CADsupport


Sammensætning og afstande fra byggepladser til ingeniørkommunikation. beskyttelseszoner er defineret i SNiP 2.07.01-89 *, den nuværende effektive version af denne SNIP - JV 42.13330.2011. Faktisk fra denne snip følger det:

Sikkerhedszone af husholdningsaffald

Forskellige tryk og tyngdekraft dræning. Følgelig er sikkerhedszonen husholdnings tryk kloakering - 5 meter Fra røret til grundlæggelsen af ​​en bygning eller struktur.

Hvis kloaksystemet Gravity, så i henhold til SNIP vil sikkerhedszonen være - 3 meter.

I dette tilfælde er minimumsafstanden fra hegnet eller understøtninger i kontaktnetværket før kloakering vil være 3 og 1,5 meter henholdsvis.

Sikkerhedszone af akvedukt

Sikkerhedszone vandforsyning - 5 meter fra grunden til objektet til netværket. Sikkerhedszonen fra fundamentet for indhegning af virksomheder, overpasses, understøttelse af kontaktnet og kommunikation, jernbaner til vandledningen - 3 meter.

Derudover fra JV 42.133330.2011 Tabel 16 (for flere detaljer, se nedenfor) kan du tegne følgende oplysninger om lægning af vandrør og kloakrør:

"2. Afstande fra husholdning til husholdnings- og drikkevandstilførsel bør tages, m: til vandrøret af armeret beton og asbestbaserede rør - 5; op til et vandrør lavet af støbejernsrør med en diameter på op til 200 mm - 1,5, diameter på mere end 200 mm - 3; op til et vandrør fra plastrør - 1,5.

afstand mellem spildevand og industriel vandforsyning Afhængigt af rørets materiale og diameter, såvel som på nomenklaturen og jordens egenskaber, skal den være 1,5 m. "

Sikkerhedszone af varme netværk

Den minimale sikkerhedszone af varme netværk fra kanalens ydervæg, tunnelen, fra kanalen af ​​kanaliseringen der ligger til grundlæggelsen af ​​bygningen - 5 meter.

Sikkerhedszone for kabler og kommunikationsnet

Sikkerhedszonen af ​​strømkabler af alle spændings- og kommunikationskabler fra netværket til grundlæggelse af en bygning eller struktur - 0,6 m.

Og her er bordet selv - dets første del:

Sikkerhedszone for strømforsyning

Men ifølge samme punkt, hvis linjerne med kraft er lagt inden for grænserne af bosættelser under fortovet da:

 • op til 1 kW, tilladt beskyttelseszone fra de ydre ledninger - 0,6 meter til grundlæggelsen af ​​bygningen og 1 meter op ad vejen.
 • For linjer over 1 og op til 20 kW - vil sikkerhedszonen være 5 meter.

Ifølge samme bilag, på steder, hvor linjerne med transmissionslinjer krydser navigable floder, Sikkerhedszonen for dem vil være 100 meter. For ikke-navigerbare floder ændres beskyttelseszoner ikke.

En særlig orden på arealanvendelse er defineret i de beskyttede områder af kraftledningerne. Inden for de beskyttede zoner i jorden er ikke afvist af ejeren, men på dens anvendelse pålagt byrde - ikke at bygge, ikke at gemme, ikke at blokere, for ikke at smadre bunker, ikke at bore borehuller, med hjælp af tungt udstyr kun foretages i samråd med netværket organisation, og så videre. n. mere - se afgørelsen.

Beskyttelseszoner, selvom det bestemmes af ansøgningen, men i sidste ende er indstillet af netværksejer, Oplysninger om dem overføres til kadastrale kammer. I punkt 7 i beslutningen hedder det, at netværksorganisationen skal stille oplysninger om sikkerhedszonenes tilstedeværelse, fare og størrelse på egen regning i disse meget zoner - dvs. etablere passende informationsskilte.

Sikkerhedszone af beboelsesbygninger og offentlige bygninger

Også i JV 42.13330.2011, Du kan finde et bord der regulerer afstanden fra boliger til garager, parkeringspladser og servicestationer og til offentlige bygninger, herunder uddannelses- og førskoleinstitutioner.

Beskyttelseszonen af ​​træer og buske

Faktisk bør denne tabel forstås tværtimod som afstanden fra bygninger til træer og buske (grønne områder).

Det følger heraf, at minimumsafstanden fra bygningens mur til aksen af ​​træstammen er 5 meter.

Gasrørledningens sikkerhedszone

Gasrørledninger skelnes efter aftale (overjordisk, underjordisk) ved tryk inde i røret (fra flere kilopascals til 1,5 megapascals) og rørets diameter. Afstanden fra gasledningen til bygningen er defineret i SP 62.13330.2011 i Bilag B. Her er uddragene fra dette bilag til bestemmelse af beskyttelseszoner for underjordiske og overjordiske gasledninger.

Mindste afstande mellem forsyningsvirksomheder

Selv i JV kan du finde et bord der regulerer den minimale afstand mellem ingeniørkommunikation. Afstande mellem vandforsyning og kloaksystem, elkabler og varmelegemer mellem storm kloakering og husholdninger mv.

Artikel 88. Byplanlægningsbestemmelser. Begrænsninger af brugen af ​​jord i sikkerhedszoner af ingeniørkommunikation

Artikel 88. Byplanlægningsbestemmelser. Begrænsninger af brugen af ​​jord i sikkerhedszoner af ingeniørkommunikation

For at sikre bevarelsen og skabelsen af ​​de nødvendige betingelser for drift af lineære objekter engineering kommunikation er etableret randzoner (korridorer), såvel som de specifikke betingelser for anvendelse af arealer beliggende i beskyttede områder, sikrer sikker drift og vedligeholdelse af disse faciliteter.

1. Vagtkorridorer for transmissionsledninger:

Vagtkorridorer dannes:

- langs køreledningen - som en del af arealet afgrænset af lodrette planer fordelt over begge sider af højspændingsledning fra de marginale tråde på afstand: op til 1 kV - 2 m, 1-20 kV - 10 m, 35 kV - 15 m, 110 kV - 20 m, 220 kV - 25 m;

- langs underjordiske kabellinjer - i form af en del af overfladen af ​​et stykke jord afgrænset af vertikale fly, der er placeret på begge sider af kraftledningen fra yderkablerne i en afstand af 1 m.

I beskyttede områder er det forbudt:

- opførelse, renovering, genopbygning eller nedrivning af bygninger og strukturer, produktion af jordarbejder og landskabspleje uden skriftlig tilladelse fra netværksorganisationer

- at placere børne- og sportspladser, detailforretninger, garager og parkering af offentlig transport;

2. Sikkerhedskorridorer for gasledninger.

Beskyttelseszoner af gas distributionsnet og restriktioner for brugen af ​​jord inden for de bufferzoner skal etableres "Regler for beskyttelse af gas distributionsnet", godkendt af RF regeringsdekret af 20.11.2000 N 878.

