensstemmelse med 22.066-IM / D23 dokumentation bogstavet nummer, som er nødvendig for at indeholde oplysninger om den sikkerhedszone i goskadastra kan leveres af den pågældende person. De har ret til at fungere som ophavsretsindehaver af objektet, for hvilket der opstår en beskyttelseszone. Denne persons beføjelser til at ansøge om den regnskabsmæssige myndighed kan være baseret på en fuldmagt. Dokumentet skal udstedes i overensstemmelse med den etablerede procedure af den struktur, der har besluttet at oprette en sikkerhedszone. I betragtning af, at reglerne ikke giver for behovet for at udforme en særlig lov af kommunen / statslig myndighed, de nødvendige oplysninger i gokadastr underlagt ophavsretten af ​​genstanden for hans ansøgning med bilag planen (kort), der beskriver placeringen af ​​grænser. I mellemtiden udelukker denne bestemmelse ikke, at den regnskabsførende myndighed nægter at medtage oplysninger i registret på grund af lovgivningsmæssige bestemmelser om denne mulighed.

konklusion

Den retsorden, der er oprettet for sikkerhedszonerne i varmesystemer, har en række egenskaber. Først og fremmest er det reguleret af afdelinger. De nuværende regler angiver ikke proceduren for oprettelse af zoner. Der er ikke behov for at udarbejde en særlig handling af den kommunale / statslige myndighed for at etablere dem. Det er ikke reguleret og det øjeblik, hvorfra beskyttelsesområdet betragtes som eksisterende. Dimensionerne af zoner bestemmes normativt ved at fjerne objekter fra strukturerne med den tilvejebragte (minimum) afstand. Områderne formaliseres afhængigt af diameter, pakningstype og andre parametre. Som praksis viser, er indtastning af oplysninger om beskyttelsesområder en ret vanskelig opgave. I mangel af nødvendige oplysninger i registret er der dog risiko for at legitimere handlingerne hos de enheder, der opbygger inden for deres grænser. Hvis rettighederne til opvarmningsnettet ejere overtrædes ved opførelse af steder i sikkerhedszoner, kan emner anmelde til retten eller til ledelsen af ​​Statens Service for Teknologisk, Økologisk, Nukleart Tilsyn med en klage.

Forbudt zone - denne indskrift på pladen mødtes, måske alle sammen. Men ikke alle ved, at et sådant område ikke kun er privat ejendom og naturbeskyttelseszoner, men også området omkring kanalen. Og punktet her er ikke, at det arbejde, der udføres her, kan skade kommunikationen. Sikkerhedszonen af ​​kanaliseringen er først og fremmest nødvendig for ikke at skade en persons sundhed og ikke at skade miljøet. Dette er præcis det, der vil blive diskuteret i denne artikel.

Ethvert spildevandsslam medfører en potentiel fare for miljøet og menneskers sundhed. Dette skyldes urenheder, der indeholder et stort antal patogener og mikroorganismer. For at minimere disse risici skal der tildeles et beskyttet område omkring ethvert anlæg, der er forbundet med kloaksystemet.

I sådanne områder bør visse aktioner i henhold til gældende regler og bestemmelser begrænses. For eksempel er det i et beskyttet område forbudt:

 • Plant træer og andre store grønne plantager.
 • At udføre udgravninger (grave huller og grøfter). Selvfølgelig gælder denne regel ikke for organisationens kloakeringstjenester.
 • Du kan ikke arrangere varehuse og gemme værdier (byggematerialer, brændstof og endnu mere mad).
 • Det er ikke tilladt at bygge nogen strukturer, især boliger.
 • Det er umuligt at udføre arbejde med brug af slagmekanismer, nærmere end 15 m fra spildevandsanlæg.
 • Det er forbudt at ændre niveauet af jorden, opførelsen af ​​dæmninger, dæmninger, veje mv. Der er regler, ifølge hvilke det er forbudt at lægge en metro i en afstand på mere end 20 m fra drift kloakken. Dette gælder selvfølgelig kun for store byer, men dette krav angiver vigtigheden for miljøet og menneskers sundhed for at bevare rensningsrørledernes integritet.
 • Du kan heller ikke opbygge noget, der kan forstyrre adgangen til servicevirksomhedernes kommunikation.

Vær opmærksom! Beslutningen om at omdirigere territoriet til et beskyttet område tages af repræsentanten for de relevante myndigheder. Beslutningen skal meddeles via en særlig beslutning. Størrelsen og placeringen af ​​sådanne arealer kan hentes fra lokale organisationer, der udfører vedligeholdelse af kloakkommunikation.

Størrelsen af ​​sådanne områder afhænger af forskellige faktorer. Blandt dem er dybden af ​​aflejningen og dimensionerne af spildevandsrørene, terrænetas funktioner og formålet med kommunikation (husholdnings- eller industriel kloakering).

I henhold til den gældende lovgivning bør organisationer, der laver underjordiske kraftledninger eller et vandforsyningssystem, udpege beskyttelseszoner. Men denne regel gælder ikke for spildevandsledninger. Som følge af sådanne ikke-parring er tilfælde af gennembrud af sådanne meddelelser som følge af udførelsen af ​​jorden værker meget mere end i tilfælde af elektriske ledninger og vandforsyning.

Men der vil ikke være mindre problemer med et sådant gennembrud. Og så er det ikke engang, at den organisation, der driver kloaksystemet, skal bruge ressourcer på reparationer. Gennemstrømningen af ​​sådanne rørledninger truer med at forårsage store skader på miljøet og følgelig for menneskers sundhed.

Da installation af et skilt om rensningszonen er ikke obligatorisk, vil ansvaret for skader på kommunikation være:

 • Organisationen, der servicerer kloaksystemet, uden tegn.
 • Organisationen, der gennemførte arbejdet, hvis tegnet blev installeret og ignoreret. Det samme gælder for privatpersoner.

Vær opmærksom! Ifølge gældende regler, for overtrædelse af de krav, der er fastsat i kloakens beskyttede zone, har gerningsmanden det administrative ansvar. Men tror ikke, at hvis du beskader kloakrøret, står du kun i bøde. Hvis spildevandet i spildevand har bragt miljøet stor skade, bliver straffen meget strengere.

Hvis du beslutter dig for at udføre bygge- eller udgravningsarbejde, er det bedre at spørge på forhånd fra kloakkerne af organisationer, at der ikke er beskyttede områder på arbejdspladsen. Du vil bruge lidt tid på at "søge efter sandheden", men du vil redde dig selv fra mulige store materielle tab i form af en bøde og erstatning for skade.

Afløbssystemet sikrer afviklingens normale levetid. Desuden er sådanne meddelelser potentielt farlige for borgernes sundhed og miljøets tilstand. I denne forbindelse skal følgende krav være opfyldt, når de arbejder i et beskyttet område:

 • nøje overholder alle krav, der er foreskrevet i de gældende regler og regler
 • Sørg for, at alle foranstaltninger til opretholdelse af integriteten og sikkerheden i spildevandsrørledninger og -systemer, når de udfører arbejde (tilladt af driftsselskabet) i det beskyttede område
 • at overvåge sikkerheden af ​​alle elementer af kommunikation
 • Sørg for fri adgang til kloakrøret (fjern sne, snavs osv.).

Vær opmærksom! Hvis der er brug for noget arbejde i det beskyttede kloakområde, skal du få en tilladelse. Godkendelsen finder sted i driftsselskabet. Efter afslutning af alt krævet arbejde inviteres en særlig kommission. Hun inspicerer sikkerhedszonen og giver tilladelse til leveringen af ​​det udførte arbejde.

Dimensioner af det beskyttede område

For ikke at krænke den eksisterende lovgivning og ikke udføre arbejde eller opførelse i et beskyttet kloakområde, er det værd at vide præcis deres størrelse. Sådanne oplysninger vil være nyttige ikke kun for organisationer, men også for enkeltpersoner.

Vær opmærksom! Mange ejere af landejendomme gør autonome kloaksystemer på deres tomter. Ifølge SNIP (byggestandarder og regler) og disse faciliteter er underlagt kravene til det beskyttede område. Hvis din nabo har lavet et autonomt system, så kan du ikke bygge en bygning nær det.

Og hvad er størrelsen af ​​sådanne zoner? Ifølge de gældende normer for trykafløbet skal det beskyttede område være mindst 5 m fra hver side af rørledningens sidevægge. De samme regler gælder for tyngdekraftsystemer.

Men disse krav til SNIP gælder for normale forhold. I nogle tilfælde kan afstanden fra rørledningen til enden af ​​det beskyttede område ændres:

 • Hvis omgivelsestemperaturen eller jorden i regionen ligger under de normative værdier (dette gælder for vores lands nordlige områder).
 • Der er en øget risiko for seismisk aktivitet. I dette tilfælde øges zonen. I tilfælde af jordskælv er der stor sandsynlighed for en rørledningsspredning og indtrængen af ​​spildevand i miljøet.
 • Hvis jorden er svag eller stærkt fugtet. I sandholdige jordområder eller i moseområder kan gennembrud af kloak kommunikation gøre mere skade, da afløb kan trænge dybere og længere fra røret.