Vagtkorridorer dannes:

- løber langs den ydre gas - som et område afgrænset betingede linier, der strækker sig i en afstand på 2 m fra hver side af aksen af ​​rørledningen og fra enkeltstrengede akser ekstreme flerleder gevind til rørledninger;

- løber langs underjordiske rørledninger af polyethylen rør ved brug af en kobbertråd til at udpege rute for rørledningen - som området begrænset betingede linjer trukket ved 3 m fra rørledningen med viresiden og 2 m - på den modsatte side;

- omkring separat beliggende gaskontrolpunkter - i form af et område afgrænset af en lukket linje, udført i en afstand af 10 m fra grænserne af disse objekter.

I sikkerhedskorridorer for gasforsyningssystemer er det forbudt:

- at bygge, reparere, rekonstruere eller nedrive bygninger og strukturer

- nedrive og rekonstruere motorveje og jernbaner med gasledninger placeret på dem uden deres foreløbige fjernelse;

- arrangere dumper og opbevare kemikalier og byggeriaffald, jord;

- bygge en ild og placere antændelseskilder

- at udføre udgravningsarbejder i sikkerhedszoner i gasdistributionsnet uden koordinering med driftsorganisationen.

3. Jernbanens vagtzone.

ROW og en sikkerhedszone er etableret jernbane "Regler etablering og brug af ROW og beskyttede områder, jernbaner," godkendt af regeringens resolution 12.10.2006 N 611.

Placeringen af ​​kapitalkonstruktion, ingeniørkommunikation, kraftoverførselslinjer, kommunikation og andre lineære strukturer inden for højre side er kun tilladt efter aftale med den interesserede organisation.

Boligudvikling skal adskilles fra jernbanen ved hjælp af en sundhedsbeskyttelseszone med en bredde på mindst 100 m, der tæller fra jernbanesporets yderste skinne. Ved placering af jernbanen i fordybningen eller når anti-støj måler bredden af ​​den sanitære beskyttelseszone kan reduceres til 50 m. Skal tages ikke mindre end 50 m Bredden af ​​sanitære beskyttelseszonen til en have plot grænser. I bufferen område, er ROW jernbanen, er det tilladt at placere motorveje, garager, parkeringspladser, lagerbygninger, offentlige forsyningsvirksomheder. Mindst 50% af arealet i sundhedsbeskyttelseszonen skal anlægges.

Sikkerhedszone af tekniske netværk

Udvælgelse af de vigtigste dokumenter på forespørgsel Sikkerhedszone af tekniske netværk (normative retsakter, former, artikler, ekspertrådgivning og meget mere).

Normative handlinger: Sikkerhedszone af tekniske netværk

Dokumentet er tilgængeligt: fra 20 til 24 timer (weekender, helligdage - 24 timer)

Dokumentet er tilgængeligt: fra 20 til 24 timer (weekender, helligdage - 24 timer)

Artikler, kommentarer, svar på spørgsmål: Sikkerhedszone af tekniske netværk

Dokumentet er tilgængeligt: i den kommercielle version af ConsultantPlus

Dokumentet er tilgængeligt: i den kommercielle version af ConsultantPlus

Sikkerhedszone af kloakering, hvor mange meter i hver retning

Sammensætning og afstande fra byggepladser til ingeniørkommunikation. beskyttelseszoner er defineret i SNiP 2.07.01-89 *, den nuværende effektive version af denne SNIP - JV 42.13330.2011. Faktisk fra denne snip følger det:

Sikkerhedszone af husholdningsaffald

Forskellige tryk og tyngdekraft dræning. Følgelig er sikkerhedszonen husholdnings tryk kloakering - 5 meter Fra røret til grundlæggelsen af ​​en bygning eller struktur.

Hvis kloaksystemet Gravity, så i henhold til SNIP vil sikkerhedszonen være - 3 meter.

I dette tilfælde er minimumsafstanden fra hegnet eller understøtninger i kontaktnetværket før kloakering vil være 3 og 1,5 meter henholdsvis.

Sikkerhedszone vandforsyning - 5 meter fra grunden til objektet til netværket. Sikkerhedszonen fra fundamentet for indhegning af virksomheder, overpasses, understøttelse af kontaktnet og kommunikation, jernbaner til vandledningen - 3 meter.

Derudover fra JV 42.133330.2011 Tabel 16 (for flere detaljer, se nedenfor) kan du tegne følgende oplysninger om lægning af vandrør og kloakrør:

"2. Afstande fra husholdning til husholdnings- og drikkevandstilførsel bør tages, m: til vandrøret af armeret beton og asbestbaserede rør - 5; op til et vandrør lavet af støbejernsrør med en diameter på op til 200 mm - 1,5, diameter på mere end 200 mm - 3; op til et vandrør fra plastrør - 1,5.

afstand mellem spildevand og industriel vandforsyning Afhængigt af rørets materiale og diameter, såvel som på nomenklaturen og jordens egenskaber, skal den være 1,5 m. "

Den minimale sikkerhedszone af varme netværk fra kanalens ydervæg, tunnelen, fra kanalen af ​​kanaliseringen der ligger til grundlæggelsen af ​​bygningen - 5 meter.

Sikkerhedszone for kabler og kommunikationsnet

Sikkerhedszonen af ​​strømkabler af alle spændings- og kommunikationskabler fra netværket til grundlæggelse af en bygning eller struktur - 0,6 m.

Og her er bordet selv - dets første del:

Men ifølge samme punkt, hvis linjerne med kraft er lagt inden for grænserne af bosættelser under fortovet da:

 • op til 1 kW, tilladt beskyttelseszone fra de ydre ledninger - 0,6 meter til grundlæggelsen af ​​bygningen og 1 meter op ad vejen.
 • For linjer over 1 og op til 20 kW - vil sikkerhedszonen være 5 meter.

Ifølge samme bilag, på steder, hvor linjerne med transmissionslinjer krydser navigable floder, Sikkerhedszonen for dem vil være 100 meter. For ikke-navigerbare floder ændres beskyttelseszoner ikke.

En særlig orden på arealanvendelse er defineret i de beskyttede områder af kraftledningerne. Inden for de beskyttede zoner i jorden er ikke afvist af ejeren, men på dens anvendelse pålagt byrde - ikke at bygge, ikke at gemme, ikke at blokere, for ikke at smadre bunker, ikke at bore borehuller, med hjælp af tungt udstyr kun foretages i samråd med netværket organisation, og så videre. n. mere - se afgørelsen.

Beskyttelseszoner, selvom det bestemmes af ansøgningen, men i sidste ende er indstillet af netværksejer, Oplysninger om dem overføres til kadastrale kammer. I punkt 7 i beslutningen hedder det, at netværksorganisationen skal stille oplysninger om sikkerhedszonenes tilstedeværelse, fare og størrelse på egen regning i disse meget zoner - dvs. etablere passende informationsskilte.

Sikkerhedszone af beboelsesbygninger og offentlige bygninger

Også i JV 42.13330.2011, Du kan finde et bord der regulerer afstanden fra boliger til garager, parkeringspladser og servicestationer og til offentlige bygninger, herunder uddannelses- og førskoleinstitutioner.

Beskyttelseszonen af ​​træer og buske

Faktisk bør denne tabel forstås tværtimod som afstanden fra bygninger til træer og buske (grønne områder).

Det følger heraf, at minimumsafstanden fra bygningens mur til aksen af ​​træstammen er 5 meter.

Gasrørledningens sikkerhedszone

Gasrørledninger skelnes efter aftale (overjordisk, underjordisk) ved tryk inde i røret (fra flere kilopascals til 1,5 megapascals) og rørets diameter. Afstanden fra gasledningen til bygningen er defineret i SP 62.13330.2011 i Bilag B. Her er uddragene fra dette bilag til bestemmelse af beskyttelseszoner for underjordiske og overjordiske gasledninger.

Mindste afstande mellem forsyningsvirksomheder

Selv i JV kan du finde et bord der regulerer den minimale afstand mellem ingeniørkommunikation. Afstande mellem vandforsyning og kloaksystem, elkabler og varmelegemer mellem storm kloakering og husholdninger mv.

Hvad er kloaksystemets beskyttelseszone i overensstemmelse med SNiP?

Ethvert kloaksystem er en potentiel fare for drikkevand og miljø. Derfor er der sådan en sikkerhedszone for kloakering - SNiP bestemmer områdets størrelse og standarderne for dets betegnelse. Det er forbudt at bygge, plante træer og udføre en række værker på det beskyttede område. Lad os overveje, hvilke regler for udstyr i sikkerhedszoner der nu accepteres i byggeriet.

Det var sikkert, at mange så de etablerede tegn, hvilket tyder på, at der på dette sted er et beskyttet område. Sådanne plaques er f.eks. Placeret på steder, hvor det elektriske kabel lægges.

Det er forbudt at udføre uautoriserede jordarbejder i den zone, der falder under den etablerede plade. Der er også sikkerhedszoner af vandforsyning og kloakering. De er skabt til at løse to problemer:

 • Med målet om miljøbeskyttelse.
 • For at beskytte rørledningerne mod skader.

Det generelle koncept for et kloakafskærmningsområde

Beskyttede områder kaldes, der omgiver strukturer af kloaknet. Inden for kloakkerne bør følgende foranstaltninger undgås:

 • Plantning af træer;
 • Skurvegraver og pits;
 • Opbevaring af brænde eller andre materialer;
 • Arrangementet af lossepladser.
 • Planlægning af opførelsen af ​​nogle bygninger, piling eller sprøjtning.
 • Udførelse af værker, der hæver eller sænker niveauet af jord, det vil sige produktion af skiver af jord eller dens undergrund.
 • Enheden af ​​en vejbelægning fra jernbetonplader, selv om denne vej af tid udnævnes.
 • Fremstillingen af ​​enhver handling, som følge af, at passagen til kloaknet vil blive blokeret.

Som regel er grænserne for beskyttede områder foreskrevet i et dekret udstedt af Miljøministeriet. Nøjagtige oplysninger om størrelsen af ​​sikkerhedszoner kan fås fra lokale vandværker.

Hvad er faren for manglende overholdelse?

Det må siges, at der ikke er så sjældne tilfælde af skader på kloakledningen som følge af jordarbejder. De sker endnu oftere end skader på vandledninger eller strømkabler.

Ulykkesulykker skyldes, at producenten simpelthen ikke ved, at rørledningen passerer her. Det er et spørgsmål om en vis inkonsekvens af love. Så når man f.eks. Lægger kraftoverføringsledninger eller bygger et vandrør, skal driftsorganisationen indstille advarselsskilte.

Men den obligatoriske installation af et skilt, der advarer om, at der er et sikkerhedsområde i kloaksystemet, reguleres ikke lovmæssigt. Det vil sige, at den klare indikation af, at ejerne af spildevandssystemer skulle udpege placeringen af ​​vagtzonens tegn, loven gør det ikke.

Således hvis rensningsrørledningen som følge af noget arbejde blev beskadiget, vil ansvaret blive båret af:

 • I mangel af et advarselsskilt, driftsorganisationen.
 • Hvis tegnet var til stede, men blev ignoreret, hviler ansvaret hos fabrikanten af ​​arbejdet.

For skaden på spildevandsnetværket er den skyldige administrativt ansvarlig. Hvis ulykken forårsagede skader på miljøet, vil ansvaret være anderledes.

Tip! Inden der udføres jord eller andet potentielt farligt arbejde til rørledningen, er det nødvendigt at studere terrænet. Oplysninger om placeringen af ​​kloakbeskyttelseszoner kan fås hos den organisation, der forvalter vand- og spildevandsnettet.

Afløbet af kloaksystemer

De lovgivningsmæssige krav til størrelsen af ​​sikkerhedszoner skal ikke kun kendes til producenterne af arbejdet. I dag bygger husejere selv deres egne lokale kloaksystemer, mens overholdelse af normer og parametre, der er reguleret af SNiP, er nødvendigt.

Dokumenter, der regulerer reglerne for installation af kloaksystemer:

Men man bør vide, at SNiP kun sætter generelle krav, mens den nøjagtige størrelse fastsættes af de lokale myndigheder. Under normale forhold er beskyttelsesområdet af tyngdekraft og trykafløbet 5 meter på begge sider af røret.

Måling er taget fra rørledningens sidevæg. Der er også særlige forhold, der kan påvirke størrelsen af ​​sikkerhedszonerne, sådanne betingelser omfatter:

 • Høj seismisk fare
 • Ekstremt lave temperaturer om vinteren
 • Svage eller overdrevent fugtige jordarter.

Under så vanskelige forhold fordobles det og er 10 meter i hver side af rørets sidevægge. På samme måde er der installeret en stormvandsbeskyttelseszone.

Regler for placering af kloak i forhold til vandkilder

Da skader på kloaksystemer udgør en alvorlig trussel for miljøet, er der strenge regler for at placere spildevandsledningen i forhold til vandkilder. Rørledningssystemer skal være placeret i en afstand:

 • Ikke mindre end 250 meter fra floden.
 • Ikke mindre end 100 meter fra søen.
 • Ikke mindre end 50 meter fra underjordiske kilder.
 • Mindst 10 meter fra vandforsyningsrørledningen, forudsat at rørdiameteren er mindre end en meter. Hvis rørets diameter er mere, skal afstanden være mindst 20 meter.
 • Hvis vandrøret er placeret i gennemtrængelige eller stærkt fugtige jordarter, skal afstanden til kloakrørene være mindst 50 meter, uanset rørets størrelse.

Tip! Specialister anbefaler at hygiejne- og sikkerhedszoner er mindst 10% mere end foreskrevet i forskrifterne.

En omhyggelig undersøgelse af kravene til SNiP er vigtig, både for de udviklere, der er involveret i at lægge kloakanlægget, og for dem, der planlægger at udføre noget arbejde i det beskyttede område. Når du studerer SNiP, skal du dog ikke glemme kravene i lokal lovgivning.

Selvfølgelig, da det blev godkendt, blev de samme SNiP'er taget som grundlag, men nogle nuancer er mulige, hvis overholdelse ikke kan føre til problemer for udvikleren. Udviklere bør tage højde for, at der fortsat er lokale lovgivningsmæssige retsakter inden for rammerne af retssager.