Som regel, hvis en af ​​disse betingelser er opfyldt i forhold til terrænets egenskaber, forhøjes det beskyttede område med 2 gange. I sådanne regioner kan du ikke gøre noget inden for 10 m på hver side af kloakrørets vægge. Men i hvert enkelt tilfælde er det bedre at lære mere præcist fra lokale myndigheder og rørledere.

Vær opmærksom! Nøjagtigt gælder sådanne regler for stormdrænesystemet. På trods af at sådanne systemer er designet til at indsamle konditionsmæssigt ren afrømning fra atmosfærisk nedbør, er normerne for dem foreskrevet det samme. Sikkerhedszonen skal være mindst 5 m på hver side af rørledningen.

Desuden skal nedlæggelsen af ​​kloaksystemet opfylde normerne for vandbeskyttelseszoner. Da urenheder kan forårsage stor skade på miljøet, og primært det biologiske liv og renheden af ​​vandlegemer, er det ikke tilladt at placere dem nær vandbeskyttede områder. Så i henhold til gældende bygningskoder og forskrifter skal følgende afstande overholdes:

 • fra grundvandskilder (godt, godt osv.) - ikke mindre end 50 m;
 • fra søen, en dam eller andre ikke-flydende vand - mindst 100 m;
 • fra kanten af ​​vandet af floder og vandløb - mindst 250 m.

Derudover er det nødvendigt at være særlig opmærksom på lægning af vandforsyningssystemer i nærheden af ​​kloakkommunikation. I henhold til gældende regler er det i dette tilfælde nødvendigt at observere visse afstande. Så hvis tværsnittet af et rør i vandforsyningssystemet ikke overstiger 1 m, så kan de lægges tættere end 10 m fra kloakken. I dette tilfælde er det nødvendigt at tage hensyn til jordens egenskaber.

Vær opmærksom! Hvis jorden er fugtig eller svag, skal afstanden mellem vandforsyningen og kloaksystemet ikke være mindre end 50 m, uanset diameteren af ​​de anvendte rør.

Når man lægger et kloaksystem (herunder en selvstændig, der betjener et privat hus) i beskyttelseszonen af ​​vandområder, er det bedre at tage eksisterende standarder med en margen. For eksempel er tilbagetrækningen fra søen ikke 100 m, men 110. Faktum er, at der ofte er uoverensstemmelser mellem mærkning af beskyttede zoner af vandlegemer i naturen og deres skematiske layout.

video

Om hemmelighederne ved at lægge kloakrør kan du finde ud af, om du ser videoen:

I hver bygning bruges der ofte kloaksystem til spildevand og spildevand. Det udgør dog en fare for drikkevandskilder. Derudover forårsager kloaksystemer en vis skade på miljøet. Derfor er der omkring sådanne faciliteter arrangeret sikkerhedsområder for at undgå forurening af vand.

SNiP definerer områdets størrelse, de standarder, det skal opfylde, og dets betegnelser. I det beskyttede område byggearbejder er forbudt. Træer bør heller ikke plantes. Og desuden er det forbudt at udføre en hel række værker. Hvad er kravene til udstyr i sikkerhedszoner under konstruktion? Dette vil blive diskuteret i denne artikel.

Mange har sandsynligvis ofte set tabletter, hvor det er angivet, at en sikkerhedszone er placeret på dette sted. Normalt placeres de på steder, hvor der er lagt elektriske kabler. I sådanne områder er udgravningsarbejde forbudt. Udover kablerne er der også sikkerhedszoner til vandforsyning og kloaksystemer. De er tilfredse med følgende spørgsmål:

 • med henblik på at beskytte miljøet
 • for at sikre beskyttelsen af ​​rørsystemer mod skader.

Under beskyttelseszonen for spildevand er det almindeligt at forstå de områder, der omgiver kloakanlæggene. Inden for sådanne områder er det nødvendigt at nægte at udføre følgende handlinger:

Beslutningen, der er udstedt i miljøministeriet, foreskriver grænserne for beskyttede områder. I lokale vandværker kan du få præcise oplysninger om størrelsen af ​​sådanne zoner.