Hvis kloakledningsledningen ifølge planen passerer i nærheden af ​​bygninger, skal lægningen udføres i en afstand fra deres fundament, der fastsættes af sanitære normer. Reduktion af denne afstand er kun mulig med skriftligt samtykke fra bygherren til at udføre arbejdet.

Sikkerhedszonen på vandrøret er konstrueret for at beskytte drikkevandskilden mod mulig forurening. Derfor skal der træffes foranstaltninger, der tager sigte på at eliminere situationer, der kan føre til forringelse af kvaliteten af ​​det medførte vand ved konstruktion af et vandrør.

Sanitære zone for vandforsyningen består af tre bånd. Projektet i zonen skal koordineres med den sundheds-epidemiologiske tjeneste, Vodokanal-virksomheden og andre interesserede organisationer:

 • Vagtsens første bånd omarrangerer en cirkel med et center ved vandindtagets punkt og har en radius på 30-50 meter. Hvis der er flere kilder, er det nødvendigt at tildele flere sikkerhedszoner.

Tip! Hvis det er nødvendigt at reducere radiusen af ​​det første beskyttelsesbælte, er det nødvendigt at anvende til den sanitære-epidemiologiske kontroltjeneste, da dette problem er inden for dette organs kompetence.

 • Det andet bælte i beskyttelseszonen indbefatter de områder, der anvendes til at forhindre forurening af vandkilder. Størrelsen af ​​det andet bælte bestemmes ved at udføre hydrodynamiske beregninger. Ved beregning af tidspunktet for mikrobiell kontaminering kan vandkilden tages i betragtning. Størrelsen af ​​det andet bælte afhænger af klimaforhold, jordegenskaber, jordvandsbeskyttelse og andre forhold.
 • Det tredje zone beskyttelsesbælte bruges til at beskytte vandforsyningskilden mod kemisk forurening.

Bredden af ​​beskyttelseszonen langs rørledningerne, gennem hvilken vand transporteres, bestemmes afhængigt af jordtype:

 • Hvis rørledningen ligger i tør grund, er beskyttelseszonen bredde 10 meter i hver retning, hvis rørdiameteren ikke når 1000 mm og 20 meter i hver retning, hvis der etableres en større rørledning.
 • Ved konstruktion af et vandrør i våd jord er beskyttelseszonen 50 meter i hver retning uanset diameteren af ​​det anvendte rør.

Tip! I tilfælde af at vandledningen går gennem allerede bebyggede områder, er det tilladt at reducere sanitære zoner, når de er enige om SES-tjenesterne.

Hvad skal der ikke være i akveduktens sanitære zone?

I sundhedsbeskyttelseszonen bør der ikke være:

 • Harvester, gødningsoplagring, skraldemodtagere og andre kilder til potentiel vandforurening.
 • Vandkanaler er forbudt at udføres på lossepladser, filtreringsområder af spildevand, afvandede landbrugsarealer, kvægkyrkogårde og kirkegårde.

Således er sikkerhedsområdet for vandforsynings- og kloaksystemet det område, der er tildelt til beskyttelse af rørledninger mod skader under jordarbejder. Hertil kommer, at vandforsyningens sanitære område tjener til at beskytte vandforsyningskilden mod forurening, og kloakbeskyttelseszonen er nødvendig for at forhindre jordforurening af jorden.

Hvordan er kloakbeskyttelseszonen defineret?

Sandsynligvis mange af jer i dit liv stødte på tabletter med indskrifter af beskyttede områder. Men ikke alle ved, at der er en sådan ting som en kloak beskyttelseszone.

Det ser ud til, at der ikke er behov for at beskytte det område, der støder op til kloaknet. Dog kan der udføres handlinger på dette område med skadelige konsekvenser. Hvad er konsekvenserne, og hvad er foranstaltningerne til beskyttelse af dræningsnetværkerne, vi vil fortælle i vores artikel.

Kloakeringszoner er de områder, der omgiver strukturerne i kloaknet, vandområder og luftrum, hvor brugen af ​​visse handlinger eller faste genstande er begrænset til at sikre beskyttelse af kloaksystemet.

I sådanne zoner er det nødvendigt at afholde sig fra sådanne handlinger, der bidrager til skade på kloaksystemets strukturer:

 • plante træer;
 • forhindre passage til kommunikationsfaciliteter i udløbsnetværket
 • at producere et lager af materialer;
 • engagere sig i byggeri, minedrift, sprøjtning, hovearbejder;
 • at producere, uden tilladelse fra ejeren af ​​spildevandsnetværket, lastløftningsarbejder nær bygningerne;
 • at udføre nær de netværk, der ligger nær vandlegemer, jordbevægelse, bunddybning, nedsænkning af faste stoffer, stræklag, kæder, ankre af vandkøretøjer.

Sikkerhedszone + kloakering har deres egne grænser, som er sat under hensyntagen til:

Som regel er grænserne foreskrevet i et dekret udstedt af miljøministeren, men præcise oplysninger kan fås fra kommunerne eller vand- og kloakorganisationerne.

Konsekvenserne af ikke at vide eksistensen af ​​beskyttede områder

Jordens sammenbrud i det beskyttede område

I vores liv er det ofte muligt at støde på skader på de udvendige dele af kloaksystemet, hvilket overstiger antallet af tilfælde på kommunikationslinjer, elforsyning eller vandforsyning.

Dette er tilfældet, fordi producenterne af bygge- og anlægsarbejder udfører handlingerne uden at vide, at der er en kloaknetværkssikkerhedszone i dette afsnit, mens der dræbes afløbssystemet.

Hvad er årsagen til denne uvidenhed? Installationen af ​​advarselsskilte på territoriet, f.eks. En rørledning eller et kabel, er ansvaret for de organisationer, der driver anlægget.

Sagerne til installation af vandmærker er foreskrevet i vandkode, særlige tegn - i andre love og love.

Men tilfældet med installationen af ​​skiltet, som kloakzonen ligger på territoriet, er ikke dokumenteret.

Som følge heraf er i tilfælde af beskadigelse af kommunikation ansvaret for manglende installation af skiltet - driftsorganisationen i tilfælde af at man ignorerer skiltet - fabrikanten af ​​arbejdet. Lovbestemt er det ikke fastslået, at ejerne af kloaknet skal underskrive beskyttelseszonenes område med tegn.

OBS venligst. I tilfælde af beskadigelse af kloaknet og strukturer for fabrikanten af ​​værker er administrativt ansvar ifølge loven (Administrative Code, artikel 7.7).

Det drejer sig om direkte skader på spildevand.

Hvis handlinger fra fabrikanten af ​​værker udover skade på systemet har medført en skadelig indvirkning på miljøet, er dette en anden form for lovovertrædelse, der bærer en anden form for ansvar.

Rådet. Så for ikke at komme ind i en vanskelig situation, der forårsager alvorlige problemer, bør du grundigt studere terrænet, hvor en bestemt type arbejde er planlagt.

Analyse af terrænet for tilstedeværelse af kloakker og beskyttede områder kan fås fra den lokale vandforsyning og kloakorganisation.

Det er bedst at bekendtgøre kopien af ​​planen. Forudsat at sikkerhedszonen er til stede på territoriet, er det nødvendigt at arbejde for at få tilladelse.

Regulatoriske krav til brug af sikkerhedszoner

Hvilke foranstaltninger kan iværksættes i nærheden af ​​kloaknet, og hvilke er forbudt? Normative krav til disse spørgsmål er reguleret af SNIP (40-03-9; 3.05.04-85; 2.05.06-85).

OBS venligst. Sanitære normer og regler fastsætter generelle krav og standarder. Specifikke værdier og regler for regionen er oprettet af repræsentanter for kommunerne.

Under normale miljøforhold er beskyttelseszonen af ​​tryksystemet i kloaksiden sideløbende 5 m.

Ifølge byens beslutninger om vandforsyning og kloakorganisationer, i de åbne områder er der etableret gadepassager, en sikkerhedszone:

 • Nære netværk, der ikke overstiger 600 mm diameter - 5 m fra rørledningens ydre vægge eller strukturens yderste udragende punkt
 • nær hovedveje over 1000 mm i diameter - 10-25 m fra strukturer eller kommunikationsrør afhængigt af formålet med netværket og jorden.

Det er forbudt at udføre følgende arbejder på beskyttelseszonen:

 • at bygge midlertidige eller permanente strukturer
 • organisere parkering til motorkøretøjer;
 • arrangere lossepladser;
 • plantebuske og træer i en afstand på mindre end tre meter fra rørledningen;
 • Forøg eller sænk det eksisterende jordniveau ved at skære eller polstring;
 • at udstyre armerede betonplader med midlertidig eller permanent vejoverflade
 • Brug effektmekanismer nær netværks kloaksystemet (mulighed for brug - i en afstand af 15 m)
 • blokere fri adgang til kloakanlæg, brønde, net
 • læg undergrunden i en afstand på mindre end 20 m fra de eksisterende kloaksamlere.

Pligter fra fabrikanten af ​​værker

Arbejdssystemer er en garanti for god livsstøtte til byborgere, og derfor er arrangøren af ​​disse værker forpligtet til at udføre arbejde på beskyttelseszonen.

 • overholde strenge overholdelse af regler og normer
 • at sikre sikkerheden og integriteten af ​​kloakanlæg i den zone, hvor arbejder udføres af deres handlinger
 • i tilfælde af uoverensstemmelser i form af den analyse, som vand- og kloakorganisationerne har leveret, træffe forholdsregler og suspendere arbejdet indtil en senere beslutning
 • rettidigt fjerne sne, is, affald for at sikre fri adgang til kloakanlæg;
 • Når objektet er overdraget, inviter en repræsentant for den myndighed, der har udstedt tilladelsen til Kommissionen.

Disse foranstaltninger vedrører producenter af værker, der opererer i åbne områder.

Som beskrevet ovenfor er sikkerhedszonen under SNIP ifølge almindelige betingelser lig med et 5 meter mærke fra kloakrørets sidevægge.

Denne værdi gælder for et selvafløbs- og trykdræningssystem. Desuden er beskyttelseszoneens størrelse påvirket af særlige miljøforhold.

Disse omfatter:

 1. høj seismisk risiko for stedet
 2. lavt gennemsnitligt årligt temperaturregime for en bestemt region
 3. høj luftfugtighed eller svaghed i jorden.

Normalt anvender de lokale myndigheder i dette tilfælde en stigning i femmålsværdien.

Stormvandsbeskyttelseszonen er installeret på lignende måde. Til orientering: Storm kloak er designet til at modtage betinget rent industrielt og atmosfærisk spildevand, der ikke kræver rengøring før afladning.

Hvis vi dømmer skaderne på stormløbet, kan det føre ikke blot til den forkerte brug af vagtzonen, men også til tekniske overtrædelser ved installation af kloakrør af denne type.

Rådet. Så når der installeres stormvand, og dog andre typer spildevand, er det nødvendigt at overholde eksisterende krav og specifikationer. Som med ethvert arbejde er nogle afvigelser og defekter mulige, men deres størrelse bør ikke påvirke driftskanalerne i kloaksystemet.

Med øjeblikke for at sikre sikkerheden i kloaknet af bytype, sorterede vi det ud.

For at undgå skade på vandbeskyttelseszoner fastsættes i SNIP-normerne, at kloaksystemet i vandbeskyttelseszonen skal placeres på en sådan måde:

 • fra kanten af ​​flodvandene i en afstand af 250 m;
 • fra søbredden - 100 m;
 • fra underjordiske vandkilder - 50 m.

Kravene til fælles placering af dræn- og vandforsyningsnet defineres også:

 1. afstand på 10 m til vandforsyningsnet, hvis diameter ikke overstiger 1000 mm
 2. afstand 20 m til vandrør med stor diameter;
 3. afstand på 50 m i tilfælde af lægning af kloakrør i våd jord, mens deres diameter ikke betyder noget.

Rådet. Lining kloakker i beskyttede vandområder udføres bedst med en 10% margin på afstanden fra de krævede regulatoriske indikatorer.

Dette skyldes den hyppige forekomst af manglende overholdelse af etableringen af ​​sikkerhedszoner i naturalier med en skematisk plan for deres anvendelse.

Afslutningsvis vil jeg gerne bemærke, at arrangørerne af kloakering af selvstændige og producenter af værker bør være opmærksomme på kravene i SNIP og ikke glemme de lokale lovgiveres beslutninger, der også henviser til generelle krav.

Når der konstateres overtrædelser, skal de kontrollerende myndigheder indgive en klage til lovovertræderne.

Håndbog VVS Nyttige artikler om VVS, ventilation, tilslutning og dræning af vand

Hvor stor er vandrørets sikkerhedsområde i overensstemmelse med SNIP? Hvor langt fra grenen af ​​den centrale kloak kan den bygges? Hvad skal afstanden fra septiktanken til andre strukturer på stedet være? Lad os prøve at besvare disse spørgsmål.

Omstændigheder af begrænsninger

Lad os først tænke over, hvad der stort set er behov for kloak- og sikkerhedszoner af vandforsyningen.

Omstændighederne for deres eksistens er et par.

 • I byggeri af ingeniørværker kan det blive beskadiget specifikt (for eksempel når gravemaskinen arbejder) eller når jorden skylles i udgravningen.

Se: Bevægelsen af ​​byggeudstyr i sig selv over en 1 til 1,5 meter rørledning, der er begravet, er heller ikke så pålidelig for den. Sprængning af støbejerns støbejerns rør eller deformationer af polyethylenrør, hvilket reducerer deres frigivelse, er ofte en direkte følge af en tung belastning på jorden over dem.