Det er ikke så sjældent Skader på spildevandsledninger på grund af udgravningsarbejdet udført i det beskyttede område. De fleste ulykker er tilfældige. Og det skyldes, at den organisation, der implementerer dem, simpelthen ikke ved, at rørledningen kører på arbejdspladsen. Her er der en vis inkonsekvens af love.

Så når der arbejdes med lægning af kraftledninger eller opførelse af et vandrør, skal den organisation, der driver anlægget, etablere advarselsskilte i nærheden af ​​den.

Men hidtil har den eksisterende lovgivning ikke reguleret den obligatoriske installation af sådanne tegn. Med andre ord Der er ingen klar indikation at udstyre sikkerhedszoner med tegn, der ville blive stavet ud i loven. Således, hvis en organisation udfører arbejde i beskyttelseszonen, der vil medføre skade på kloakledningerne, vil ansvaret være:

 • Hvis der ikke er et advarselsskilt, falder ansvaret på driftsfaciliteten;
 • i tilfælde af at skiltet blev installeret, men entreprenøren ignorerede det, ligger hele ansvaret for skaden med denne organisation.

Organisationen, der er fundet skyldig i skader i vandforsynings- eller kloaknet, er administrativt ansvarlig. Hvis der opstår alvorlige skader på miljøet som følge af et uheldsulykke, kan ansvarsforanstaltningen ændres.

Derfor skal man grundigt overveje, inden man foretager jordarbejde og andre værker, der kan udgøre en fare for rørledningen gøre sig bekendt med det omkringliggende område, på hvilket arbejde vil der blive gennemført Ved tilrettelæggelsen af ​​en vandkanal i din by kan du få oplysninger om placeringen af ​​kloakzoner.

Ikke kun organisationer, der udfører arbejde i sikkerhedszoner, bør kende de lovmæssige krav i forbindelse med dem. I øjeblikket arbejder mange ejere af private husholdninger på at skabe deres egne autonome kloaksystemer. Ved udførelsen af ​​disse værker skal de normer og parametre, der afspejles i SNiP også overholdes.

Det er også nødvendigt at tage højde for det SNiP sætte generelle krav. Den nøjagtige størrelse af de beskyttede områder omkring kloakledninger bestemmes af de lokale myndigheder. Under normale forhold skal 5 m være en zone omkring tyngdekraft og tryk kloaksystemer. Den strækker sig på begge sider af røret.

Der er særlige forhold, som kan påvirke beskyttelsesområdernes størrelse. Disse betingelser omfatter følgende:

 • høj seismisk fare
 • ekstreme temperaturer
 • svag eller jord med høj fugtighed.

Under sådanne forhold er det tilladt at øge sikkerhedszonen to gange. Det betyder, at i hver af rørledningens sider er længden 10 meter. For storm spildevand er beskyttelseszonen installeret på samme måde.

Placering af kloakering til vandkilder

På grund af at skader på kloaksystemet er en væsentlig trussel for miljøet, er der blevet udviklet strenge regler for kloakledninger i forhold til vandlegemer og andre vandkilder.

Til vandforsyning, sikkerhedszoner skal være placeret i en afstand:

 • ikke mindre end 250m fra floden;
 • fra søen bør den fjernes ved 100m;
 • Til underjordiske kilder skal kloaksobjektet ikke være tættere end 50 m.

Mindst 10 m skal være afstanden fra kloakken til vandforsyningsrørledningen med følgende krav: rørets diameter skal være mindre end en meter. Hvis værdien af ​​denne parameter er mere end 1 m, skal afstanden være mindst 20 m.

Hvis vandrøret er placeret i jorden med høj luftfugtighed, skal rensningszonen have en afstand på mindst 50 m. Samtidig er rørets størrelse ikke ligegyldig.

Vigtige nuancer i installationen af ​​sikkerhedszoner i kloak

Kravene i SNiP-dokumenterne er af stor betydning, ikke kun for udviklere, der udfører rensningsanlæg, men også for de organisationer, der planlægger at udføre visse værker i beskyttede områder. overvejer normer, der er indeholdt i SNIP's dokumenter, Det er nødvendigt ikke at glemme de krav, der er foreskrevet i lokale handlinger.

Selvfølgelig, da de blev godkendt, blev de samme standarder for SNiP taget som grundlag. De kan dog indeholde visse nuancer. Hvis du ikke overholder dem, så for udvikleren kan det føre til en hel række ubehagelige overraskelser. Det skal også bemærkes, at når der overtrædes overtrædelser begået af fuldbyrdelsesorganet, vil lokale love først og fremmest tages i betragtning.