 • Depressurisering af ingeniørkommunikation, for sin del kan også beskadige nabostrukturer, vaske jorden under deres fundament.
 • Endelig er der også sanitære og epidemiologiske tanker i forbindelse med sanitet. At komme ind i en brønd eller en brønd med drikkevand fra en tarmstang fra en uforseglet tilslutning af rør eller fra en filtreringsbrønd i en septiktank kan skabe en stor fare for borgernes sundhed i de nærmeste bygninger. En del af dette gælder for vandledninger: Nedbrydning under visse forhold kan medføre forurening af drikkevand.

Lovkrav

Bredden af ​​sikkerhedsafløbet og vandforsyningsområdet er nævnt i flere nationale normative dokumenter. I de bedste indenlandske traditioner giver uoverensstemmelser i dem plads til forskellige fortolkninger af krav.

SNiP 2.04.02-84

Dokumentet om udformning af udendørs vandforsyningsnet etablerer følgende dimensioner af det beskyttede område for vandledninger, der ligger langs et uudviklet område:

Men: i det bebyggede område kan det beskyttede område af hovedforsyningen reduceres i overensstemmelse med det sundheds-epidemiologiske arbejde.

Hvad er kravene til beskyttelsesområdet?

 1. I sine grænser er tilstedeværelsen af ​​grundkilder til grundvand og selve jorden uacceptabel. Listen indeholder lossepladser, latriner, oplagring af gødning mv. Hvor det beskyttede område støder op til forurenede steder, bør kun plast- og metalrør (med andre ord uden aftagelige led) anvendes til vandledninger.
 1. Det er forbudt at lægge vandrør på industriområdet, landbrugsvirksomheder, kvægkyrkogårde, kirkegårde, kunstvandede marker, filtreringsfelter i autonome kloaksystemer.

SNiP 2.07.01-89

Det andet dokument er afsat til planlægning af udvikling af landsbyer og byer. Lad os fremhæve hovedpunkterne fra hans tekst i det område, vi er interesserede i.

Store størrelser af anlæg til drikkevandsrensningsanlæg i deres forskellige kapaciteter antages at være ens:

Og her er vejledningen til tildeling af arealet til rensningsanlæg til spildevand:

Det er af afgørende betydning: For et lokalt spildevandsanlæg er den store størrelse af et areal til et behandlingsanlæg og dets sanitære beskyttelseszone 0,25 hektar.

At placere ingeniørnetværk inden for en løsning bør primært rettes inden for gader og veje. Sammen med dette anbefales det at lægge vandforsyning og kloakering i skillebåndet mellem strimlerne. Under fortovene kan også tekniske netværk bygges, men kun i bakker eller tunneler.

På gader uden at dele strimler er det muligt at lægge ingeniørnet lige under kørebanen - igen i kanaler eller tunneler, så det bliver muligt at reparere eller udskifte uden at åbne kørebanen.

Hvis du ikke overholder denne regel, vil prisen for enhver nødsituation eller planlagt vedligeholdelse hurtigt øges både på grund af behovet for at genoprette vejgulve og på grund af tvungen omdirigering af trafikken i varigheden af ​​arbejdet.

Når vejen bredde over 22 meter vand rillet fod på enten storonam.V vanskelige jordbundsforhold (navnlig på permafrost eller en aftagende jord) forsyningsledning dirigeres dirigeres i kanaler eller tunneler, uanset andre faktorer.

Hvor mange meter kloak- og beskyttelseszone i vandrøret kan ikke opbygges af andre strukturer? I dette spørgsmål giver SNiP et helt entydigt og detaljeret svar, selv om det er i en vis uoverensstemmelse med det tidligere normative dokument.

I dokumentets test er det således udtrykkeligt angivet, at et stort bevogtningsområde for vandforsyningsnet i en afvikling udgør 5 meter. Det er denne værdi og bør styres, hvis du planlægger at bygge på byens eller landsbyens territorium.

Forfatterne af SNiP laver nogle få interessante noter til bordet.

 • Den mindste afstand mellem pisken af ​​husholdnings spildevand og vandrøret fra asbestcementrørene udgør alle de samme 5 meter.
 • For støbejerns vandrør med en diameter på op til 200 mm, reduceres denne afstand til en og en halv og en diameter på mere end 200 mm - op til tre meter.
 • Polymer vandrør af enhver størrelse kan lægges i en og en halv meter fra kloaksystemet.
 • Afstanden fra vandrøret til dræning eller stormvand bør ikke være mindre end 150 cm, uanset rørledningens diameter og materiale.
 • Strømkabler vil være i stand til at passere en halv meter fra vandhovedet, og opvarmning af elnettet eller tunneler af enhver destination - en og en halv.

SNiP 2.04.03-85

Det sidste dokument, der interesserer os, regulerer opførelsen af ​​eksterne kloaksystemer og -net. Vi er naturligvis primært fascineret af dimensionerne af de sanitære beskyttelseszoner, der er oprettet af SNiP, og i et ret snævert område.

Vi vil fremhæve de punkter, som man bør styre ved opførelse af selvstændige kloakker og lokale behandlingsanlæg alene:

 1. Septiktankens beskyttelsesområde er 5 meter.
 2. For en filterbrønd øges den til 8 meter.
 3. Filtreringsfeltet med en kapacitet på højst 15 kuber pr. Dag kræver oprettelse af en 15 meter sundhedsbeskyttelseszone.
 1. Endelig bygger filtreringsfiltre og grøfter fra grus- og sandgrænse op til en minimumsafstand på 25 meter.

konklusion

Vi forbliver håb om, at den listede liste og lovkrav i de dokumenter, der regulerer konstruktion, vil hjælpe læseren til at lave egne projekter. I videoen i denne artikel er det muligt at finde yderligere tematiske materialer. God lykke!

Kloakzone

Husholdningsaffald udgør en risiko for vandforsyningskilder og miljøet. Derfor var der en slags ting som sikkerhedszone af spildevand. I SNiPe er dimensionerne af det beskyttede område og betegnelsesparametrene stavet ud. Dette område tjener ikke blot til at beskytte vand og jord, men også for at beskytte spildevandsrørledningen mod skader.

Derfor er det i det beskyttede område forbudt: konstruktion, plantning af træer og andet arbejde. Nogle gange kan du se et tegn med indskriften, at der er en sikkerhedszone, for eksempel et elektrisk kabel. I denne zone er enhver form for jordarbejder forbudt.

Sikkerhedszonen i kloaksystemet, i modsætning til kommunikationskabler eller elektricitet, af en eller anden grund ikke har en visuel indikation. Måske skyldes dette en mangel på lovgivere, men loven giver ansvar for skader på spildevandsanlæg (artikel 7.7 i loven om administrative lovovertrædelser) i form af faste bøder. Og hvis skader på kloaksystemet fører til forurening af jord eller drikkevand, er det også muligt at etablere en straffesag mod ulykkes skyldige.

Generelt koncept - Sikkerhedszone af spildevand

En sikkerhedszone er det område, der omgiver enhver kommunikation, i vores tilfælde - et eksternt kloaksystem. Inden for dette område er det ikke nødvendigt at udføre sådanne handlinger som:

 • plantning af grønne plantager
 • oplagring af byggematerialer;
 • opbevaring af affald;
 • jordarbejder - pits, grøfter osv. ;
 • skåret eller undergrunden af ​​jord;
 • konstruktion;
 • Uautoriseret konstruktion af kørebanen, endog midlertidig af betonplader;
 • blokering af fri passage til kommunikation.

Grænsen for beskyttelseszonen bestemmes af Miljøministeriet, og de nøjagtige data findes i den lokale afdeling, der er ansvarlig for bortskaffelsen af ​​vand.

Vagtsoneens størrelse

Kendskab til lovkrav vil være påkrævet ved installation af et kloaksystem. Ejere af private hjem udfører hyppigt dette arbejde selvstændigt, men det fritage dem ikke for overholdelse af de regler og regler, der er reguleret i SNiP.

Til noten! Før du udfører installationsarbejdet, læs omhyggeligt de dokumenter, der regulerer reglerne for det udendørs spildevandssystem:

I SNiPe er generelle regler og krav specificeret. Ved definition af mere nøjagtige grænser er det nødvendigt at adressere i lokal administration. Sikkerhedszonen i enhver kloak, uanset tryk eller tyngdekraften, er begrænset til fem meter på hver side af rørledningen.

Afstanden måles fra rørets sider. Reglerne fastsætter også særlige forhold, hvorved beskyttelseszonen stiger til 10 meter i hver retning.

Særlige betingelser omfatter:

 • seismisk farlige områder
 • regioner med lav luft og jordtemperaturer;
 • områder med våde og svage jordarter.

Afstand til vandkilder

Hvis den eksterne kloakledning er beskadiget, kan det udledte afløb ikke kun komme ind i jorden, men også vandkilder. Derfor fastsætter SNiP ikke kun restriktioner for placering af spildevandssystemer fra veje, bygninger mv., Men også i hvilken afstand dræningen skal placeres fra floder, søer og vandrør.

Afløbsrør bør ikke passere nærmere:

 1. 250 meter fra floderne;
 2. 100 m. Fra søen;
 3. 50 m fra den underjordiske kilde;
 4. 10 meter fra vandrøret med en rørdiameter på op til 1 m, med en diameter på mere end 20 meter;
 5. 50 meter uanset diameter, hvis jorden på stedet er for fugtig.

Til noten! For at undgå fejl ved bestemmelsen af ​​sikkerheds- og sanitetsafløbet skal afstanden øges med 10% fra normativiteten.

Hvordan man ikke beskader spildevandet

Alt udgravningsarbejde skal begynde med en nøje inspektion af området. Hvis der ikke er nogen forbudte tegn rundt, er det muligt at bestemme tilstedeværelsen af ​​et kloakrør ved tilstedeværelsen af ​​en brønd, på hvilken en luge med bogstavet "K" er installeret.

Undlad også at appellere til den lokale administration for kommunikationsplanen for dem, der passerer i et bestemt område. For at arbejde i sikkerhedszonen skal du kontakte det pågældende driftsselskab for skriftlig tilladelse. Uden en sådan tilladelse er handlinger i kloaksystemets krydszone ulovlige.

Endvidere er overtrædelsen af ​​reglerne

Skader på kloaksystemer forekommer oftere end vandrør eller elkabler. Disse ulykker skyldes ikke uopmærksomhed, men fra det faktum, at det ikke altid er klart, hvor røret blev lagt. Som nævnt ovenfor handler det om defekte love.

Efter at have lagt et el- eller vandrør skal organisationen ansvarlig for vedligeholdelse og drift af disse netværk installere advarselsskilte. Selvom installation af advarselsskilte under udlægningen af ​​spildevandsledningen ikke er givet.

Det viser sig, at ejeren af ​​kloakken ikke er forpligtet til at rapportere tilstedeværelsen af ​​en sikkerhedszone. Derfor ligger ansvaret for skader på det eksterne spildevand på:

 1. driftsselskab - hvis der ikke var nogen advarselsskilte;
 2. producenten af ​​værkerne - hvis der var tegn, men de blev ignoreret.

Hvis netværket er beskadiget, vil den skyldige blive bragt til ansvar i form af en bøde, og hvis bivirkningen som følge af ulykken bliver skadet, vil straffen blive strengere.

Video: Sikkerhedszone for vandforsyning og kloakering

Hvad har kloakbeskyttelseszonen fælles med den første episode af den ikoniske film Star Wars?

Afløbsluke - det eneste eksterne referencepunkt, der angiver afløbet

Hvis kloakbeskyttelseszonen skulle omdøbe, foreslår jeg at kalde det en "skjult trussel" analogt med den første episode af den berømte kosmiske saga. Og hele punktet er, at det i modsætning til et elektrisk kabel eller et vandrør ikke har nogen eksterne betegnelser. Men i tilfælde af skader på kloakken vil du have mange alvorlige problemer med loven.

Jeg vil forsøge at gøre dig bekendt med alle de nødvendige oplysninger, der vil hjælpe dig med at forhindre forekomsten af ​​ulykker på udgravninger nær kloaksystemer, samt gøre det muligt for kompetent til at bygge deres egen pibe i regenerering af et privat hjem, uden skade på miljøet.

Udendørs kloakering

Som allerede bemærket ovenfor, henviser udtrykket "bufferzonen" til den ydre kloaknettet, som består af brønde og rørledninger med forskellige diametre, sørge for transport af væsker fra indenlandske og industrielle spildevand pumpestationer, og derefter til et behandlingsanlæg.

Et eksempel på drift af eksterne kloaknet

I dette tilfælde kan brøndene være af tre typer:

 • syn. De er vant til at få adgang til rørledningen til reparation, om nødvendigt og vedligeholdelse;

Billede af et mandehul

 • Perepadnaya. Disse tekniske konstruktioner er designet til at slukke en uacceptabelt høj rensningshastighed;

Grafisk gengivelse af en lodret kloakbrønd

 • roterende. De installeres ved rørledningens drejepunkter, der forbinder sektioner med forskellige retninger.

Rotationsaksel af ekstern kloakering

Faktorer taget i betragtning ved udformningen af ​​ekstern kloakering

 • Volumetrisk mængde spildevand. Utilstrækkelige dimensioner af rørledningen kan føre til brud, hvilket vil medføre alvorlig forurening af miljøet.
 • Operationel belastning. For eksempel kan industrielle spildevand indeholde en farlig mængde syrer og alkalier, hvilket kræver anvendelse af rør fremstillet af specielle materialer;
 • Placeringen af ​​den nærmeste pumpestation. Denne nuance har en betydelig indvirkning på mængden af ​​hældning i rørledningen;

By kloaksystem indefra

 • Egenskaber af jordens sammensætning. Hver jordtype har en anden effekt på hovedlinjen og brøndene der betjener den;
 • Overflade relief. Det refererer til tilstedeværelsen af ​​pits og elevationer, som skal overvejes i processen med at lægge rørledningen;
 • Grundvandsniveau. Det øger også risikoen for forurening af underjordiske kilder, hvilket kræver en særlig tilgang til valget af rørmateriale og metoden til deres forbindelse.
 • Lokalt klima. Konstant tørke eller regelmæssig regner? Dette spørgsmål kræver også et udtømmende svar i udformningen af ​​kloakledninger;
 • Dybde af jordfrysning. Dette er den vigtigste indikator for at bestemme niveauet for nedsænkning i udgravningsprocessen.