Hvis planen bestemmer, at spildevandsrørledningerne vil passere tæt på nogen strukturer, skal deres lægning udføres i en vis afstand fra bygningsgrundlaget i overensstemmelse med sundhedsstandarder, fastsat i lokal lovgivning. For at reducere den afstand, der er fastsat ved handlinger, er det kun muligt i tilfælde af, at entreprenøren har modtaget skriftligt samtykke fra ejer af en struktur.

Sikkerhedszoner af vandforsyningssystemet

Arbejdet med opførelse af sikkerhedszoner nær vandrøret udføres for at beskytte mod forskellige former for forurening af drikkevandskilden. Samtidig træffes der foranstaltninger til at forhindre situationer, som vil påvirke kvaliteten af ​​det vand, der leveres til husene.

Bælter af vandbeskyttelseszone

Sikkerhedsområdet omkring vandforsyningssystemet består af tre bælter. Når det er installeret, skal du først udvikle projektzonen, som så skal være koordineret med sanitære og epidemiologiske service, virksomhed af en vandkanal, og også andre interesserede i denne organisation.

Det første bælte, som er en del af det beskyttede område, er en cirkel, hvis center er placeret ved vandindtagets punkt. Hvis vandforsyningsprojektet indeholder flere kilder til vandabstraktion, er det i dette tilfælde nødvendigt at tildele flere sikkerhedszoner. Hvis det er nødvendigt at reducere radius af et bælte, er det i dette tilfælde nødvendigt at anvende den sanitære og epidemiologiske kontroltjeneste, da det er i denne krops kompetence, at der er et sådant spørgsmål.

Anden Bælte - Dette er territoriet, hvis anvendelse hovedsageligt er relateret til forebyggelse af forurening af kilder til vandproduktion. Ved hjælp af hydrodynamiske beregninger bestemmes dimensionerne af det andet bælte. Under deres gennemførelse tages der hensyn til den tid, hvor vandkilden kan nå infektionen. Størrelsen af ​​dette bælte kan også afhænge af klimaforhold, jordegenskaber, jordvand.

Tredje Bælte bruges primært til at beskytte vandforsyningskilden mod forurening fra kemikalier.

Bredden af ​​zonen langs rørledningssystemet, som bruges til at transportere vand, bestemmes af jordtype.

Hvis der er lagt en tørrørledning, er størrelsen af ​​zonen i hver side 10 m. Hvis rørets diameter er mindre end 1000 mm, skal beskyttelseszonen i hvert tilfælde strække sig til 10 m. Ved 20m skal den passere gennem installationen af ​​rørledninger med stor diameter.

Når der etableres et vandforsyningsnet i en jord med høj luftfugtighed, skal beskyttelseszonen i hver side være 50 m. En sådan faktor, som diameteren af ​​det anvendte rør, tages ikke i betragtning. Hvis vandrøret lægges gennem de allerede opbyggede områder, så er det i dette tilfælde tilladt at reducere beskyttelseszonenes størrelse. Men det kan kun ske, efter at dette spørgsmål er aftalt og godkendt af SES.

I det beskyttede område bør ikke være:

 • modtagere af affald;
 • Det er forbudt at føre vandledninger på lossepladser og filtreringsområder.
 • Det er uacceptabelt at føre dem på kvæg kirkegårde og kirkegårde.

konklusion

Sikkerhedszonen er en forudsætning for opførelsen af ​​et vandforsynings- og kloaksystem. Dette område er specielt tildelt for at beskytte rørledninger mod skader. I tilfælde af et vandforsyningssystem udelukker en sådan strimmel kontaminering af drikkevand. De krav, der stilles på arrangementet af sådanne beskyttede områder, er reguleret af særlige lovgivningsmæssige bestemmelser, som hver organisation skal tage hensyn til ved udførelsen af ​​arbejdet.

Du bør vide, at uvidenhed om placeringen af ​​sikkerhedszoner ikke frigøres fra ansvar. Før de udføres, er det nødvendigt at gøre sig bekendt med den lokale vandkanal med hvor beskyttelseszoner er placeret i din bosættelse, og det er også nødvendigt at finde ud af, hvad der ikke kan gøres på det valgte sted. Dette vil medvirke til at undgå negative konsekvenser for den udøvende kunstner.Næste Artikel
Har du brug for en spildevandslåge overhovedet? Typer og andre funktioner