Som du kan se, påvirkes det eksterne kloaksystem ikke kun af væskens indre tryk og dets sammensætning, men også af en lang række eksterne parametre, hvilket er særligt vigtigt, når du designer rørledningen med dine egne hænder.

Typer af kloaksystemer

 1. Separat. I dette tilfælde transporteres spildevand og husholdningsaffald separat fra hinanden. Den førstnævnte ende i rensningsstationerne, mens sidstnævnte udledes i floden;

Separat kloaksystem

 1. Polurazdelnaya. Umiddelbart udføres samlingen separat, hvorefter alle spildevand kombineres og leveres til stedet for tvangsrensning. Floden modtager den mindste mængde snavset vand;

Diagram af halvdelt kloaksystem

 1. Obschesplavnaya. Det indebærer generel indsamling og levering af affaldsvæsker i en rengøringsstation. Dette er den mest økonomiske med hensyn til finansielle omkostninger ved byggeriet, men det under kraftige regnskyl gennemført spildevand udledning i floden for at reducere arbejdsbyrden for den rengøringsudstyr, som naturligvis er skidt for den økologiske situation i regionen.

Ordningen for det generelle kloaksystem

SNiP'er vedrørende installation af ekstern kloakering

Hvis vi har besluttet at røre de elementer i enhedens kloaksystemer, er det nyttigt at være bekendt med den generelt accepterede og legitimerede deres afregningsregler er tydeligt illustreret i følgende billede:

Ordning med eksisterende SNiP'er til installation af ekstern kloakering

Alt du behøver at vide om sikkerhedszonen

Bælter af akvatisk beskyttelse

Så, med hvad er den eksterne kloak, har vi sorteret det ud. Hovedopgaven er at transportere spildevand med et tilstrækkeligt højt toksicitetsniveau. Det vil sige, kommer vi til det, jeg skrev i starten af ​​artiklen, nemlig truslen om forurening af drikkevand kilder og frugtbar jord som følge af manglende overholdelse af de operationelle procedurer, den vigtigste af dem er overholdelse af sikkerhedszonen.

Det er også meget vigtigt ikke at krænke de etablerede grænser for allerede anlagte motorveje, da prisen på en bøde ikke må begrænses til finansielle betalinger og blive en strafbar handling.

forbud

Sikkerhedszoner for vandforsyning og kloakering tillader ikke følgende aktiviteter på det overdækkede område:

 • Plante kimplanter af træer i en afstand på mindre end tre meter fra motorvejen. Rotsystemet kan til sidst beskadige rør;

Jeg anbefaler ikke at blive knyttet til en bestemt afstand, og se frem til kronen af ​​lignende voksne træer, og at lande i overensstemmelse med, hvor langt de er afskediget.
Faktum er, at rødderne som regel strækker sig til samme afstand fra stammen som grenene.

Ca. forholdet mellem kronen og rodsystemet i et træ

 • Betydeligt ændre mængden af ​​jord. Installationen tager højde for visse parametre i det omkringliggende landskab, og dets ændringer kan medføre uønskede konsekvenser;
 • Organiser opbevaringsfaciliteter og lossepladser. Dette fremkalder en stigning i trykket på røret, hvilket kan resultere i dens deformation og endda brud;
 • Udfør subversive aktiviteter, oprette bunker eller bore. Ved disse metoder er du sikker på at ødelægge rørledningen;

Gør det ikke på steder, hvor der lægges kloakker

 • Zagorazhivat fri adgang til systemet. Ellers vil der i tilfælde af en ulykke gå tabt kostbar tid for at rydde vejen

Desuden tæller, så der kunne køre bil.
Da f.eks assenizatorskaya professionelt udstyr nødvendige for en omgående evakuering af spildevand trængte på deres hænder ikke donesosh og slange kan ikke være nok.

 • At udføre byggearbejde uden den nødvendige tilladelse fra de relevante myndigheder. Sikkerhedszonen i kloaknet er stadig ikke en zone for fremmedgørelse, og nogle aktiviteter kan udføres på det, men kun hvis kvalificerede specialister har adgang til dette;
 • Skift linje af kysten eller bunden af ​​den nærliggende dam. Faktum er, at dette kan påvirke grundvandets bevægelse, som ikke bør komme i kontakt med de tekniske anlæg af ekstern kloakering.

forholdsregler

Jeg har allerede nævnt ovenfor, men jeg synes ikke, det er overflødigt at endnu engang understrege alle farerne i forbindelse med uforsigtig adfærd af ethvert arbejde i nærheden af ​​det eksterne kloaknet:

 1. Ingen annoncering af eksterne tegn, som det er tilfældet med elkabler og vandrør, bortset fra jernklækket med bogstavet "K", vil du ikke se. Det vil sige, truslen kan faktisk betragtes som helt skjult;

Mønster på en etiket til advarsel om beskyttelseszonen på et elektrisk kabel

 1. Arbejde "i blinde", det er let at beskadige rørledningen, hvilket medfører væsentlig skade på miljøet. Især er denne situation fyldt med de underjordiske floder, der fodrer drikkekilderne;

Reparér arbejde på stedet for beskadigelse af kloakrøret

 1. Glem ikke også de betydelige straffe, der afventer dig i tilfælde af overtrædelse af rensningszonen.

Derfor, hvis du er tæt på de steder, hvor der planlægger at udføre udgravning eller anlægsarbejde, bemærkede døren mærket "K", bedes du kontakte den relevante organisation, i rollen som som kan gøre design institutter, lokale myndigheder, trusts "Vodokanal", planen for forsyningsvirksomheder og tilladelse til at gennemføre de planlagte aktiviteter.

Følgende vejledning beskriver dine forpligtelser, som du skal overholde, når du er bekendt med al dokumentation og får adgang:

 • Det er absolut nødvendigt at overholde alle de nødvendige regler og forskrifter;
 • Gem alle tekniske konstruktioner i kloaksystemet intakt;
 • Stop arbejde og træffe passende forholdsregler, hvis der opdages uoverensstemmelser i den modtagne dokumentation;
 • Tidlig fjernelse af affald, og om vinteren også sne og is for at sikre nem adgang til rørledningen;
 • Vis leveringen af ​​objektet til den officielle repræsentant for den organisation, der udstedte arbejdstilladelsen.

Officielle standarder

Dæksel af dokumentet indeholdende byggestandarder og regler i Den Russiske Føderation

Generelle krav findes i dokumentationen, der er markeret på følgende diagram:

SNiPy, der regulerer overholdelse af kloakzonen

Samtidig skal det bemærkes, at for hver region reguleres stormvandsbeskyttelseszonen i henhold til SNiP og husstanden i overensstemmelse med lokale forhold.

I standard situationer afhænger det hele af rørens diameter:Næste Artikel
Ærme til rør gennem fundamentet